Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Ευρώπη ΑΕΓΑ: Σημαντικοί ρυθμοί Ανάπτυξης το Α΄ Τρίμηνο 2013


Evropi AEGA2Αύξηση Παραγωγής κατά 45,95%, στα 4,032 εκατ. ευρώ, σημείωσε η Ευρώπη ΑΕΓΑ, συγγενής Εταιρεία της Εθνικής Ασφαλιστικής στο α΄ τρίμηνο του 2013, έναντι 2,763 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012, εξασφαλίζοντας νέα μερίδια αγοράς στις Γενικές Ασφαλίσεις. Τα κέρδη προ φόρων της Ευρώπη ΑΕΓΑ διαμορφώθηκαν φέτος στο α΄ τρίμηνο σε 615.508 ευρώ, αυξημένα κατά 202,77% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη ανήλθαν σε 644.218 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη χρήσης 2012 είχαν διαμορφωθεί για την Εταιρεία σε 203.289 ευρώ, καθώς και ότι το οικονομικό αποτέλεσμα του α’ τριμήνου του 2013 έχει ενσωματώσει την αναλογία ζημίας ύψους 147.700 ευρώ λόγω απομείωσης εταιρικού ομολόγου.

Markopoulos EvropiΟ κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρώπη ΑΕΓΑ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου δήλωσε ότι «παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική Αγορά, οι προσπάθειες της Διοίκησης για υγιή αύξηση της Παραγωγής και αντίστοιχα μείωσης του λειτουργικού κόστους της Ευρώπη ΑΕΓΑ έχουν αρχίσει να αποδίδουν». Πρόσθεσε δε ότι «ο Δείκτης γενικών εξόδων α΄ τριμήνου 2013 ανήλθε σε 8,69% επί της συνολικής Παραγωγής, έναντι 11,46% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,77 μονάδες και το combined ratio ανήλθε σε 84,55%».

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, οι επενδύσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα της Ευρώπη ΑΕΓΑ διαμορφώθηκαν σε 10,107 εκατ. ευρώ υπερκαλύπτοντας κατά 156,04% το σύνολο των Ασφαλιστικών Προβλέψεων, ενώ τα ελεύθερα αποθεματικά αυξήθηκαν κατά 37,87% και ανήλθαν σε 4,364 εκατ. ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει καλύψει πλήρως την ασφαλιστική της τοποθέτηση και το περιθώριο φερεγγυότητας για το α΄ τρίμηνο 2013.

Τέλος, η Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α., πρόσφατα, συμμετείχε στην άσκηση LTGA, όπως ζητήθηκε από την Τράπεζα Ελλάδος, για τον υπολογισμό των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων υπό τις προδιαγραφές του Solvency II, βάσει των οικονομικών στοιχείων 2011 και εμφάνισε υπερκάλυψη του SCR (Solvency Capital Required) από τα Ίδια Κεφάλαιά της κατά 192%.

Όπως επεσήμανε ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, «η Ευρώπη ΑΕΓΑ προσαρμοζόμενη πλήρως στις νέες απαιτήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, αλλά και του νέου πλαισίου που θέτει το Solvency II, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε υγιείς βάσεις με στόχο πάντα τη διαχρονική αύξηση της κερδοφορίας της».

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
– Αύξηση Παραγωγής 45,95%
– Αύξηση Κερδοφορίας 202,77%
– Υπερκάλυψη Ασφαλιστικών Προβλέψεων 156,05%
– Αυξηση Ελεύθερων Αποθεμάτων 37,87%


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 6 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ευρώπη ΑΕΓΑ: Σημαντικοί ρυθμοί Ανάπτυξης το Α΄ Τρίμηνο 2013! https://www.insurancedaily.gr/evropi-aega-simantiki-rythmi-anapty/