Έρευνα Accenture: Τι θέλουν οι Έλληνες καταναλωτές από τις ασφαλιστικές

Τον προσανατολισμό της διαμεσολάβησης και των ασφαλιστικών εταιρειών στο phygital μοντέλο και την μετάβαση της αγοράς της ιδιωτικής ασφάλισης σε πιο καινοτόμες μορφές λειτουργίας μέσα από πιο ψηφιακές λύσεις αναδεικνύει έρευνα της accenture η οποία κατέγραψε τις απόψεις 2.000 καταναλωτών, 157 διαμεσολαβητών και 38 στελεχών ασφαλιστικών εταιρειών από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι και τον … Continue reading Έρευνα Accenture: Τι θέλουν οι Έλληνες καταναλωτές από τις ασφαλιστικές