Ασφάλιση Κατοικίας Ειδήσεις & Νέα

Γ. Μακρής: Η υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση κατοικίας είναι δύσκολο να ελεγχθεί

home

συνέντευξη του Γ. Μακρή, Αναπληρωτή Γενικoύ Διευθυντή στην Εθνική Ασφαλιστική στη Βίκυ Γερασίμου

Στους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες δεν ασφαλίζουν την κατοικία τους αναφέρεται ο Γεώργιος Μακρής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην Εθνική Ασφαλιστική, ο οποίος επισημαίνει ότι η υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση στον εν λόγω κλάδο είναι δύσκολο να εφαρμοστεί και να ελεγχθεί. Στον αντίποδα μέσα από τη συνέργεια της ασφαλιστικής αγοράς και του κράτους, την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των ασφαλισμένων και την αλλαγή της υπάρχουσας πολιτικής στις αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές είναι εφικτό οι πολίτες να προσανατολιστούν στην ασφαλιστική προστασία της περιουσίας τους.

Γεώργιος Μακρής,Εθνική Ασφαλιστική

Γιατί παραμένει ανασφάλιστο το μεγαλύτερο μέρος των κατοικιών στην Ελλάδα; Πρέπει να υφίσταται υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση αυτή;

Συνήθως ως κυριότερος λόγος, αναφέρεται η χαμηλού βαθμού ή ακόμη και παντελής έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης των καταναλωτών. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό δεν είναι η αιτία, αλλά μάλλον η συνέπεια μιας σειράς από λόγους που θα επιχειρήσω να συνοψίσω στους παρακάτω κυριότερους, χωρίς να είναι οι μόνοι:

  • Η εκ μέρους του Κράτους αποζημίωση ζημιωθέντων από φυσικές καταστροφές, περιουσιακών στοιχείων (άσχετα εάν πολλές φορές, αυτό δεν επιτυγχάνεται σε πλήρη έστω βαθμό), οδηγεί τον καταναλωτή να αναρωτηθεί για ποιο λόγο να ασφαλίσει την περιουσία του. Από την άλλη, οι έχοντες ασφαλίσει την περιουσία τους, θεωρούν (έστω εσφαλμένα) ότι είναι οι αφελείς της υπόθεσης, αφού όχι μόνο είχαν επιβαρυνθεί με το ασφάλιστρο και την ενδεχομένως προβλεπόμενη απαλλαγή επί της ζημιάς, αλλά ως φορολογούμενοι συμμετέχουν στην αποκατάσταση των ζημιών ανασφάλιστων περιουσιακών στοιχείων.
  • Ο εκ μέρους των Τραπεζών, αλλά και ασφαλιστικών εταιρειών, τρόπος προσέγγισης των δανειοληπτών προκειμένου να προβούν στην ασφάλιση του ενυπόθηκου ακινήτου, είχε αρκετές φορές ως αποτέλεσμα, οι τελευταίοι να θεωρούν την ασφάλιση ως ένα «αναγκαίο κακό» και κυρίως έξοδο στο οποίο θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι την αποπληρωμή του δανείου τους.
  • Έλλειψη κινήτρων (κυρίως φορολογικών). Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού σε πιο συχνή βάση, στοχευμένες στην ασφάλιση κατοικίας, που θα προβάλλουν τα οφέλη της ασφάλισης, τονίζοντας ταυτόχρονα το χαμηλό της κόστος.

Υποχρεωτικότητα ασφάλισης νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και ακόμη πιο δύσκολο να ελεγχθεί. Αντίθετα με την εφαρμογή αντικινήτρων σε περίπτωση μη ασφάλισης (π.χ. νομοθετική ρύθμιση βάσει της οποίας, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, το Κράτος θα είναι υπεύθυνο μόνο για την καταβολή ενός μικρού ποσού για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών, σε όσους από τους πληγέντες δεν έχουν την ανάλογη οικονομική δυνατότητα), αλλά και – κυρίως – κινήτρων (π.χ. ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των ασφαλισμένων, με προφανή και σημαντικά οφέλη τόσο για τους φορολογούμενους, όσο και για το Κράτος) μπορεί έμμεσα και με πιο αποτελεσματικό τρόπο να επιτευχθεί η υποχρεωτικότητα αυτή.

Στις ασφαλίσεις κατοικιών, οι ζημιές που οφείλονται σε θραύση ή διαρροή σωληνώσεων, έχουν την υψηλότερη συχνότητα επέλευσης

Ποιοι κίνδυνοι έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα και το μεγαλύτερο κόστος αποκατάστασης;

Στις ασφαλίσεις Γενικών Κλάδων, ένας κίνδυνος θεωρείται κατ’ αρχάς ως ασφαλίσιμος, εάν διακρίνεται από τη χαμηλή συχνότητα επέλευσής του και το υψηλό κόστος αποκατάστασης των ζημιών που θα επιφέρει (δριμύτητα). Στις ασφαλίσεις κατοικιών, οι ζημιές που οφείλονται σε θραύση ή διαρροή σωληνώσεων, έχουν την υψηλότερη συχνότητα επέλευσης, με τις ζημιές που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα (κλοπή, κακόβουλες ενέργειες) να τις ακολουθούν στην κατάταξη. Ζημιές με χαμηλότερη συχνότητα, αλλά έχουν (ή μπορεί να έχουν) υψηλού βαθμού δριμύτητα, είναι κατά κύριο λόγο αυτές που οφείλονται σε σεισμό και σε πλημμύρα από φυσικά αίτια, καθώς και σε φωτιά. Κίνδυνοι που παρουσιάζουν ταυτόχρονα μεγάλη συχνότητα και υψηλού βαθμού δριμύτητα, κατά κανόνα θεωρούνται ως μη ασφαλίσιμοι.

Σχεδιάζετε νέα προϊόντα σε αυτό τον κλάδο;

Ναι. Έχουμε ήδη περατώσει τη φάση του σχεδιασμού τεσσάρων νέων προϊόντων κατοικίας και απομένει η υλοποίηση συγκεκριμένων μηχανογραφικών εφαρμογών, προκειμένου να τα παρουσιάσουμε στην Αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σχεδιασμό τους συμμετείχαν και διαμεσολαβητές από όλα τα δίκτυα συνεργατών μας, των οποίων η συμβολή υπήρξε πολύτιμη. Τα προϊόντα αυτά, θα διακρίνονται για την ανταγωνιστικότητά τους τόσο σε επίπεδο κόστους, όσο και ευρύτητας της παρεχόμενης κάλυψης, την πιο φιλική και κατανοητή στον ασφαλισμένο γλώσσα, καθώς και το σαφέστερο καθορισμό των καλύψεών τους με στόχο το διαφανή και πάνω από όλα δίκαιο διακανονισμό ζημιών.

Ζημιές με χαμηλότερη συχνότητα αλλά ενδεχομένως με υψηλού βαθμού δριμύτητα, είναι κατά κύριο λόγο αυτές που οφείλονται σε σεισμό και σε πλημμύρα από φυσικά αίτια

Ποια είναι η άποψή σας για την πώληση προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας μέσω διαδικτύου;

Όσον αφορά στη μέσω διαδικτύου πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κυρίως (αλλά όχι μόνο), τα ακόλουθα:

• Λόγω έλλειψης ασφαλιστικής παιδείας, ο καταναλωτής αδυνατεί να διακρίνει της σχέση κόστους προς όφελος, με αποτέλεσμα να καθορίζει την απόφασή του κυρίως με βάση το κόστος.

• Ο σχεδιασμός της θα πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες εξυπηρέτησης του πελάτη μετά την πώληση (after sales service), που δεν θα περιορίζεται στη διαχείριση ζημιών και μόνο.

• Μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, εφόσον αποδειχθεί ότι απαιτείται συνεχής διαφήμιση (συνήθως τηλεοπτική).

• Για εταιρείες με ισχυρές εμπορικές ονομασίες και σήματα (brand names), η διάδοση της διαδικτυακής πώλησης, ενδεχομένως να εγκυμονεί κινδύνους μείωσης (έως και απώλειας) του βαθμού αφοσίωσης (loyalty) του πελατολογίου τους, αφού ενώπιον του χρήστη του διαδικτύου «όλοι είναι ίσοι».

• Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η διαδικτυακή πώληση να μην αποτελέσει ένα κανάλι διανομής προϊόντων, ευθέως ανταγωνιστικό προς τα παραδοσιακά κανάλια μέσω συνεργαζόμενων με την εταιρεία, διαμεσολαβητών (π.χ. διαφορετικά προϊόντα ή ίδιο κόστος αναφορικά με προϊόντα που προωθούνται και διαδικτυακά κ.λπ.). Εφόσον με τον κατάλληλο σχεδιασμό, μπορούν να ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήματα, η διαδικτυακή πώληση μπορεί να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, προς όφελος των καταναλωτών.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing, Τεύχος Φεβρουαρίου 2018 (Αφιέρωμα Ασφάλισης Κατοικίας)


1 Comment

1 Σχολιο

  1. Pinocchio

    Apr 8, 2018 at 11:08 AM

    Η (υποχρεωτική, εάν και όποτε…) ασφάλιση κατοικίας είναι επί της αρχής εύκολο να ελεγχθεί, ειδικά στα ηλεκτροδοτούμενα που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία. αρκεί να υπάρχει βούληση, το βασικό σχόλιο είναι λανθασμένο… κάποιοι στη αγορά είτε δεν θέλουν είτε βρίσκονται ακόμη στα 90s…

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 7 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Γ. Μακρής: Η υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση κατοικίας είναι δύσκολο να ελεγχθεί! https://www.insurancedaily.gr/g-makris-ypochreotikotita-stin-asfalisi-katikias-ine-dyskolo-na-elegchthi/