Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Αξιολόγηση του Φορολογικού Συστήματος στην Ελλάδα

Αξιολόγηση του Φορολογικού Συστήματος στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 36% των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι η επιβολή αυστηρών προστίμων οδηγεί στην πάταξη της φοροδιαφυγής σε μικρό βαθμό, το 28% σε μέτριο βαθμό, το 19% σε πολύ μεγάλο βαθμό και το 17% δεν έχει αποτέλεσμα. Επίσης το 51% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως υπάρχει διαφθορά στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 28% σε μέτριο βαθμό, το 18% σε μικρό βαθμό και το 3% δεν απάντησε στην συγκεκριμένη ερώτηση (ΔΑΕ).

των Μιχαήλ Χουδαλάκη, Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης, MSc & Kαθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, Πολυτεχνείο Κρήτης – Aκαδημαϊκού, Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών της Ισπανίας – Distinguished Research Professor, Audencia Business School

Επιπλέον το 36% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως δίκαια επιβάλλονται φορολογικά πρόστιμα στις επιχειρήσεις (πολύ μεγάλο βαθμό), το 34% σε μέτριο βαθμό, το 18% πιστεύει ότι δεν είναι καθόλου δίκαιο, το 10% πιστεύει ότι είναι δίκαιο σε μικρό βαθμό και το υπόλοιπο 2% (ΔΑΕ). Το 32% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως οι αλλαγές στις φορολογικές παραβάσεις είναι δίκαιες σε μικρό βαθμό, το 21% σε μέτριο βαθμό, το 19% δεν ωφελεί καθόλου, το 18% (ΔΑΕ) και το 10% πιστεύει πως οι αλλαγές στις φορολογικές παραβάσεις είναι δίκαιες σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Το 44% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως οι συχνές αλλαγές στη Φορολογική Διοίκηση εξυπηρετούν τη φοροδιαφυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ αντίθετα, το 22% πιστεύουν πως οι συχνές αλλαγές στη Φορολογική Διοίκηση δεν εξυπηρετούν καθόλου τη φοροδιαφυγή. Το 17% σε μικρό βαθμό και το υπόλοιπο 17% σε μέτριο βαθμό. Το 29% των συμμετεχόντων δεν πιστεύουν ότι ο Έλληνας φορολογούμενος έχει Φορολογική συνείδηση, 29% σε μέτριο βαθμό, το 27% σε μικρό βαθμό και το υπόλοιπο 15% σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Το 41% των συμμετεχόντων πιστεύουν πως η λειτουργία και η δομή των Οικονομικών Υπηρεσιών εξυπηρετούν το φαινόμενο της φοροδιαφυγής σε μέτριο βαθμό, το 27% σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 17% σε μικρό βαθμό, το 10% πιστεύει ότι η λειτουργία και η δομή των Οικονομικών Υπηρεσιών δεν εξυπηρετούν καθόλου το φαινόμενο της φοροδιαφυγής ενώ το υπόλοιπο 5% δεν απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση.

Το 31% των συμμετεχόντων πιστεύουν πως οι πολλές αλλαγές στα φορολογικά πρόστιμα δεν εξυπηρετούν καθόλου τις επιχειρήσεις, το 24% δεν θέλησε να απαντήσει καθόλου στην ερώτηση, το 18% πιστεύει πως οι πολλές αλλαγές στα φορολογικά πρόστιμα εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις σε μέτριο βαθμό, το 14% σε μκρό βαθμό και το 13% σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Το 37% των συμμετεχόντων πιστεύουν πως το ύψος των φορολογικών προστίμων επηρεάζει το μέγεθος της φοροδιαφυγής σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 23% σε μικρό βαθμό, το 17% σε μέτριο βαθμό και το 12% δήλωσε πως το ύψος των φορολογικών προστίμων δεν επηρεάζει σε κανένα βαθμό το μέγεθος της φοροδιαφυγής. Το 11% (ΔΑΕ).

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (54%), πιστεύουν πως οι επιχειρηματίες-επιτηδευματίες αποκρύπτουν εισοδήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 20% σε μικρό βαθμό, το 15% (ΔΑΕ) και το 4% πιστεύουν πως οι επιχειρηματίες-επιτηδευματίες δεν αποκρύπτουν εισοδήματα.

Το 36% των συμμετεχόντων πιστεύει πως υπάρχουν ασάφειες στις φορολογικές διατάξεις σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 23% σε μέτριο βαθμό και το 22% δεν απάντησε στην συγκεκριμένη ερώτηση. Το 11% πιστεύει πως υπάρχουν ασάφειες στις φορολογικές διατάξεις σε μικρό βαθμό και το 8% δήλωσε πως δεν υπάρχουν ασάφειες.

Αξιολόγηση του Φορολογικού Συστήματος στην ΕλλάδαΑξιολόγηση του Φορολογικού Συστήματος στην ΕλλάδαΤο 31% των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών επηρεάζει μέτρια το φαινόμενο της διαφθοράς, το 27% επηρεάζει λίγο, το 23% πιστεύει ότι δεν επηρεάζει καθόλου το φαινόμενο της διαφθοράς, το 14% σε πολύ μεγάλο βαθμό και το υπόλοιπο 5% δεν απάντησε στην συγκεκριμένη ερώτηση.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (79%), δήλωσαν πως η οικονομική κρίση που περνά η χώρα μας επηρεάζει πολύ το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, το 12% μέτρια ενώ το 4% πιστεύει ότι δεν επηρεάζει καθόλου το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Το 3% πιστεύει πως η οικονομική κρίση επηρεάζει λίγο το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και το 2% (ΔΑΕ).

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (61%), πιστεύουν ότι η οικονομική κρίση που περνά η χώρα μας επηρεάζει πολύ το φαινόμενο της διαφθοράς, το 26% σε μέτρια, το 7% λίγο και το 4% πιστεύει ότι η οικονομική κρίση που περνά η χώρα μας δεν επηρεάζει καθόλου το φαινόμενο της διαφθοράς. Το υπόλοιπο 2% (ΔΑΕ).

Το 50% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η Φορολογική Διοίκηση δεν θέλει ή δεν μπορεί να πατάξει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 28% σε μέτριο βαθμό και το 13% σε μικρό βαθμό. Το 5% δεν μην απάντησε στην συγκεκριμένη ερώτηση ενώ το υπόλοιπο 4% δεν πιστεύει καθόλου ότι η Φορολογική Διοίκηση δεν θέλει ή δεν μπορεί να πατάξει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ

Με βάση τις γνώμες των πολιτών της πόλης των Χανίων, η χώρα μας έχει ανάγκη από ένα νέο φορολογικό σύστημα, που θα αντιμετωπίζει συνολικά τις σημερινές αδυναμίες και θα διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών και θα θέτει σαφείς και απλούς κανόνες για τους φορολογουμένους. Οι μέχρι τώρα αλλαγές έγιναν υπό την πίεση των αναγκών για αύξηση των εσόδων και παρά τις αξιόλογες προσπάθειες για εξορθολογισμό της λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών, δεν έχει διαμορφωθεί ένα συνεκτικό, διαφανές και φιλικό στην ανάπτυξη πλαίσιο. Επιπλέον, για να «κτιστεί» η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος, θα πρέπει το νέο πλαίσιο να διασφαλίζει ότι τα βάρη της φορολογίας, αλλά και τα οφέλη από τις κρατικές δαπάνες, θα κατανέμονται δίκαια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς ένα πρόγραμμα συνολικής φορολογικής μεταρρύθμισης, κατά το πρότυπο άλλων χωρών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

• Η έρευνα διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του Καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, Διευθυντή των Εργαστηρίων Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης και Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

• Η οργάνωση, η σύνταξη του ερωτηματολόγιου και η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε από τον Χουδαλάκη Μιχαήλ, κατά την περίοδο 01/06/2016 έως τις 31/07/2016

• Μέθοδος: Το δείγμα ήταν τυχαίο, στρωματοποιημένο και αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού, περιελάμβανε 100 πολίτες οι οποίοι αναφέρονται ως επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων ή απλοί πολίτες των Χανίων. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων είναι το ερωτηματολόγιο μέσω συγκεκριμένων ερωτήσεων που παρατίθεται στα βασικά μέρη του ερωτηματολογίου.

• Ηλικίες: από 18 ετών έως 60 +


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Αξιολόγηση του Φορολογικού Συστήματος στην Ελλάδα! https://www.insurancedaily.gr/axiologisi-tou-forologikou-systimatos-stin-ellada/