Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Γ. Ρούντος: Ο κοινωνικός προσανατολισμός – όχημα βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις

Γ. Ρούντος

Η INTERAMERICAN είναι μεταξύ των πρώτων εταιρειών στην Ελλάδα που έβαλαν στην ατζέντα τους τον όρο «υπευθυνότητα» και την ενσωμάτωσαν στο επιχειρησιακό πλάνο τους, από την προηγούμενη δεκαετία ακόμη. Για τη σημασία και την πρακτική έκφραση της επιχειρηματικής υπευθυνότητας στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και ευρύτερα, για το ρόλο της στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρεται, στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής εταιρικών σχέσεων και υπευθυνότητας της INTERAMERICAN.

συνέντευξη του Γιάννη Ρούντου, Διευθυντή εταιρικών σχέσεων και υπευθυνότητας της INTERAMERICAN

Κύριε Ρούντο, ο επιχειρηματικός κόσμος βρίσκεται μπροστά σε σειρά προκλήσεων και ο τρόπος που ανταποκρίνονται, θα είναι καθοριστικός για το μέλλον τους. Πώς βλέπετε τη διαμόρφωση της επιχειρηματικότητας, με γνώμονα τη βιωσιμότητα;

Γ.Ρ.: Προφανώς, οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν καλά αντανακλαστικά από τις επιχειρήσεις, με άμεση την προσαρμογή τους. Οι συντελούμενες μεταβολές χαρακτηρίζονται από τη συνεχή επιτάχυνση και από παραμέτρους που δεν είναι πάντα προβλέψιμες. Η ραγδαία εξελισσόμενη ψηφιακή τεχνολογία, η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της, οι εθνογεωπολιτικές αντιπαραθέσεις, η οικονομική αστάθεια, η μετακίνηση πληθυσμών που οφείλεται σε όσα προανέφερα και οι αλλαγές στο δημογραφικό χάρτη, συνθέτουν μια περίπλοκη πραγματικότητα.

Οι επιχειρήσεις, σήμερα, καλούνται να διαχειριστούν την κυκλικότητα της οικονομίας συνδυάζοντας γρήγορα αποτελέσματα με μεσο-μακροπρόθεσμη στρατηγική, σε ένα πλαίσιο ανοικτής αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό περιβάλλον. Χρειάζεται, λοιπόν, στη διακυβέρνηση και τη λήψη των αποφάσεων να λογαριάζουν το κοινωνικό «σώμα» και να έχουν μια ανθρωποκεντρική θεώρηση της αποστολής τους.

Αυτή η αναγκαιότητα, φέρνει στο προσκήνιο την ηθική Ευθύνη. Είναι η θεμελιώδης αξία, πιστεύω, στη βάση της οποίας προτυποποιείται η φυσιογνωμία μιας σύγχρονης, βιώσιμης επιχείρησης. Γύρω από την Ευθύνη μπορεί να κτιστεί ένα αξιακό σύστημα που, διαπνέοντας την εταιρική κουλτούρα, δημιουργεί παράδοση στον οργανισμό, παρέχοντας τη σιγουριά της εταιρικής συνοχής και της κοινωνικής αποδοχής – ένα είδος «κοινωνικής άδειας λειτουργίας».

Κατ’ ακολουθία, η αξία της Ευθύνης στην επιχειρηματική αποστολή κάνει ευδιάκριτο το δρόμο για χρηστές, αποτελεσματικές συμπεριφορές και πρακτικές. Επαγωγικά η υπευθυνότητα, ως συμπεριφορά σε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα, αποτελεί ζήτημα επιχειρηματικού πολιτισμού. Θα έλεγα πως στο παρόν, βρισκόμαστε σε μια φάση δυναμικού αναπροσδιορισμού του χαρακτήρα, της φυσιογνωμίας και του ρόλου των επιχειρήσεων, που «πυροδοτείται» από τις δραστικές μεταβολές στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Και ο ρόλος της κερδοφορίας για την εταιρική βιωσιμότητα και ανάπτυξη;

Γ.Ρ.: Αναπόδραστα αναγκαίος, αλλά όχι ικανός. Η κερδοφορία είναι εκ των ων ουκ άνευ στόχος, αλλά ως αποτέλεσμα μόνον αυτή δεν αρκεί για τη βιωσιμότητα. Ως προς τους οικονομικούς όρους, είναι πιο ουσιαστικό να αναφερόμαστε στη σημασία της φερεγγυότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η φερεγγυότητα αντανακλάται στη σταθερότητα της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ εταιρείας και πελατών.

Ειδικότερα για μια ασφαλιστική εταιρεία, η βεβαιότητα του πελάτη ότι τα ασφάλιστρα που πληρώνει, δεν θα χαθούν και ότι θα πάρει ανταπόδοση, είτε με την έννοια της αποζημίωσης είτε με την έννοια της επιστροφής κεφαλαίου, πρέπει να είναι κατοχυρωμένη. Και είναι καιρός για την ασφαλιστική αγορά, που έχει πληγωμένη αξιοπιστία από το παρελθόν, να υπάρξει μια αποκατάσταση με ανάκτηση της εμπιστοσύνης.

Η Κοινοτική Οδηγία Solvency II, το σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των ασφαλισμένων και η συμμόρφωση των επιχειρήσεων που ελέγχονται αυστηρά από την αρμόδια Εποπτική Αρχή, παρέχουν στις εταιρείες τη δυνατότητα, πλέον, για έναν υγιή ανταγωνισμό, με όρους φερεγγυότητας. Από εκεί και πέρα, η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης τροφοδοτείται από τη δημιουργία αξίας για όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, από το Κοινωνικο- Οικονομικό Αποτύπωμα που δημιουργεί.

Επισημαίνω ότι φέτος στην INTERAMERICAN αξιολογούμε, με τη μέτρηση του SocioEconomic Impact, την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας και θα ανακοινώσουμε σύντομα τα αποτελέσματα.

Η INTERAMERICAN είναι μεταξύ ελαχίστων οργανισμών στην Ελλάδα, που έχουν προχωρήσει στη μελέτη του αποτυπώματός τους. Ως μέρος αυτού του αποτυπώματος, η διανομή της οικονομικής αξίας είναι ενδεικτική για τη συνεισφορά της Εταιρείας στην εθνική οικονομία. Σχεδόν 197 εκατ. ευρώ διανεμήθηκαν πέρυσι, ενώ το 2017 είχαν διανεμηθεί περίπου 174 εκατ. Σε σχέση με την παραγωγή ασφαλίστρων, το αποτέλεσμα δηλαδή της INTERAMERICAN από τις πωλήσεις που πέρυσι έφθασε στα 354 εκατομμύρια, το λεγόμενο «Κοινωνικό Προϊόν» που η Εταιρεία διένειμε άμεσα, ήταν το 56%. Στο «Κοινωνικό Προϊόν» δεν περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις από ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους πελάτες, που κατά το 2018 ανήλθαν στα 237 εκατομμύρια ευρώ. Οι αποζημιώσεις είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, αποδεικτικό της αξιοπιστίας της INTERAMERICAN.

Γιάννης Ρούντος

Πώς αναγνωρίζεται η υπευθυνότητα ως μέρος της εταιρικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη;


Γ.Ρ.: Έχουμε χαράξει μια διαδρομή από την ιδέα στην πράξη, από τη βάση της εταιρικής αντίληψης για τα πράγματα. Η έννοια της εταιρικής συνείδησης για την Ευθύνη υπάρχει παντού: στην ομογενοποίηση μιας ισχυρής κουλτούρας που εμπεριέχει τον εθελοντισμό για κοινωνικές δράσεις, στην αναγνώριση των ουσιαστικών θεμάτων που απασχολούν την εταιρεία μετά από διάλογο με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, στη δικτύωση της εταιρείας με θεσμούς, φορείς υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης τοπικά και διεθνώς, που φυσικά σημαίνουν και ανάληψη δεσμεύσεων. Ακόμη, στη λογοδοσία, επιπλέον της υποχρεωτικής για μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες – βάσει του νόμου 4403/2016, που περιλαμβάνει και τις ασφαλιστικές εταιρείες ως δημοσίου συμφέροντος.

Πρακτικά, για να φθάσουμε στη δημιουργία και απόδοση αξίας στους εννέα Stakeholders που έχουμε διακρίνει, υλοποιείται ένα σχέδιο πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών, με μια ευρύτατη ανάπτυξη σε περιεχόμενο και στόχους. Η συνάφεια με το αντικείμενο και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της INTERAMERICAN σε αυτό το σχέδιο είναι βασικός παράγοντας αποτελεσματικής υλοποίησης, στο πλαίσιο της εταιρικής αποστολής: να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα.

Το Vision, έχει εκσυγχρονιστεί με εστίαση στον πελάτη: θέλουμε, σήμερα και στο μέλλον, η INTERAMERICAN να αποτελεί την πρώτη εταιρεία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά που θα διευρύνει τα παραδοσιακά όρια ασφάλισης, δημιουργώντας μοναδικά «Insurance ecosystems», ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της και βελτιώνοντας καθοριστικά την ποιότητα ζωής των πελατών της.

Με αυτό τον τρόπο, θέλουμε να είμαστε μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων, των οικογενειών και των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται και ασφαλίζονται στην INTERAMERICAN. Εδώ, γίνεται απτή και η συνάφεια των πρακτικών υπευθυνότητας με την ασφάλιση.

Δώστε μας ένα παράδειγμα…

Γ.Ρ.: Θα αναφέρω την πρωτοβουλία δημιουργίας του νέου, πρωτοποριακού για την ασφαλιστική αγορά συστήματος Υγείας «bewell», που περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος Υγείας, με συνεργασίες για την παροχή υπηρεσιών ευζωίας στους τομείς της διατροφής, της σωματικής άσκησης και παρακολούθησης της υγείας.

Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες και η ευέλικτη ασφαλιστική κάλυψη που παρέχονται από το σύστημα, ανταποκρίνονται σε ορισμένους από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ: για καλή υγεία και ευημερία (Στόχος 3), για επενδύσεις και απασχόληση (8), για αξιοποίηση της καινοτομίας (9), καθώς και έμμεσα για την αντιμετώπιση της φτώχειας (1), δεδομένου ότι είναι ένα σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής με έμφαση στην πρόληψη, που αντιμετωπίζει το θέμα του κόστους της υγείας.

Στον ίδιο τομέα, αξιοποιούνται με κοινωνικές πρωτοβουλίες οι ιδιόκτητες υποδομές: με ασθενοφόρα, υπηρεσίες συμβουλευτικής, πρωτοβάθμια φροντίδα από την ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και τα πολυϊατρεία MEDIFIRST. Ανάλογες υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί και στην ασφάλιση Αυτοκινήτου, με αιχμή την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Αναφερθήκατε στους 17 Sustainable Development Goals. Τι σημαίνει για εσάς αυτός ο Οδηγός για την εταιρική υπευθυνότητα και βιώσιμη ανάπτυξη;

Γ.Ρ.: Είναι ένας «χάρτης πορείας» συγκεκριμένα καθοδηγητικός, που μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα. Όσοι από τους οργανισμούς έχουμε μπει σε αυτήν τη λογική, αντιλαμβανόμαστε καλά πόσο σημαντικό είναι να έχεις ένα πεδίο κοινής αναφοράς για τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.

Να δώσω ένα παράδειγμα: παγκοσμίως, πάνω από 1.400 πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν ορίσει εσωτερικά μια τιμή του άνθρακα σε σχέση με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Με την τιμή αυτή μπορούν να συνυπολογίσουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους και να κατευθύνουν ανάλογα και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Σήμερα, γνωρίζουμε πως οι εταιρείες που προσφέρουν total value –συνολική αξία– στους ανθρώπους και στον πλανήτη, έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Στην INTERAMERICAN, μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές, ανταποκρινόμαστε κατά περίπτωση, ήδη, στους 14 από τους 17 SDGs.

Προφανώς, η εταιρική υπευθυνότητα και βιώσιμη ανάπτυξη με υιοθέτηση των SDGs, στη βάση της εταιρικής στρατηγικής, ωφελεί τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι κάτι διαφορετικό από την αναπτυξιακή βοήθεια, που παρέχουν οι κρατικές υπηρεσίες ενισχύσεων.

Αυτά τα κονδύλια για ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, την καταπολέμηση επιδημιών και την πρόληψη της πείνας δεν μπορούν να είναι η μοναδική λύση και εδώ έρχεται να απαντήσει η βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικότερα και μέσα από τον ιδιωτικό τομέα και το επιχειρείν, που και πάλι μόνο του δεν μπορεί να καλύψει το χάσμα. Αν ενεργοποιηθεί έστω το 1% των παγκοσμίως διαθεσίμων οικονομικών πόρων από το παγκόσμιο ΑΕΠ για τη στήριξη των SDGs, το μεγάλο κενό θα μπορούσε να καλυφθεί, αναφέρεται σε μελέτη του Global Compact του ΟΗΕ.

Πηγή: Λεύκωμα ΕΚΕ 2019 – Βιώσιμη Ανάπτυξη “Think Outside the box”


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 1 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Γ. Ρούντος: Ο κοινωνικός προσανατολισμός – όχημα βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις! https://www.insurancedaily.gr/g-royntos-o-koinonikos-prosanatolism/