Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη: Αυξάνονται οι προσφυγές των καταναλωτών


Eυκαιρίες για τη διεύρυνση της αγοράς της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Προϊόντων δημιουργούνται μέσα από τη σταδιακή αλλαγή της στάσης των καταναλωτών που ενισχύεται από τη συνεχή ενημέρωση μέσω των media, την οικονομική κρίση αλλά και την αμοιβή δικηγόρων με ποσοστό επί της αποζημίωσης.

Όπως αναφέρει ο κ. Ιωάννης Μωραΐτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ασφαλίσεων Λοιπών Γενικών Κλάδων στην Εθνική Ασφαλιστική, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing,  «όλοι οι πωλητές μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι απέναντι στους πελάτες τους», ωστόσο κλάδοι που συνήθως γίνονται αποδέκτες αξιώσεων είναι οι βιομηχανίες τροφίμων και η φαρμακευτική αγορά.

Πόσο διαδεδομένη είναι η Αστική Ευθύνη Προϊόντος στην Ελλάδα;

Η Αστική ευθύνη προϊόντος στην Ελλάδα δεν είχε τα τελευταία χρόνια τη διείσδυση στην ασφαλιστική αγορά που είχαν τα υπόλοιπα προϊόντα αστικής ευθύνης. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται ότι αλλάζει δεδομένου ότι με την οικονομική κρίση παρατηρείται αύξηση των περιπτώσεων αναζήτησης χρηματοδότησης μέσω απαιτήσεων από πλευράς καταναλωτών λόγω «ευθυνών», ακόμα και αν δεν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι σύνδεσης της ζημιάς ενός καταναλωτή με ελάττωμα ή ελαττωματικό σχεδιασμό ενός προϊόντος. Δεδομένης της μικρής σχετικά διείσδυσης υπάρχει μεγάλη προοπτική ανάπτυξης της συγκεκριμένης κάλυψης.

Σε ποιους επιμέρους κλάδους καταγράφεται η ζήτηση της κάλυψης αυτής; Και πού θεωρείτε ότι υπάρχει ευκαιρία για την αγορά να διευρυνθεί;

Όλοι οι πωλητές προϊόντων, ανεξάρτητα εάν είναι κατασκευαστές, ενδιάμεσοι ή αντιπρόσωποι, μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι απέναντι στους πελάτες τους ή άλλους, για θάνατο, σωματικές βλάβες, ασθένεια ή ζημιά στην περιουσία τους. Αυτό μπορεί να αποδίδεται σε ελλιπή σχεδιασμό, ελαττωματική κατασκευή, λανθασμένες ή ελλιπείς οδηγίες ή αλλοίωση (ή ζημία) του προϊόντος πριν τη διάθεση. Κατά συνέπεια όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι έχουν έκθεση στο συγκεκριμένο κίνδυνο και αποτελούν υποψήφιες αγορές για ανάπτυξη της ευθύνης προϊόντος. Οι συνήθεις ύποπτοι για αναζήτηση ευθυνών στο θέμα των προϊόντων είναι ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων, η φαρμακευτική βιομηχανία καθώς και οι «λευκές» και «καφέ» συσκευές. Επομένως αποτελούν και την ευκαιρία για διεύρυνση της αγοράς στη συγκεκριμένη ασφάλιση. Πρόσθετα και επειδή η κάλυψη ευθύνης προϊόντος μπορεί να δοθεί είτε σαν μεμονωμένο συμβόλαιο είτε σαν μέρος ενός συνδυασμένου συμβολαίου εκτεταμένης ευθύνης το οποίο θα περιλαμβάνει γενική αστική ευθύνη λειτουργίας χώρων, ευθύνη προϊόντος δημιουργούνται συνθήκες cross selling και up selling και στις υπόλοιπες καλύψεις αστικής ευθύνης καθώς και τις καλύψεις περιουσίας.

Είναι συχνή η προσφυγή του καταναλωτή στη δικαιοσύνη στην Ελλάδα; Συνολικά έχετε εικόνα τι ποσά επιδικάζουν τα δικαστήρια για αστική ευθύνη προϊόντων;

Στο πρόσφατο παρελθόν και σε αντίθεση με το ό,τι συνέβαινε στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, δεν ήταν συχνή η προσφυγή του καταναλωτή στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται ότι αλλάζει, δεδομένου ότι και αυξάνεται η ασφαλιστική συνείδηση του μέσου καταναλωτή, ενώ παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, λόγω της κρίσης αναζητούνται πηγές χρηματοδότησης και μέσω ασφαλιστικών απαιτήσεων ακόμα και αν δεν είναι τεκμηριωμένο ότι συντρέχουν λόγοι για αυτό. Επίσης ένας από τους λόγους που παρατηρείται τάση αύξησης προσφυγής των καταναλωτών στη δικαιοσύνη είναι η πρακτική κάποιων νομικών εταιρειών να ενθαρρύνουν τη δικαστική οδό με τη μη χρέωση αμοιβής εκ των προτέρων, παρά μόνο με success fee.

Τα προγράμματα Αστικής Ευθύνης είναι εφάμιλλα σε εναλλακτικές λύσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά με τα προγράμματα του εξωτερικού;

Τα προγράμματα Αστικής Ευθύνης Προϊόντος που παρέχονται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι απολύτως ανάλογα με τα προγράμματα που παρέχονται στις Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές αγορές. Ο βασικότερος λόγος για αυτό είναι ότι υποστηρίζονται αντασφαλιστικά από αντασφαλιστές της Κεντρικής Ευρώπης ή του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία με αυτούς και πάνω στη βάση προτύπων που ήδη λειτουργούν στις χώρες αυτές. Το νομικό πλαίσιο επίσης είναι ανάλογο (liability under normal laws of contract and tort). Βασικά rating factors για την ευθύνη προϊόντος είναι η φύση του ίδιου του προϊόντος, το turnover του προϊόντος καθώς και η κατανομή σε εγχώρια αγορά / εξαγωγές, με ιδιαίτερη τιμολόγηση για εξαγωγές σε Βόρεια Αμερική καθώς αυτές θεωρούνται αυξημένου κινδύνου.

Είναι ελκυστικά τα προϊόντα για τη διαμεσολαβητική αγορά σε επίπεδο προμηθειών;

Θεωρούμε ότι είναι ελκυστικά τα προϊόντα σε επίπεδο προμηθειών για το διαμεσολαβητή, καθώς και γενικότερα οι ασφαλίσεις ζημιών οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στο διαμεσολαβητή δημιουργίας μιας σταθερής βάσης αμοιβών η οποία μάλιστα έχει και προοπτικές ανάπτυξης σύμφωνα με το cross selling και το up selling όπως προαναφέρθηκε παραπάνω.

Δεδομένου ότι πρόκειται για εξειδικευμένα προϊόντα, υπάρχει και η αντίστοιχη τεχνογνωσία σε επίπεδο διαμεσολάβησης;

Υπάρχει αντίστοιχη τεχνογνωσία σε επίπεδο διαμεσολάβησης η οποία και βελτιώνεται με την εκπαίδευση που παρέχουν οι διάφοροι θεσμοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ασφάλισης, τα σχετικά άρθρα στα κλαδικά έντυπα και στον ηλεκτρονικό τύπο καθώς και οι ασφαλιστικές εταιρείες στα δίκτυά τους. Επιπλέον υπάρχει πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών στο διαδίκτυο όπου μπορούν οι διαμεσολαβητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις που απέκτησαν από τα παραπάνω.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing, τεύχος Απριλίου 2018


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 6 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Αστική Ευθύνη: Αυξάνονται οι προσφυγές των καταναλωτών! https://www.insurancedaily.gr/astiki-efthyni-afxanonte-prosfyges-ton-katanaloton/