Ασφάλιση Ζωής Ειδήσεις & Νέα

EAEE: Πτώση καταγράφουν οι ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών τον Ιανουάριο 2016

statistics

 

statistics

Τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά Κλάδο Ασφάλισης, παρουσίασε η ΕΑΕΕ.

Η έρευνα καταγράφει σημαντική μείωση στους δύο πυλώνες της ιδιωτικής ασφάλισης. Και  οι ασφαλίσεις ζωής και ασφαλίσεις κατά ζημιών επηρεάστηκαν από την εφαρμογή του Solvency II που ισχύει από την αρχή του έτους και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καταγραφή των συνολικών αποτελεσμάτων, αφού οι Ασφαλίσεις Ζωής άγγιξαν το ποσό των 144.020.739,99 ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 12,4% και οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, έφτασαν το ποσό των 168.803.669,82 σημειώνοντας μείωση 7,7%, ενώ για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2015 – Ιανουαρίου 2016 έχει καταγραφεί συνολική μείωση 9,9%.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο σκοπός της είναι η καταγραφή της εγγεγραμμένης παραγωγής ασφαλίστρων (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις και δικαιώματα συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων ανά κλάδο ασφάλισης ανά μήνα.

Στην αναφορά που ακολουθεί, η παραγωγή ασφαλίστρων καταγράφεται αναλυτικά ανά κλάδο,
παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά μεγέθη της περιόδου Ιανουαρίου 2016 και συγκρίνονται με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στην έρευνα ενσωματώθηκαν τα στοιχεία μηνός Ιανουαρίου του 2016.
Συνολικά ανταποκρίθηκαν 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωναν το 94,4%
της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων
Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2015. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22
δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 45 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων του μηνός Ιανουαρίου 2016 των ανωτέρω 56 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2015 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

paragogi asfalistron January 16

 

Θα πρέπει να αναφερθεί η αλλαγή στην ταξινόμηση των κλάδων ασφάλισης που επήλθε με την εφαρμογή του Νόμου 4364/5.2.2016 (ΦΕΚ 13 τ’Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ».

Συγκεκριμένα, οι εργασίες του κλάδου IV.2. «Ασφάλιση υγείας» των ασφαλίσεων Ζωής
(όπως είχε καταγραφεί με το άρθρο 13 του ν.δ. 400/1970), κατατάσσονται πλέον στους
κλάδους 1. «Ατυχήματα» και 2. «Ασθένειες» των ασφαλίσεων κατά Ζημιών, σύμφωνα με
τα άρθρα 4, 49, 269 του Ν. 4364/5.2.2016.

Η έρευνα επί της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα συνεχίζεται.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + seven =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
EAEE: Πτώση καταγράφουν οι ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών τον Ιανουάριο 2016! https://www.insurancedaily.gr/eaee-ptotiki-tasi-katagrafoun-oi-kladoi-asfalisis-zois-zimion-ianouariou-2015-2016/