Ασφάλιση Επιχειρήσεων Ειδήσεις & Νέα

Έξυπνες προνομιακές ασφαλίσεις από την Ατλαντική


Τη δυνατότητα να ασφαλίσουν τα ζώα συντροφιάς έχουν όσοι συνάπτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια πυρός για την κατοικία ή την επιχείρησή τους μέσω της Ατλαντικής Ένωσης. Το εν λόγω πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από την Ατλαντική Ένωση μετά από πρόταση της Deadalus, παρέχεται στην προνομιακή τιμή των 8 ευρώ και αποζημιώνει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής κατοικίδιου ζώου, συνεπεία ζημιογόνου γεγονότος που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο κατοικίας ή επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον υπολογισμό της αποζημίωσης για Σωματικές βλάβες, περιλαμβάνονται όλα τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από το ατύχημα, έως το ποσό των 2000€ και καταβάλλονται μετά την προσκόμιση πρωτότυπων ποδείξεων/τιμολογίων Επίσης σε περίπτωση απώλειας ζωής το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 600€, ενώ σε περιπτώσεις που συνδυάζονται Σωματικές βλάβες και μετέπειτα θάνατος του κατοικίδιου, το ποσό αποζημίωσης ανέρχεται, συνολικά και για τα δύο, το ανώτερο έως 2000€.

Απαραίτητες προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα είναι:

· Η κάλυψη αφορά κατοικίδιο ζώο ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου/λήπτη της ασφάλισης ή του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων του βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και ο ιδιοκτήτης του έχει στην κατοχή του βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο κατοικίδιου ζώου. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη επιχείρηση ανήκει σε νομικό πρόσωπο, το καλυπτόμενο κατοικίδιο θα πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων, των συζύγων τους και των προστατευόμενων τέκνων τους.

· Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία στην ασφαλιζόμενη κατοικία ή επιχείρηση, η οποία καλύπτεται από το αντίστοιχο ασφαλιστήριο, εκείνη δε την στιγμή το κατοικίδιο ευρίσκεται εντός της καλυπτόμενης κατοικίας ή επιχείρησης και η ζημία αυτή του προξένησε τραυματισμό ή θάνατο, τότε ο τραυματισμός ή ο θάνατος αυτός καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + seven =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Έξυπνες προνομιακές ασφαλίσεις από την Ατλαντική! https://www.insurancedaily.gr/exypnes-pronomiakes-asfalisis-apo-tin-atlantiki/