Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Γενική Πανελλαδική: Leader στις ασφαλίσεις τουριστικών λεωφορείων


Νέα καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα που θα βασίζουν την αξιολόγηση του κινδύνου, μεταξύ άλλων και στην τηλεματική, πρόκειται να λανσάρει στην αγορά η Γενική Πανελλαδική, προκειμένου να τιμολογεί τις καλύψεις της ανάλογα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που θα διανύει το ασφαλισμένο όχημα και σε δεύτερο χρόνο ανάλογα με την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού και του οχήματος. Το ανωτέρω αναφέρει σε συνέντευξή του στο ΑΜ ο Ευστάθιος Φρούσος, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Πανελλαδικής και αποκαλύπτει ότι στις άμεσες προτεραιότητες της Εταιρείας είναι η περαιτέρω επέκταση των εργασιών της στον κλάδο του Τουρισμού. Σχολιάζοντας το περιβάλλον, οικονομικό, αλλά και νομοθετικό, για την ανάπτυξη αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, τονίζει ότι το ισχύον πλαίσιο δεν έχει εκσυγχρονιστεί στη χώρα, ενώ σε συνδυασμό με την καθιέρωση του Solvency II η είσοδος νέας αλληλασφαλιστικής εταιρείας στον κλάδο καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.

συνέντευξη του Ευστάθου Φρούσου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας Γενική Πανελλαδική στον Νίκο Μωράκη

Ν. Μωράκης και Ε. Φρούσος

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ συμπλήρωσε 40 χρόνια λειτουργίας. Ποια είναι η εξέλιξη της Εταιρείας μέσα σε αυτές τις δεκαετίες και κατά πόσο έχετε επιτύχει τους στόχους σας όσον αφορά το συνεταιριστικό όραμα;

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της πριν από 40 χρόνια, με τα πρώτα αναγνωριστικά βήματα των πρωτοπόρων ιδρυτικών μελών της και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να διαγράψει μία συνεχώς ανοδική πορεία, σε όλα τα επίπεδα διαθέτοντας ισχυρή συνεταιρική βάση και επιτυγχάνοντας να ασφαλίζει τη μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών λεωφορείων πανελλαδικά, αποτελώντας κορυφαία επιλογή στον τομέα δραστηριοποίησής της. Τα τελευταία δε χρόνια αναπτύσσει δραστηριότητα και στην ασφάλιση άλλων χρήσεων λεωφορείων. Η αρχική ιδέα, το όραμα των ιδρυτών της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, ήταν να δημιουργηθεί σταδιακά ένας ασφαλιστικός οργανισμός, που θα στόχευε διαρκώς στην ανάπτυξή του. Το συνεταιριστικό όραμα επετεύχθη, μέσα από την προσπάθεια των μελών, της διοίκησης, των εργαζομένων και των συνεργατών μας, με αποτέλεσμα σήμερα να λειτουργεί μία σύγχρονη, κερδοφόρα και φερέγγυα αλληλασφαλιστική επιχείρηση, που παράλληλα έχει κερδίσει το σεβασμό της ασφαλιστικής αγοράς. Έχοντας πάντα ως αρχή την υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ασκούμε την επιχειρηματική δραστηριότητά μας, έχουμε επιτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους δυο βασικούς στρατηγικούς μας στόχους: Την ισορροπημένη, υγιή και κερδοφόρο ανάπτυξη εργασιών, συνδυαζόμενη πάντα με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και τη διαρκή διεύρυνση των προσφερόμενων ασφαλιστικών λύσεων, με γνώμονα την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των ασφαλισμένων μελών μας. Η επέτειος των 40 χρόνων από την ίδρυσή της, επισφραγίζει τις αξίες στις οποίες βασίστηκε αυτό το εξαιρετικό για τα ελληνικά δεδομένα εγχείρημα: Την αλληλοϋποστήριξη, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, το ήθος, τη φερεγγυότητα και το ομαδικό πνεύμα.

Η Γενική Πανελλαδική καταφέρνει τα τελευταία χρόνια να αυξάνει σταθερά το μερίδιό της στην αγορά που δραστηριοποιείται, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνει σταθερής εμπιστοσύνης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών

Τι συνεπάγεται για τη διοίκηση της Εταιρείας η μορφή του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού και ποια είναι τα οφέλη που απορρέουν για τους ασφαλισμένους;
Η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται εκ του νόμου από εκλεγμένα μέλη του συνεταιρισμού. Στο πλαίσιο όμως της ενίσχυσης της καταλληλότητας και αξιοπιστίας του Διοικητικού Συμβουλίου μας, αυτό πλαισιώνεται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με αυξημένη εμπειρία τόσο στον τομέα των ασφαλίσεων, όσο και στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα. Ταυτόχρονα λειτουργούν Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, που δρουν συμβουλευτικά και ενισχύουν περαιτέρω την ικανότητα αποδοτικής διοίκησης. Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ως Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός, προσφέρει πληθώρα αξιόπιστων λύσεων για την ικανοποίηση των εξειδικευμένων ασφαλιστικών αναγκών των ασφαλισμένων της, δημιουργεί υπεραξία

 

στη συνεταιρική συμμετοχή των μελών της, λειτουργεί προς όφελος της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους και τέλος, προάγει την ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των μελών της.

Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει χώρος για την ανάπτυξη και άλλων αλληλασφαλιστικών εταιρειών; Υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και γιατί;
Προσεγγίζοντας την ερώτηση με αντικειμενικό τρόπο, θα έλεγα ότι η ίδρυση νέων αλληλασφαλιστικών εταιρειών αποτελεί ιδιαιτέρως δύσκολο εγχείρημα. Αφενός το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς, σε αντίθεση για παράδειγμα αυτού που διέπει τη λειτουργία συνεταιριστικών τραπεζών, δεν έχει εκσυγχρονισθεί εδώ και δεκαετίες και αφετέρου η πολυπλοκότητα του νέου κανονιστικού πλαισίου Φερεγγυότητα II, το οποίο θέτει υψηλές προϋποθέσεις κεφαλαιακής επάρκειας και ποιοτικής λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα δημιουργίας νέων αλληλασφαλιστικών εταιρειών. Τα υφιστάμενα αλληλασφαλιστικά σχήματα, εφόσον προσαρμοσθούν γρήγορα στα νέα δεδομένα, έχουν βάσιμες προοπτικές ανάπτυξης. Αυτό που διαφοροποιεί ουσιωδώς όμως τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ από τις υπόλοιπες αλληλασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, είναι η σύγχρονη οργανωτική δομή, που δεν υστερεί σε τίποτα σε σχέση με αυτή των ανωνύμων ασφαλιστικών εταιρειών και η στελέχωση, με υψηλής κατάρτισης στελέχη. Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αποτελεί επιλογή καριέρας για νέα, αλλά και ήδη καταξιωμένα στελέχη της αγοράς. Αξίζει, στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι το συνεταιριστικό μοντέλο, σε αντίθεση με την Ελλάδα, κατέχει σημαντικά μερίδια αγοράς στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά. Πιο συγκεκριμένα, για το 2017 τα μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συνεταιριστικών Ασφαλιστικών Οργανώσεων (ICMIF), κατέγραψαν συνολικά 232 δισ. δολάρια σε ασφάλιστρα, εκ των οποίων το 54% αντιπροσωπεύει τον κλάδο γενικών ασφαλίσεων. Επίσης, κατά την τελευταία δεκαετία έχουν καταγράψει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 39%, υπερβαίνοντας το συνολικό μέσο όρο της αγοράς, η οποία παρουσίασε ρυθμούς ανάπτυξης κατά 17%. Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ανήκει εδώ και αρκετά χρόνια στη διεθνή οικογένεια των Συνεταιριστικών Ασφαλιστικών Οργανώσεων.

Θα μας περιγράψετε τη διάρθρωση του δικτύου σας; Ποιο είναι το βασικό κανάλι διαμεσολάβησής σας;
Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ διανέμει τα ασφαλιστικά προϊόντα της, κατά κύριο λόγο απευθείας στους ασφαλισμένους – μέλη της. Στρατηγικά όμως έχει αποφασίσει και διαθέτει επιλεγμένο πανελλαδικά δίκτυο διαμεσολαβητών, για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της. Το έμμεσο κανάλι διανομής, προωθεί τα ασφαλιστικά προϊόντα μας με τους ίδιους ακριβώς όρους, που αυτά προωθούνται από το άμεσο κανάλι διανομής. Κύριο χαρακτηριστικό των καναλιών διανομής (άμεσου και έμμεσου), αποτελεί η υψηλή εξειδίκευση και γνώση της αγοράς στην οποία απευθυνόμαστε. Η επιλογή των υπαλλήλων και των συνεργατών μας, πολύ περισσότερο πλέον με την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας IDD, γίνεται με αυστηρά κριτήρια καταλληλότητας.

Ποια είναι τα μεγέθη σας και πώς κατανέμονται οι ασφαλίσεις στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας;

Διαχειρίζεστε αξιώσεις που αφορούν Τουριστικά Λεωφορεία και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείστε να αντιμετωπίσετε;
Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αντιμετωπίζει καθημερινά με επιτυχία την πρόκληση της άμεσης επίλυσης των ασφαλιστικών αξιώσεων, τόσο των παθόντων – τρίτων (αστική ευθύνη αυτοκινήτου), όσο και εκείνων που απορρέουν από το ίδιο το ασφαλισμένο όχημα (ίδιες ζημίες αυτοκινήτου). Η υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία των υπαλλήλων του Τμήματος Αποζημιώσεων, σε συνδυασμό με τις προηγμένες τεχνολογικές υποδομές της Εταιρείας, βοηθούν στην κατά το δυνατόν γρηγορότερη διευθέτηση των ασφαλιστικών αξιώσεων. Ειδικά στις περιπτώσεις των ιδίων ζημιών των ασφαλισμένων οχημάτων μας, η πρόκληση είναι μεγαλύτερη, δεδομένου ότι πρόκειται για επαγγελματικά οχήματα, ο χρόνος είναι χρήμα και η όποια καθυστέρηση στο διακανονισμό της ζημιάς μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες για τον ασφαλισμένο μας. Υπενθυμίζω, ότι η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αποτελεί από την αρχή του έτους 2018 ισότιμο μέλος του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής της ΕΑΕΕ γνωστού ως Φιλικός Διακανονισμός. Αν θα ήθελα να θυμηθώ μια δύσκολη ασφαλιστική περίπτωση, θα επέλεγα ένα σοβαρό ατύχημα το 2012 με Ρώσους τουρίστες και στο οποίο ο απολογισμός ήταν 4 επιβαίνοντες στο λεωφορείο νεκροί, 2 επιβαίνοντες με παραπληγία και 30 επιβαίνοντες με ελαφρύτερους τραυματισμούς. Η απόλυτη εξειδίκευση στον τομέα δραστηριοποίησής μας, σε συνδυασμό με την αμέριστη συμπαράσταση των αντασφαλιστικών εταιρειών που συμμετείχαν στο αντασφαλιστικό μας πρόγραμμα, βοήθησαν ούτως ώστε να διακανονίσουμε με επιτυχία το σύνολο της ζημιάς σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια, χωρίς δικαστικές διεκδικήσεις.

Κατά τη διάρκεια του 2017 η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ πέτυχε σημαντική αύξηση στην παραγωγή των εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων της τάξεως του 9,7% και τα οποία ανήλθαν σε €7,3 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €0,9 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με το 2016. Τα Ίδια Κεφάλαιά μας, αυξήθηκαν κατά 13,7% (€10,3 εκατ.) και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (SCR) διαμορφώθηκε σε 229%. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2018 ήταν επίσης μια δυναμική χρονιά κατά την οποία συνεχίστηκε η αύξηση της παραγωγής (άνω του 6%) και η διατήρηση της βιώσιμης κερδοφορίας, παρά τον συνεχιζόμενο και έντονο ανταγωνισμό, που βιώνει ο κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, από την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ θα διατηρήσει τον υψηλό, άνω του 200%, δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Η Εταιρεία ασκεί κύριες ασφαλιστικές εργασίες στον κλάδο Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτων και παρεπόμενες στους κλάδους ατυχημάτων, χερσαίων οχημάτων και μεταφερομένων εμπορευμάτων. Ταυτόχρονα, μέσω συνεργαζομένων ασφαλιστικών εταιρειών, παρέχει στους ασφαλισμένους της, υπηρεσίες νομικής προστασίας και οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος. Τέλος, αποτελεί μέλος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης για την έκδοση Πρασίνων Καρτών.

Πόσο έχει επηρεάσει η εξέλιξη της τεχνολογίας τον τρόπο λειτουργίας σας;
Η τεχνολογία μπορεί να συνεισφέρει αποφασιστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και του πελατοκεντρικού προσανατολισμού των ασφαλιστικών εταιρειών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη δέσμευση των πελατών και προσφοράς εξατομικευμένων προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της τεχνολογίας μπορεί να επιτευχθεί αυτοματοποίηση αιτημάτων αποζημίωσης, προκειμένου να εξοικονομηθούν κόστη, βελτιστοποίηση στη διαχείριση δεδομένων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη κατανόηση και καλύτερο έλεγχο στην εκτίμηση του κινδύνου, ανάλυση των χαρακτηριστικών των πελατών και δημιουργία προϊόντων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ επενδύει συστηματικά στις νέες τεχνολογίες. Το πρωτοποριακό λογισμικό, η διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης, η ανανεωμένη ιστοσελίδα μας www.genikipanelladiki.gr, που βρίσκονται στη διάθεση των ασφαλισμένων και των συνεργατών μας, συμβάλλουν στην παροχή των πλέον εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα δραστηριότητάς μας. Βλέποντας στο μέλλον, εντάσσουμε την καινοτομία στην ασφάλιση των λεωφορείων οχημάτων, δημιουργώντας μία νέα γενιά πρωτοποριακών ασφαλιστικών προγραμμάτων, με τη χρήση της τηλεματικής τεχνολογίας, προκειμένου αρχικά το ασφάλιστρο να διαμορφώνεται ανάλογα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που θα διανύει το ασφαλισμένο όχημα και σε δεύτερο χρόνο αναλόγως της οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού και του οχήματος. Τα νέα αυτά προγράμματα, σύντομα θα είναι στη διάθεση των ασφαλισμένων και των συνεργατών μας.

Ο έντονος τιμολογιακός ανταγωνισμός που βιώνει η ελληνική ασφαλιστική αγορά στον Κλάδο αυτοκινήτου τα τελευταία χρόνια, αποτελεί δυστυχώς παγιωμένη πρακτική και στον εξειδικευμένο Κλάδο ασφάλισης που δραστηριοποιούμαστε

Υπάρχει ανταγωνισμός στον κλάδο που ειδικεύεστε; Οι ΕΠΥ δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση τουριστικών λεωφορείων;

Ο έντονος τιμολογιακός ανταγωνισμός που βιώνει η ελληνική ασφαλιστική αγορά στον Κλάδο αυτοκινήτου τα τελευταία χρόνια, αποτελεί δυστυχώς παγιωμένη πρακτική και στον εξειδικευμένο Κλάδο ασφάλισης που δραστηριοποιούμαστε. Και λέω δυστυχώς, διότι ενώ από την μία πλευρά αφουγκραζόμαστε απολύτως τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνουν την τελευταία δεκαετία οι επαγγελματίες στους οποίους απευθυνόμαστε, δεν μπορούμε από την άλλη μεριά να υποτιμήσουμε τον υψηλό κίνδυνο, που αναλαμβάνουμε και να μπούμε στον πειρασμό της ασφάλισης με ασφάλιστρα ευκαιρίας. Παρόλα αυτά και κόντρα στην τάση της αγοράς και τον ανταγωνισμό που υφίσταται, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ καταφέρνει τα τελευταία χρόνια, να αυξάνει σταθερά το μερίδιό της στην αγορά που δραστηριοποιείται, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνει της σταθερής εμπιστοσύνης των κορυφαίων αντασφαλιστικών εταιρειών, που συμμετέχουν στο αντασφαλιστικό πρόγραμμά της, επιβραβεύοντάς μας για τη συνεπή στάση μας απέναντι στην έντονα ανταγωνιστική αγορά μας. Υπάρχουν και εταιρείες ΕΠΥ οι οποίες διαθέτουν τιμολόγιο για τουριστικά λεωφορεία, χωρίς όμως να αποτελούν τον κύριο ανταγωνιστή στις ασφαλίσεις τουριστικών λεωφορείων.

Σκέφτεστε να επεκταθείτε και σε άλλους κλάδους σχετικούς με τον τουρισμό;
Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, αποτελεί μια δυναμική και εξελισσόμενη ασφαλιστική επιχείρηση. Ασφαλώς, βοηθούμενη και από την υψηλή κεφαλαιακή επάρκειά της, στοχεύει πάντα στην επέκταση των εργασιών της, προκειμένου να ικανοποιεί τις προβλέψεις του επιχειρηματικού πλάνου της. Ο κλάδος του Τουρισμού, που αποτελεί πηγή ασφαλίσεων για εμάς, είναι ο μόνος επιχειρηματικός κλάδος, ο οποίος αναπτύχθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά στα χρόνια της κρίσης και σίγουρα σε αυτόν βλέπουμε ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών μας. Με σύνεση και πάντα με την προηγούμενη ενημέρωση και εν τέλει έγκριση της Εποπτικής Αρχής, θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματά μας. Τα σαράντα χρόνια επιτυχούς δραστηριοποίησής μας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, εγγυώνται την ευόδωση και των μελλοντικών σχεδίων μας. Το σίγουρο είναι, ότι το συνεταιριστικό όραμα, προσαρμοσμένο στα σύγχρονα δεδομένα, θα μας οδηγήσει σε νέους, ενδιαφέροντες και αποδοτικούς δρόμους.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing Φεβρουαρίου 2019


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × one =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Γενική Πανελλαδική: Leader στις ασφαλίσεις τουριστικών λεωφορείων! https://www.insurancedaily.gr/geniki-panelladiki-leader-stis-asfalisis-touristikon-leoforion/