Κοινωνική Ασφάλιση

Aσφαλιστικό χαράτσι 20,2% για τις αποδείξεις δαπάνης

money

Υπουργική Απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των αμειβομένων με απόδειξη δαπάνης (“τίτλοι κτήσης”) από 1/1/2019, υπέγραψε σήμερα ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, κος. Τάσος Πετρόπουλος, σε εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017.

Σύμφωνα με αυτή, προβλέπονται, συνολικά εισφορές 20,2% (13,3% για την κύρια ασφάλιση και 6,9% για την υγεία).

Με βάση την υπουργική απόφαση:

  • Οι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών – πωλήσεων απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν από την έκδοση του παραστατικού.
  • Η ασφαλιστική εισφορά καθορίζεται σε 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη επί της καθαρής αξίας του παραστατικού μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων. Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.
  • Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας με καθορισμένο αριθμό ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.

Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × one =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Aσφαλιστικό χαράτσι 20,2% για τις αποδείξεις δαπάνης! https://www.insurancedaily.gr/asfalistiko-charatsi-202-gia-tis-apodixis-dapanis/