Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Αίτημα Αναβολής Εφαρμογής Οδηγίας IDD

insurance Europe

Η Insurance Europe, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις ενώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων 35 χωρών υποστηρίζει την αναβολή ενός έτους της εφαρμογής της Οδηγίας Ε.Ε. 2016/97 (IDD) σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Τα κράτη μέλη καλούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της Οδηγίας IDD μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2018. Ωστόσο, μόλις πριν λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τους τελικούς κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμούς για τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα στην ασφάλιση (IBIPs) και για τον έλεγχο προϊόντος και εσωτερική διακυβέρνηση (POG) σύμφωνα με το κείμενο της Οδηγίας IDD. Επίσης το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτουν κατά το άρθρο 290(2) ΣΛΕΕ μέχρι τρεις μήνες προκειμένου να διατυπώσουν τυχόν αντιρρήσεις τους για τα παραπάνω κείμενα.

Επομένως ο χρόνος προετοιμασίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι ασφυκτικά περιορισμένος προκειμένου να ανταποκριθούν σε ένα μεγάλο όγκο διοικητικών και οργανωτικών αλλαγών που προβλέπει τόσο το κείμενο της οδηγίας όσο και οι κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί αλλά και ο Εκτελεστικός Κανονισμός E.E. 2017/1469 που αφορά στο τυποποιημένο έντυπο πληροφοριών –IPID για τα προϊόντα γενικών ασφαλίσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας προωθούμε αίτημα της Insurance Europe για αναβολή ενός έτους της εφαρμογής της Οδηγίας IDD, το οποίο ενστερνίζεται πλήρως η Ε.Α.Ε.Ε., προκειμένου οι εταιρίες να έχουν ικανό χρόνο προετοιμασίας για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της Οδηγίας IDD.

Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Α.Ε.Ε. προώθησε ήδη το αίτημα της Insurance Europe στους Έλληνες

ευρωβουλευτές της επιτροπής ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδια για το θέμα αυτό

αλλά και στην εποπτική μας αρχή και στην αρμόδια εθνική αρχή που είναι το Υπουργείο

Οικονομικών.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 4 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Αίτημα Αναβολής Εφαρμογής Οδηγίας IDD! https://www.insurancedaily.gr/etima-anavolis-efarmogis-odigias-idd/