Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Γ. Βοτσαρίδης: Μπροστά στη Microinsurance η ελληνική αγορά

Ι. Βοτσαρίδης

Τα ασφαλιστικά προϊόντα που διανέμουν οι Ασφαλιστικές εταιρίες με οποιοδήποτε κανάλι διανομής διαθέτουν δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 30 χρόνια. Έτσι λοιπόν να περιμένουμε μία αλλαγή, όχι μόνο στον τρόπο διάθεσης αυτών αλλά, και στα ίδια τα προϊόντα όσον αφορά τη δομή τους. Το οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον εξελίσσεται και μαζί του αναδιπλώνονται ευκαιρίες και απειλές. Νεοϊδρυόμενες εταιρίες με σύγχρονες αντιλήψεις διεκδικούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από τις παραδοσιακές, αρχικά στο χώρο της Υγείας, και βλέπουμε. Από την άλλη έχουμε να κάνουμε πλέον με απαιτητικούς πελάτες πού δεν αγοράζουν, είτε διαδικτυακά είτε από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, αν προηγουμένως δεν κατανοήσουν πλήρως τους όρους, τις προϋποθέσεις και την χρησιμότητα της κάλυψης του προϊόντος.

Τι είναι η Microinsurance;

Είναι ειδικά σχεδιασμένα ασφαλιστικά προϊόντα χαμηλού ασφαλίστρου που όχι μόνο καλύπτουν πολίτες με πολύ χαμηλό εισόδημα, αλλά προσφέρουν ιδιαίτερη αξία σε ασφαλιζόμενους και στην κοινωνία γενικότερα. Το 2015 οι ασφαλισμένοι παγκοσμίως με προϊόντα Microinsurance, ήταν σχεδόν 263 εκατομμύρια. Περίπου 4 δις άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με εισόδημα μικρότερο από 4 δολάρια την ημέρα. Τέτοια προϊόντα συνήθως είναι η ασφάλιση Ζωής, η ασφάλιση Προσωπικών/Ιδιωτικών Δανείων, η ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος και Υγείας καθώς και η ασφάλιση Περιουσίας. Προϊόντα Microinsurance διανέμονται κυρίως από διάφορους οικονομικούς οργανισμούς, τράπεζες, επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις μεταφοράς χρημάτων, εργατικά σωματεία, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ελάχιστα από διαμεσολαβητές.

Ποιό είναι το προφίλ του Ασφαλισμένου με Microinsurance;

Το πρωταρχικό στάδιο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί η ασφαλιστική βιομηχανία είναι η ανάγκη να κατανοηθούν βαθύτερα οι επιθυμίες των πελατών της και η παροχή των αντίστοιχων κατάλληλων λύσεων, τις οποίες θα είναι πρόθυμος να αγοράσει. Η αξία του πελάτη έχει πολλές διαστάσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τα ασφάλιστρα και τις ζημίες. Συνεπώς, η ασφαλιστική βιομηχανία θα πρέπει να προσεγγίσει ουσιαστικότερα τον πελάτη και γενικότερα την κοινωνία συνολικά. Για να επιτύχει πελατοκεντρική φιλοσοφία χρειάζεται να μεταβάλλει την τρέχουσα πρακτική της. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, όπως είναι οι υπάλληλοι, οι διαμεσολαβητές, οι προμηθευτές καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών. Στη συνέχεια, αφού η ασφαλιστική βιομηχανία θα έχει κατανοήσει σε βάθος τις ανάγκες των πελατών, θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσει εκείνα τα προϊόντα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Οι πελάτες που βλέπουν την ασφάλιση ως αγαθό και επηρεάζονται από το ύψος των ασφαλίστρων, θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μόνο εάν πιστεύουν ότι εξασφαλίζουν αξία. Αυτό θα προκύπτει μέσα από τα προϊόντα που θα διατίθενται, τα οποία θα σχεδιάζονται αφενός με γνώμονα το όφελος του πελάτη και αφετέρου βάσει της διάθεσης ανάληψης των κινδύνων και της στρατηγικής τους.

Εφαρμογή της Microinsurance

Σε χώρες όπως η Ινδία, η Κολομβία, η Ακτή Ελεφαντοστού κ.ά. εφαρμόστηκαν προγράμματα ομαδικής ασφάλισης όπως:

• Κάλυψη θανάτου και παροχή μητρότητας.

• Μόνιμης Ολικής ανικανότητας – όπως π.χ. πελατών εταιρείας τηλεπικοινωνιών με χρέωση ασφαλίστρων στον λογαριασμό του πελάτη μέσω εφαρμογής κινητών τηλεφώνων.

• Συνταξιοδοτική ασφάλιση με 100 μηνιαίες καταβολές USD 14.25 που απευθύνεται σε εργαζόμενους οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν μετά την πάροδο των 100 μηνών το διπλάσιο από το ασφάλιστρο που κατέβαλαν κάθε μήνα σε 70 μηνιαίες δόσεις.

• Πρόγραμμα Ζωής Unit linked που προωθήθηκε σε συνεργασία με παραγωγό αγροτικών καλλιεργειών. Είναι ασφάλιση ετήσιου ασφαλίστρου με εγγυημένα τα πληρωθέντα ασφάλιστρα και έχει δικαίωμα εξαγορών μετά το πέρας των τριών ετών.

• Αγροτική ασφάλιση για τον κίνδυνο της βροχόπτωσης.

• Χρηματοδότηση Κοινωνικής Ασφάλισης από Ιδιώτες / Σπόνσορες.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η MICROINSURANCE ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;

Η Μακροχρόνια Οικονομική Κρίση στη χώρα μας διαμόρφωσε νέα δεδομένα στο χώρο της ασφάλισης καθώς ένα μέρος των πολιτών βρέθηκε κάτω από τα όρια της φτώχειας με αποτέλεσμα, να μην έχει πρόσβαση σε πολλές σημαντικές υπηρεσίες. Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες πρέπει να καταγράψουν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και να σχεδιάσουν ειδικά προγράμματα “κομμένα και ραμμένα” στις σημερινές απαιτήσεις. Το αποτέλεσμα της δημιουργίας τέτοιων προγραμμάτων θα είναι αφενός η κάλυψη αναγκών των πολιτών και αφετέρου η δημιουργία ενός νέου πεδίου επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις ασφαλιστικές εταιρίες εστιασμένης όχι απαραίτητα στο κέρδος, αλλά στη δημιουργία Ασφαλιστικής Συνείδησης.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η INTERLIFE ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙ ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Εμείς, όταν ξεκίνησε πριν 7 χρόνια η κρίση διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να αναπροσαρμόσουμε τα προϊόντα μας στις πραγματικές ανάγκες των πελατών, στοχεύοντας στα χαμηλά και πολύ χαμηλά εισοδήματα των πολιτών. Αρχίσαμε με την έρευνα για τη διαπίστωση των πραγματικών αναγκών των πελατών, στη συνέχεια περάσαμε στο σχεδιασμό προϊόντων, μετά στην κοστολόγηση, δειγματίσαμε και βγάλαμε σε κυκλοφορία τα προϊόντα μας, πάντα μέσω του μοναδικού καναλιού διανομής που διαθέτουμε, αυτό των διαμεσολαβητών, που σήμερα αριθμεί τους 1.700 συνεργάτες. Έχουμε διαθέσει στην αγορά ασφαλιστικά προγράμματα με σημαντικές καλύψεις και παροχές που ξεκινούν από 0,50€ ημερησίως προσφέροντας ουσιαστική κάλυψη. Η. Έμμεσα οφέλη από την Ενίσχυση της Ασφαλιστικής Συνείδησης

Η Ασφαλιστική Αγορά στην Ελλάδα είναι σε χαμηλό επίπεδο και έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης.

Η Ασφαλιστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα θα φέρει:

• Νέες επενδύσεις

• Νέες θέσεις εργασίας

• Φόρους και Ασφαλιστικές Εισφορές στο Δημόσιο

Συμπέρασμα… Η ασφάλιση δεν είναι για τους πλούσιους αλλά για τους φτωχούς. Ο πλούσιος το χρηματοδοτεί από τα αποθέματα που διαθέτει, ο φτωχός όμως;

Πηγή: Interlife Magazine


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Γ. Βοτσαρίδης: Μπροστά στη Microinsurance η ελληνική αγορά! https://www.insurancedaily.gr/g-votsaridis-brosta-sto-microinsurance-elliniki-agora/