Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Εξώδικο στην ΝΝ από τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς για το ομαδικό τους συμβόλαιο


Εξώδικο διαμαρτυρία προς την ΝΝ έστειλε στις 10 Ιανουαρίου του 2018 ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με τη διαχείριση του ομαδικού συμβολαίου που καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία. Σύμφωνα με τον κ. Μπεμπένη Εμμανουήλ πρόεδρο του συλλόγου η κίνηση αυτή είναι απόρροια σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις αποζημιώσεις τους.

Μιλώντας στο id επισημαίνει ότι από το ομαδικό συμβόλαιο καλύπτονται περίπου 13.300 ασφαλισμένοι, ωστόσο επειδή οι εργαζόμενοι μπορούν να εντάξουν και μέλη της οικογένειας τους ο αριθμός των ασφαλισμένων ανέρχεται περίπου στις 35.000.

Σε σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτήσει ο σύλλογος στην ιστοσελίδα του αναφέρεται ότι προχώρησε στο εξώδικο λόγω:

“- του αυθαίρετου χαρακτηρισμού ιατρικών περιπτώσεων ως «συγγενών παθήσεων», παρά τις περί του αντιθέτου ιατρικές γνωματεύσεις.

– της εκ των υστέρων απαίτησης για προσκόμιση πρόσθετης ιατρικής γνωμάτευσης κατά περίπτωση, αποκλειστικά από νοσοκομειακό ιατρό.

– της απαίτησης για προσκόμιση αντιγράφων ή ακόμη και του ίδιου του βιβλιαρίου υγείας για την αποζημίωση επισκέψεων σε ιατρούς και κυρίως παιδιάτρους.

– των σοβαρών αποκλίσεων που παρατηρούνται, όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα καταβολής των αποζημιώσεων.

– της μη γνωστοποίησης του πλήρους περιεχομένου της σύμβασης ομαδικής ασφάλισης, καθώς και του πίνακα διαβάθμισης – βαρύτητας επεμβάσεων”.

“Από την πλευρά μας” σημειώνει ο σύλλογος “θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και στην περίπτωση που δεν υπάρξει ουσιαστική μεταστροφή, με ευθύνη και της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, θα κλιμακώσουμε την αντίδρασή μας, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο για την περίπτωση μέσο. Αυτονόητο είναι ότι, εξακολουθούμε να διεκδικούμε ένα πραγματικό ομαδικό ασφαλιστήριο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ουσιώδεις ανάγκες των εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους”.

Ακολουθεί η ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Μετ’ επιφυλάξεως δικαιωμάτων Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας, αρ. 170, νόμιμα εκπροσωπούμενης

ΠΡΟΣ: Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «NN Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής», που εδρεύει στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού, αρ. 198 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ: Την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία: «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής, αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα. Την Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία: «Συνήγορος του Καταναλωτή», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αρ. 144 και εκπροσωπείται νόμιμα. Τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή – Τράπεζα της Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 21 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Με την παρούσα οφείλουμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας τα οποία συνδικαλιστικά και κατά Νόμο εκπροσωπούμε:

Όπως γνωρίζετε άριστα, αρχής γενομένης από το Φεβρουάριο 2017,το σύνολο των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς εντάχθηκαν στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα Ζωής και Υγείας ΝΝ 4000 που έχει συνάψει η εταιρεία σας με την Τράπεζα Πειραιώς. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ρητή σας δέσμευση η άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων αποζημίωσης για παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες από ιδιώτες γιατρούς σε συναδέλφους μας, στην πράξη καταστρατηγείται συχνά το ίδιο το δικαίωμά τους στην ασφαλιστική κάλυψη.

Κατ’ αρχήν, ματαιώνεται η ικανοποίηση του δικαιώματος ασφαλιστικής κάλυψης των μελών μας μέσω του συχνού πλέον χαρακτηρισμού ιατρικών περιπτώσεων ως «συγγενών παθήσεων» ή «προγενέστερων της ασφάλισης αναπηριών ή σωματικών βλαβών» και της συνακόλουθης εξαίρεσής τους από το ασφαλιστήριο πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι οι προσκομιζόμενες ιατρικές γνωματεύσεις, ακόμη και από πανεπιστημιακούς γιατρούς, βεβαιώνουν περί του αντιθέτου.

Είναι τέτοια, δε, η ευκολία με την οποία προβαίνετε στον ως άνω χαρακτηρισμό, ώστε η ασφαλιστική κάλυψη των συναδέλφων μας στις περιπτώσεις επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου από κανόνας να τείνει να μετατραπεί σε εξαίρεση. Επιπλέον, ματαιώνεται η αποζημίωση αποδείξεων για ιατρικές πράξεις και φάρμακα, που συνταγογραφούνται από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ ή ακόμη και από συνεργαζόμενους γιατρούς του ίδιου του δικτύου της ΝΝ, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ζητείται επιπρόσθετα η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης αποκλειστικά από νοσοκομειακό ιατρό.

Σας υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι κατά το άρθρο 5 Ν. 3418/2005 ρητά προβλέπεται ότι «οι ιατρικές γνωματεύσεις και τα ιατρικά πιστοποιητικά έχουν το ίδιο κύρος ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από γιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή ιδιώτες γιατρούς», όπερ σημαίνει ότι η απαίτησή που προβάλλεται για την προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων αποκλειστικά και μόνο από νοσοκομειακούς ιατρούς για τις συγκεκριμένες παθήσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο πρόγραμμα και η απόρριψη αιτήσεων που συνοδεύονται από ιατρικές γνωματεύσεις ιδιωτών ιατρών, δεν ερείδεται στο νόμο. Κατά συνέπεια, η ως άνω απαίτησή σας τυγχάνει μη σύννομη λειτουργώντας στην πράξη ως ανεπίτρεπτος περιορισμός του δικαιώματος ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων – μελών μας. Περαιτέρω, δε, η εφαρμογή του οικείου όρου του ασφαλιστηρίου προγράμματος, δυνάμει του οποίου ζητείται η εκ των υστέρων προσκόμιση αντιγράφων ή ακόμη και του ίδιου του βιβλιαρίου υγείας για την καταβολή της αποζημίωσης, για επισκέψεις σε ιατρούς και κυρίως παιδιάτρους, πέρα από άσκοπη, συνιστά στην πράξη ένα επιπλέον πρόσκομμα για την μη έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων, ενώ παράλληλα φέρει αυξημένο δείκτη επικινδυνότητας, δεδομένου ότι η μη κατοχή του βιβλιαρίου υγείας δημιουργεί προβλήματα σε ενδεχόμενο επείγουσας περίθαλψης των συναδέλφων μας και των εξαρτωμένων μελών τους. Επιπρόσθετα, παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία αποζημίωσης. Υπενθυμίζουμε ότι «τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω του portal, επεξεργάζονται εντός 48 ωρών και η αποζημίωση καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος με την προϋπόθεση ότι ο φάκελος είναι πλήρης και δεν υπάρχουν εκκρεμότητες». Αντ΄ αυτού παρατηρούνται σοβαρές αποκλίσεις όσον αφορά τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα καταβολής των αποζημιώσεων, στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, ενώ σε κάποιες εξ αυτών οι καθυστερήσεις φθάνουν στο σημείο να είναι ακόμη και πολύμηνες. Ήδη, με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε για το γεγονός ότι δεν μας έχει γνωστοποιηθεί ο πίνακας διαβάθμισηςβαρύτητας επεμβάσεων, ώστε ο κάθε συνάδελφος να δύναται να προϋπολογίσει το ποσό που δικαιούται ως νοσοκομειακό επίδομα. Πολύ περισσότερο, δεν μας έχει γνωστοποιηθεί έως και σήμερα το πλήρες περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, παρά μόνο αποσπασματικά κάποιοι επί μέρους όροι. Σας υπενθυμίζουμε ότι εν όψει της νομικής φύσης του προγράμματος ομαδικής ασφάλισης ως «γνήσιας σύμβασης υπέρ τρίτου», οι εργαζόμενοι – μέλη μας καθίστανται αποκλειστικοί δικαιούχοι του ασφαλίσματος, αφ’ ης στιγμής της γένεσης του ασφαλιστικού κινδύνου, όπερ σημαίνει ότι δικαιούνται να ασκήσουν απευθείας αγωγή κατά υμών σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις, που είτε αρνείσθε να καταβάλλετε το ασφάλισμα υπό την εύσχημη επίφαση του αυθαίρετου χαρακτηρισμού ασθενειών ως «συγγενών παθήσεων», είτε δημιουργείτε αντικειμενικά προσκόμματα, που άγουν ευθέως στη ματαίωση της ικανοποίησης του δικαιώματος ασφαλιστικής τους κάλυψης.

Επειδή η ματαίωση ικανοποίησης του δικαιώματος ασφαλιστικής κάλυψης μέσω του αυθαίρετου χαρακτηρισμού ασθενειών είτε ως «συγγενών παθήσεων» είτε ως «προγενέστερων της ασφάλισης αναπηριών ή σωματικών βλαβών» τυγχάνει μη σύννομη, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που οι προσκομιζόμενες σ’ εσάς ιατρικές γνωματεύσεις βεβαιώνουν περί του αντιθέτου. Επειδή η απαίτησή σας να προσκομίζονται ιατρικές γνωματεύσεις κατά περίπτωση αποκλειστικά και μόνο από νοσοκομειακούς γιατρούς δεν ερείδεται στο νόμο και δημιουργεί αντικειμενικό πρόσκομμα στην ικανοποίηση του δικαιώματος ασφαλιστικής κάλυψης. Επειδή η απαίτησή σας για την προσκόμιση αντιγράφων ή ακόμη και του ίδιου του βιβλιαρίου υγείας για την αποζημίωση επισκέψεων σε ιατρούς συνιστά στην πράξη ένα επιπλέον πρόσκομμα για την μη έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων, ενώ παράλληλα φέρει αυξημένο δείκτη επικινδυνότητας. Επειδή παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις στην έγκαιρη αποζημίωση των υποβαλλόμενων αιτημάτων. Επειδή έως σήμερα δεν μας έχει γνωστοποιηθεί αφενός μεν ο πίνακας διαβάθμισης – βαρύτητας επεμβάσεων, αφετέρου δε το πλήρες περιεχόμενο της σύμβασης ομαδικής ασφάλισης παρά τα επανειλημμένα προς τούτο αιτήματα μας. Επειδή οι εργαζόμενοι – μέλη μας νομιμοποιούνται ευθέως εκ του νόμου να ασκήσουν αγωγή κατά υμών για την ως άνω καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά απορρέουν από το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για την ως άνω προπεριγραφείσα πρακτική σας και ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ :

Α) Στην άρση και παράλειψη στο μέλλον της αυθαίρετης εξαίρεσης ιατρικών περιπτώσεων συναδέλφων μας υπό το πρόσχημα του χαρακτηρισμού τους ως «συγγενών παθήσεων», όταν οι προσκομιζόμενες σ’ εσάς ιατρικές γνωματεύσεις βεβαιώνουν περί του αντιθέτου. Επιπλέον, ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε το σχετικό πίνακα, τον οποίο και χρησιμοποιείτε, βάσει του οποίου, και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, κατατάσσετε μία πάθηση ως συγγενή.

Β) στην παράλειψη στο μέλλον της κακόπιστης πρακτικής με την οποία περιορίζετε το δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζόμενων – μελών μας ζητώντας ιατρικές γνωματεύσεις αποκλειστικά και μόνο από νοσοκομειακούς γιατρούς.

Γ) στην επανεξέταση του οικείου όρου της σύμβασης ομαδικής ασφάλισης σύμφωνα με τον οποίο κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση αντιγράφων ή ακόμη και του ίδιου του βιβλιαρίου υγείας για πληρωμή επισκέψεων σε ιατρούς και κυρίως παιδιάτρους.

Δ) στην έγκαιρη καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, βάσει των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Ε) στη γνωστοποίηση του πίνακα διαβάθμισης – βαρύτητας επεμβάσεων καθώς και στην επίδειξη του πλήρους περιεχομένου της σύμβασης ομαδικής ασφάλισης.

ΆΛΛΩΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια και στην προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας ενώπιον των αρμοδίων αρχών. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «NN Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής», που εδρεύει στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού, αρ. 198 κοινοποιούμενης προς: 1. την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία: «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αμερικής, αρ. 4, 2.την Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία: «Συνήγορος του Καταναλωτή», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αρ. 144 αρ. 4, 3. 3. Τον «Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή – Τράπεζα της Ελλάδος», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 21 και εκπροσωπείται νόμιμα προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας την παρούσα ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

 


2 Comments

2 Σχολια

 1. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ

  Jan 25, 2018 at 10:24 PM

  Ωρα να ειπωθουν αληθειες.”Συναδελφοι στην τραπεζα πειραιως,ακουστε.Πριν κανετε παραπονα για την ΝΝ αναλογιστειτε ποσρς φορες εχετε κανει ασφαλειες υγειας σε πελατες της τραπεζας που εχουν θεμα υγειας κ τους βαζετε να πουνε ψεμματα κρυβοντας τα προβληματα υγειας???Εγω εχψ πεσει σε πανω απο 40 περιστατικα που λετε στουε πελατες πες σε ολα οχι κ ολα καλα.Οποτε πριν απαιτειτε κοιταξτε να ειστε επαγγελματιες στους πελατες ετσι ωστε κ εσεις οταν ειστε πελατες να σας.αντιμετωπιζουν σωστα.Με λιγα λογια μην κανετε αυτα που κρινετε.Η καλυυερη ασφαλιστικη στην Ελλαδα επισημα,αποκλειεται να εκανε κατι τετοιο.Και το ξερω οτι δεν το εκανε.Αλλα και παλι να σας πω κατι:Δε σας λυπαμαι καθολου εχετε κανει μεγαλη ζημια που πουλατε ασφαλειες και κρυβετε ιατρικα ιστορικα κ ταζετε αποδοσεις σε επενδυτικα εκει που δεν υπαρχουν

  • Masuuruhiito

   Feb 7, 2018 at 1:05 AM

   Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες σχετικά με τη δήλωση υγείας η οποία πρέπει να είναι αληθής και ακριβής καθώς επάνω της μπορεί να βασιστεί μια εταιρεία προκειμένου να ΜΗΝ αποζημιώσει. Επίσης σωστά αναφέρεις ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παραπλανάται ο επενδυτής καθώς αυτό μπορεί να επιφέρει καταγγελία, αιτιάσεις και δυσφήμιση για τον εκάστοτε φορέα. Από την άλλη ΚΑΚΩΣ ΚΑΚΙΣΤΑ το αναφέρεις αυτό σε δημόσιο βήμα. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να συζητηθεί εκ των έσω. Μεταξύ σας. Γιατί εκθέτεις αυτούς που αποκαλείς συναδέλφους? Γιατί κατά τη γνώμη σου το κάνουν αυτό? Δεν είναι σωστοί επαγγελματίες ή πιεζονται από την στοχοθεσια της Τράπεζας? Και τα δυο ενδεχόμενα αποτελούν δυσφήμιση φίλε μου. Επίσης να ξέρεις ότι η ΝΝ δεν είναι η καλύτερη ασφαλιστική. Είναι απλά η πιο πολυδιαφημισμένη. Με δείκτη φερεγγυότητας στο 45% είναι μάλλον η χειρότερη.

   Να ξέρεις, και στο λέω εντελώς φιλικά,οτι το σχόλιο σου στο εν λόγω άρθρο μόνο σαν όπλο στα χέρια του ανταγωνισμού σας είναι για να πάρει συμβόλαια από την ΝΝ και την Τράπεζα.
   Καλή δύναμη και συνέχεια.

Σχολιαστε ελευθερα

Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − one =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Εξώδικο στην ΝΝ από τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς για το ομαδικό τους συμβόλαιο! https://www.insurancedaily.gr/exodiko-stin-nn-apo-tous-ergazomenous-tis-trapezas-pireos-gia-omadiko-tous-symvoleo/