Νομική Προστασία

Δ. Τσεκούρας: Aν δεν έχουν οι διαμεσολαβητές Νομική Προστασία δύσκολα θα πείσουν κάποιον άλλον να αγοράσει


Δημήτρης Τσεκούρας, Γενικός Διευθυντής και Νόμιμος Εκπρόσωπος της ARAG στην Ελλάδα

Η ασφάλιση της Νομικής Προστασίας είναι μία υπηρεσία πολύτιμη σε περιόδους κρίσης και ευημερίας. Και αυτό γιατί πάντα είτε με την ιδιότητα του πολίτη, του ιδιώτη, είτε του επιχειρηματία και του εργαζόμενου προκύπτουν νομικές διαμάχες, που χρειάζονται εμπειρία και εξειδίκευση. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Τσεκούρα, Γενικό Διευθυντή και Νόμιμο Εκπρόσωπο της ARAG «Νομικές διαφορές υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε και είναι συνυφασμένες με την ανθρώπινη ζωή. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει σε εποχές κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, όπου και τα εισοδήματα πιέζονται και τα δικαιώματα δέχονται επίθεση». Η Νομική Προστασία είναι μία υπηρεσία αναγκαία και για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι πρέπει αφενός να έχουν την κάλυψη χωρίς ταυτόχρονα να υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. Όπως επισημαίνει είναι σίγουρο ότι οι επαγγελματίες που προωθούν ασφαλιστικά προγράμματα χρειάζο- νται τη ΝΠ, άλλωστε «αν δεν έχουν την κάλυψη δύσκολα θα πείσουν κάποιον άλλον να την αγοράσει».

Ποια είναι τα μεγέθη της ασφάλισης της Νομικής Προστασίας στην Ελλάδα; Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα της κρίσης τα προγράμματα Νομικής Προστασίας μπορούν να έχουν θέση στον οικογενειακό προϋπολογισμό;
Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου της ΝΠ είχε φτάσει πριν την κρίση τα €59 εκατ. Από την αρχή της οικονομικής κρίσης όμως, όπως συνέβη και στο συνολικό ασφαλιστικό προϊόν της χώρας, άρχισε η σταδιακή μείωση, με αποτέλεσμα στα τέλη του 2016 να φτάσει τα €35 περίπου εκατομμύρια. Όπως θα γνωρίζετε, αντικείμενο ασφάλισης στη ΝΠ είναι η κάλυψη των αμοιβών των δικηγόρων – και όλων των άλλων εμπλεκομένων προσώπων – αλλά και όλων των δικαστικών εξόδων (τελών, ενσήμων, παραβόλων κ.λπ.) στη διαδικασία επίλυσης των ασφαλισμένων νομικών διαφορών των ανθρώπων, είτε σε συμβουλευτικό είτε σε εξωδικαστικό είτε σε δικαστικό στάδιο. Με αυτή την έννοια ο ασφαλισμένος απαλλάσσεται από το οικονομικό βάρος, ώστε ανεμπόδιστα να προχωράει στην κατοχύρωση των συμφερόντων του. Καθίσταται έτσι η ΝΠ υπηρεσία πολύτιμη είτε σε εποχή κρίσης είτε όχι. Ξέρετε, νομικές διαφορές υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε και είναι συνυφασμένες με την ανθρώπινη ζωή. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει σε εποχές κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, όπου και τα εισοδήματα πιέζονται και τα δικαιώματα δέχονται επίθεση. Εποχές δηλαδή που ο βαθμός ανασφάλειας μεγαλώνει μέσα σε συνθήκες ακατάσχετης πολυνομίας, αναγκαστικής προσαρμογής ή απομάκρυνσης από τα κεκτημένα, με πρακτικές μάλιστα που πολλές φορές είναι ασύμμετρες προς το αγαθό που εξυπηρετούν και χάνεται έτσι η οικονομική και πολιτική αναγκαιότητα. Πιστεύω, λοιπόν, βεβαίως, πως τα προγράμματα της ΝΠ, όχι μόνον μπορούν, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να έχουν θέση στον οικογενειακό προϋπολογισμό και στη χώρα μας. Τη δεκαετία του ‘90 περίπου το 60% των νοικοκυριών στη Γερμανία ήταν ασφαλισμένο με αστική ευθύνη και ΝΠ. Βεβαίως και υπάρχουν διαφορές, βεβαίως και υπάρχουν αποστάσεις, βεβαίως και υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα. Μπορεί στη χώρα μας ο βαθμός συνειδητότητας να είναι χαμηλός σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όμως σχεδόν δεν περνάει μέρα που να μη βλέπουμε πως το αγαθό της ιδιωτικής ασφάλισης βοηθάει στα δύσκολα. Παλιότερα θα θυμάστε λέγαμε «δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο». Έτσι κατ’ αναλογία για τη ΝΠ, σήμερα, μπορούμε να πούμε «δεν θέλει λεφτά, θέλει μυαλό».

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας είναι μία εξειδικευμένη υπηρεσία. Υπάρχει στους ασφαλιστές, που προωθούν αυτά τα προγράμματα, η απαραίτητη γνώση για να την προωθήσουν; Εσείς πώς συμβάλλετε στη σωστή εκπαίδευση των ανθρώπων του δικτύου σας πάνω στα προγράμματα νομικής προστασίας;
Η ασφάλιση ΝΠ μπορεί να είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία, όμως και εδώ με προγράμματα ασφάλισης έχουμε να κάνουμε, που δεν χρειάζεται κάποιος να είναι νομικός για να τα προωθήσει. Όπως παντού, έτσι και εδώ, μια στοιχειώδης εκπαίδευση χρειάζεται και μια εξοικείωση στην έννοια των νομικών διαφορών που αντιμετωπίζουν είτε παγίως είτε κατά περιόδους οι ασφαλισμένοι, τόσο σαν σύνολο, όσο και σαν ομάδες συμφερόντων. Η νόμιμη και δίκαιη αποζημίωση του ανυπαίτιου αυτοκινητιστή στην τροχαία κυκλοφορία, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα του εργαζόμενου, οι συναλλαγές και οι συμβάσεις του κάθε καταναλωτή, οι επισφάλειες του ελεύθερου επαγγελματία και επιχειρηματία, οι διαφορές με ασφαλιστικές εταιρείες από ασφαλιστήρια συμβόλαια, η ποινική υπεράσπιση για εξ αμελείας αδικήματα, είναι έννοιες με τις οποίες πρέπει να εξοικειωθεί στοιχειωδώς ο συνεργάτης στη ΝΠ. Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται και η εκπαίδευση των συνεργατών μας, που τους καλούμε να συνεργαστούμε στην εξής άσκηση. Να βρούμε μαζί το είδος των νομικών διαφορών που προσιδιάζουν σε κατηγορίες ανθρώπων του χαρτοφυλακίου τους και να μη διστάζουν να μιλήσουν για αυτές. Για παράδειγμα δεν είναι δύσκολο για κάποιον επαγγελματία της ασφάλισης, να απευθυνθεί σε ιδιοκτήτες μισθωμένων ακινήτων και να τους πείσει πως είναι απαραίτητη για αυτούς η ΝΠ στο μέλλον, αφού πλέον θα φορολογούνται ακόμα κι αν δεν έχουν εισπράξει τα οφειλόμενα μισθώματα, εκτός αν έχουν κινηθεί νομικά εναντίον του οφειλέτη. Στο θέμα της εκπαίδευσης λοιπόν, εμείς προσκαλούμε τους συνεργάτες μας σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και στη συνέχεια σε χώρους της εταιρείας ή ευρύτερους οργανώνουμε σεμινάρια. Τέλος, μία ή δύο φορές το χρόνο, σε επιλεγμένους χώρους, διοργανώνουμε ημερίδες όπου προσπαθούμε να συνδυάσουμε την ύλη των νέων προϊόντων με την ανάλυση ασφαλιστικών περιπτώσεων, από εξειδικευμένους δικηγόρους, μαζί με τεχνικές προσέγγισης που γίνονται από ειδικούς.

Έχουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στην πλειονότητά τους ασφάλιση Νομικής Προστασίας;
Από τότε που καθιερώθηκε η υποχρεωτική επαγγελματική ευθύνη για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, οι επαγγελματίες αυτοί αισθάνονται και πιο ιδιαίτεροι και πιο σημαντικοί και πιο χρήσιμοι. Αισθάνονται όμως και πιο ευάλωτοι, αφού συνειδητοποίησαν πως από μια σωστή ή λάθος ανάλυση αναγκών, από μια ενδεδειγμένη ή μη συμβουλή και σύσταση ασφάλισης, από μια ορθή ή λάθος πρόταση ασφαλιστικής κάλυψης, εξαρτάται σε γενικές γραμμές η περιουσία, η αποκατάσταση της υγείας, η αποζημίωση κ.λπ. ενός τρίτου προσώπου, που με τη συνδρομή και των άλλων προϋποθέσεων, έχει δικαίωμα να στραφεί εναντίον του. Δεν ξέρω αν στην πλειονότητά τους έχουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ΝΠ. Ξέρω όμως πως οπωσδήποτε τη χρειάζονται. Ξέρω επίσης πως αν δεν έχουν οι ίδιοι, δύσκολα θα πείσουν κάποιον άλλον να αγοράσει. Ας δούμε όμως τα πράγματα πιο ψύχραιμα. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, είτε ως άτομο είτε ως εταιρεία, επιχειρεί και όπως κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, διαθέτει μια οργάνωση γραφείου, μια τεχνολογική υποδομή και ίσως εργαζόμενο προσωπικό. Μόνο και μόνο από τα παραπάνω προκύπτει ένα πλήθος νομικών διαφορών, που όταν προκύψουν, αν δεν έχει ΝΠ, θα πρέπει να επιβαρυνθεί ο ίδιος το κόστος για την επίλυσή τους. Οι τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν από συμβάσεις που υπογράφει, είτε αφορούν προμήθειες είτε αφορούν ασφάλιστρα κ.λπ., είναι ένας συνήθης χώρος που εμπίπτουν διαφορές συνδεδεμένες με τη δραστηριότητά του. Ένα άλλο θέμα είναι η ενδεχόμενη ποινική ευθύνη που μπορεί να συνδεθεί με την επαγγελματική του δραστηριότητα, αλλά και η νομική του υποστήριξη σε διοικητικές διαφορές με τη δημόσια αρχή που τον εποπτεύει. Τέλος, εάν στα πλαίσια της επαγγελματικής ευθύνης ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεχθεί αγωγή αποζημίωσης από τρίτο, αν δεν έχει ΝΠ, πρέπει να πληρώσει μόνος του δικηγόρο, που θα προσεπικαλέσει την ασφαλιστική του εταιρεία, ώστε να καταδικαστεί εκείνη να αποζημιώσει τον τρίτο. Είτε λοιπόν αυτοτελώς είτε συνδυαστικά με την ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης, θα πρέπει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να έχει φροντίσει για την ασφάλισή του για ΝΠ, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι Έλληνες καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί προς την ασφαλιστική αγορά και τα ψιλά γράμματα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Γιατί να εμπιστευτούν την Εταιρεία σας και τους συνεργάτες που έχετε επιλέξει;
Οι Έλληνες καταναλωτές πράγματι είναι επιφυλακτικοί προς την ιδιωτική ασφάλιση, αφού δεν ήταν λίγες οι φορές μέχρι τώρα, που αναστατώθηκαν από αιφνίδιο κλείσιμο εταιρειών, έχασαν ασφάλιστρα, αναγκάστηκαν να τα ξαναπληρώσουν, έμειναν ακάλυπτοι σε θεραπείες σοβαρές και πανάκριβες ή για να πάρουν πίσω τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα ή την εξαγορά του συμβολαίου τους έπρεπε να ταλαιπωρηθούν. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, εξίσου αληθινή, είναι ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι δύσπιστοι, καχύποπτοι, σαρωτικοί, καταδικάζουν εύκολα, αρκετές φορές λειτουργούν χωρίς μέτρο και είναι προσανατολισμένοι στο φθηνό ασφάλιστρο, απαιτώντας συγχρόνως τις ποιοτικότερες των υπηρεσιών. Ποια αλήθεια εξισορροπεί τα πράγματα και φωτίζει και τις δύο πλευρές; Κατά τη γνώμη μου η παραδοχή ότι ο ισχυρός ασφαλιστής πρέπει να ενεργεί με αλήθεια και εντιμότητα αλλά και κοινωνική ευαισθησία. Συγχρόνως ο καταναλωτής πρέπει να ενεργεί με γνώση και μέτρο, με διάκριση και να ασκηθεί στο ότι δεν έχει μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις. Μπορώ να πω πολλά στην ερώτηση, γιατί οι καταναλωτές να εμπιστευτούν την ARAG. Οτιδήποτε πω, θα έχει το τεκμήριο της μεροληψίας. Αυτό που περιορίζομαι να πω, είναι ότι εκτός της διεθνούς καταγωγής και εμπειρίας, υπάρχουν και οι εταιρικές αξίες που χαρακτηρίζουν έντονα την ιστορία της ARAG στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με τρόπο που να έχει διακριτό στον κλάδο της ρόλο και πρωταγωνιστική παρουσία στις αγορές.

Ποια συμβόλαια ασφάλισης Νομικής Προστασίας ζητούν οι πελάτες σας και ποια χρησιμοποιούν περισσότερο (μετά τον κλάδο ασφάλισης Νομικής Προστασίας αυτοκινήτου);
Καλά το θέτετε. Η ΝΠ του αυτοκινήτου είναι το πιο επιτυχημένο από τα κλασικά προϊόντα του κλάδου και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να κατέχει την πρώτη θέση σε συμβόλαια και ασφάλιστρα. Μην ξεχνάτε, ότι οι πολυκλαδικές εταιρείες που προσφέρουν συγχρόνως τη ΝΠ, με το αυτοκίνητο κατά κανόνα ασχολούνται. Επίσης, πολλοί ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές από την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης του αυτοκινήτου πιάνονται και στη ΝΠ αυτού περιορίζονται, αντί να προωθούν όλα τα προϊόντα του κλάδου. Σήμερα οι πελάτες μας, δίπλα στα κλασικά προγράμματα ασφάλισης για το Αυτοκίνητο, την Οικογένεια και τον Ελεύθερο Επαγγελματία ζητούν έντονα και πλήθος άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν σε ένα πλήθος νέων αναγκών που έχουν διαμορφωθεί. Τα προγράμματα για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, του καταναλωτή, των επισφαλών απαιτήσεων από επιχειρήσεις, των γιατρών και όλων των επαγγελματιών υγείας, των ιατρικών κέντρων, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, των λογιστών-φοροτεχνικών, των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, των διευθυντικών στελεχών κ.λπ. είναι νέα καινοτόμα προγράμματα ΝΠ. Μεγάλη διείσδυση υπάρχει και στη συμβουλευτική ΝΠ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η διείσδυση της ARAG στον ευρύτερο χώρο του απροσπέλαστου κάποτε δημοσίου τομέα, για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για τα πειθαρχικά συμβούλια και τις δημόσιες αρχές και για όλα σχεδόν τα υπηρεσιακά θέματα της δημόσιας υπαλληλίας, με διακριτή προτεραιότητα στους ένστολους.

Τι ποσοστό των υποθέσεων που χειρίζεστε επιλύονται εξωδικαστικά;
Δεν ισχύει το ίδιο για όλες τις υποθέσεις. Υπάρχουν δηλαδή υποθέσεις που λύνονται εξωδικαστικά και άλλες όχι. Για παράδειγμα εργασιακά – υπηρεσιακά – ασφαλιστικά θέματα του δημοσίου τομέα (μισθολόγιο, επιδόματα, αναγνώριση υπηρεσίας, αξιολόγηση, μετάθεση, συνυπηρέτηση κ.λπ.), ή θέματα σχετικά με την ακύρωση πράξεων δημόσιας αρχής, δεν μπορούν να λυθούν εξωδικαστικά. Επίσης τα πειθαρχικά και κυρίως τα ποινικά θέματα, στα οποία υπάρχει μεγάλη δικαστική καθυστέρηση, μόνο με την παύση του αξιόποινου και την παραγραφή μπορούν να τελειώσουν. Αντιθέτως, εξωδικαστικά μπορούν να λυθούν θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου, εφόσον υπάρχει ή καλλιεργηθεί σχετική βούληση από τα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό ήταν άλλωστε και πάγιο αίτημα των ασφαλισμένων, να μην έχουν δηλαδή δικαστική καθυστέρηση. Διαχρονικά ο ασφαλισμένος μας ήθελε και θέλει δύο πράγματα, να μην μπλέξει ή να ξεμπλέξει γρήγορα. Εμείς στο θέμα του εξωδικαστικού διακανονισμού των ασφαλιστικών περιπτώσεων, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό δίναμε πάντοτε μεγάλη σημασία, με δίκτυα πολύγλωσσων διακανονιστών, αλλά και εξειδικευμένων, ανά κατηγορία υποθέσεων, τοπικών δικηγόρων και τεχνικών συμβούλων. Από τα στοιχεία του 2016 φαίνεται πως επί των νέων υποθέσεων που κλείνουν, το 65% έκλεισαν εξωδικστικά. Αν θυμάμαι καλά όλα τα χρόνια αυτό το ποσοστό ήταν άνω του 50%.

Πιστεύετε ότι η Νομική Προστασία στην Ελλάδα θα μπορούσε να προωθηθεί διαδικτυακά;

Φαντάζομαι εννοείτε την περίπτωση που θα υπάρχει κάποια λίστα προτιμολογημένων κινδύνων, σταθερής τιμής, όπου θα μπορεί ο διαδικτυακός χρήστης με ένα κλικ να επιλέγει την ασφάλισή του, χωρίς για αυτόν να απαιτείται διαδικασία εκτίμησης κινδύνου ή παράμετροι επικινδυνότητας, που να επηρεάζουν κάθε φορά την τιμολόγηση ή την ίδια την ασφαλισιμότητα. Αν ναι, τότε εν μέρει μπορούν διαδικτυακά να προωθηθούν ασφαλιστικά προϊόντα ΝΠ «γενικής κοπής» εύληπτα, με προκάτ όρους, κατανοητούς από τον καθέναν, χωρίς ιδιαιτερότητες και ειδικές επισημάνσεις. Τέτοια π.χ. προϊόντα είναι το αυτοκίνητο, ο καταναλωτής, η απλή επαγγελματική, κάποια ειδικά προγράμματα. Εάν όμως μιλάμε για επισφάλειες επιχειρηματία, για ασφαλιστικά προϊόντα ειδικών ομάδων, για προϊόντα tailor made με ειδικούς όρους και ασφάλιστρο ή για συμβόλαια μεικτών καλύψεων, τότε ο διαδικτυακός χρήστης είναι νομίζω αναγκαίο να βρει το συνεργάτη ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, για να ολοκληρώσει την ασφάλισή του.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing – Τεύχος Ιουνίου 2017


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − 1 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Δ. Τσεκούρας: Aν δεν έχουν οι διαμεσολαβητές Νομική Προστασία δύσκολα θα πείσουν κάποιον άλλον να αγοράσει! https://www.insurancedaily.gr/d-tsekouras-den-echoun-diamesolavites-nomiki-prostasia-dyskola-tha-pisoun-kapion-allon-na-agorasi/