Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Blue Aigaion: Ασφαλίσεις Τουριστικών και Εμπορικών/Ακτοπλοϊκών Λιμένων

logo blue Aigaion

Στην ασφάλιση Τουριστικών Λιμένων και Εμπορικών / Ακτοπλοϊκών Λιμένων δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια η Blue Aigaion, “έχοντας” όπως αναφέρει η εταιρεία “προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες – μέσω των συνεργασιών της με Συνδικάτα των Lloyd’s Λονδίνου και κορυφαίους Βρετανικούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς – σε μεγάλο πλήθος αυτών, εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4070/2012), υφίσταται νομική υποχρέωση κάθε φορέα διαχείρισης Τουριστικού Λιμένα, οποίος φέρει την ευθύνη της αποκλειστικής επιμέλειας και διαχειρίσεως του, να διατηρεί ασφάλιση τουλάχιστον της Αστική του Ευθύνης Έναντι Τρίτων για ζημίες ή/και απώλειες που θα προκληθούν από την λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του.

Λόγω του μεγάλου εποχικού ενδιαφέροντος ασφάλισης των περίπου 200 Τουριστικών Λιμένων στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα (Μαρίνες, Αγκυροβόλια και Καταφύγια), οι οποίοι υποστηρίζουν λειτουργικά τον ελλιμενισμό κυρίως σκαφών και ναυταθλητισμού, η Blue Aigaion Insurance Solutions προέβη σε προτιμολόγηση των μικρών μονάδων εξυπηρέτησης ελλιμενισμού σκαφών, οι οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία στην χώρα μας.

Συγκεκριμένα, το προϊόν καλύπτει την Αστική/Νομική Ευθύνη των Τουριστικών Λιμένων για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους (ελλιμενισμός, υπηρεσίες ηλεκτροδότησης/υδροδότησης, φύλαξης/ αποθήκευσης, ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, εργασίες συντηρήσεων/επισκευών, προμήθειας καυσίμων, πωλήσεων ναυτιλιακών ειδών, υπηρεσιών εστίασης, κλπ) με ασφαλιζόμενο όριο ευθύνης από €250.000 έως €1.000.000 ανά γεγονός, εξαιρετικά προσιτή αφαιρετέα απαλλαγή, ιδιαιτέρως χαμηλά ετήσια ασφάλιστρα και την αξιοπιστία ενός μεγάλου Ασφαλιστικού Οργανισμού με δείκτη φερεγγυότητας Α (σύμφωνα με τις κορυφαίες αντιπροσωπείες εκτίμησης Standard & Poor’s και Α.Μ Best). Η υποβολή προσφοράς και η έκδοση των Πιστοποιητικών Ασφάλισης γίνεται με ταχύτατες διαδικασίες ενώ η διαχείριση των απαιτήσεων/ζημιών πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (είτε του Λονδίνου, εφόσον επιθυμεί ο ασφαλιζόμενος φορέας διαχείρισης).

Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η ασφάλιση σε μεγαλύτερα όρια ευθύνης καθώς και η δυνατότητα ασφαλίσεως και των κτιριακών υποδομών και του περιεχομένου τους καθώς και των λιμενικών εγκαταστάσεων (προβλήτες, pillars, κυματοθραύστες και μηχανολογικός εξοπλισμός) με καλύψεις ‘’κατά παντός’’ κινδύνου. Επιπλέον, είναι δυνατή η ασφάλιση των χρησιμοποιούμενων για βοηθητικές εργασίες σκαφών ιδιοκτησίας του Τουριστικού Λιμένα και απώλειας εισοδήματος λόγω διακοπής εργασιών”.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 6 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Blue Aigaion: Ασφαλίσεις Τουριστικών και Εμπορικών/Ακτοπλοϊκών Λιμένων! https://www.insurancedaily.gr/blue-aigaion-asfalisis-touristikon-ke-eborikon-aktoploikon-limenon/