Συνεντεύξεις

Γνωρίστε τον Πρώτο Μεσίτη της Ευρώπη Ασφαλιστική


Θ. Αντωνογεώργος, Ν. Μακρόπουλος & Μ. Παρλαμάς

Ο Νικόλαος Μακρόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ευρώπη Ασφαλιστική, παραδίδει το βραβείο.

Η Ευρώπη Ασφαλιστική βράβευσε την Development Insurance Network (DIN) και συγκεκριμένα τους Θεόδωρο Αντωνογεώργο και Μιλτιάδη Παρλαμά στην εκδήλωση των 23ων βραβεύσεων ενεργειών Ε.Κ.Ε και κορυφαίων ασφαλιστών “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ” 2014, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 στο ξενοδοχείο Hilton Athens, στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Moneyshow. Συγκεκριμένα οι κ. Αντωνογεώργος και Παρλαμάς βραβεύτηκαν στην Κατηγορία «Πρώτος Μεσίτης».

Η ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα insurancedaily.gr αναγνωρίζοντας τη συμβολή των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στην ανάπτυξη της αγοράς και πιστεύοντας παράλληλα ότι οι απόψεις των Πρώτων είναι χρήσιμες και επιβοηθητικές για το σύνολο των Διαμεσολαβητών, έθεσε στους κ. Αντωνογεώργο και Παρλαμά τις εξής ερωτήσεις:

1. Ο ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων έχει την αναγνώριση που απαιτεί η ιδιότητά του στη χώρα μας; Είναι σαφής στον καταναλωτή η διαφοροποίησή του από τις λοιπές κατηγορίες διαμεσολάβησης; Και αν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι, τι δεν έχει γίνει σωστά;

Μ. Παρλαμάς: O ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων στην Ελλάδα δεν έχει την αναγνώριση που απαιτεί η ιδιότητά του. Η ιδιότητά του αν και ξεκάθαρα τονίζεται στον αντίστοιχο νόμο περί διαμεσολάβησης στην ουσία δεν διαφοροποιείται σε τίποτα  σε σχέση με τις ιδιότητες των υπολοίπων διαμεσολαβητών, του παραγωγού, του πράκτορα και του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων. Στην Ελλάδα ο Μεσίτης λειτουργεί στην πράξη με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και οι υπόλοιποι διαμεσολαβητές οποιασδήποτε βαθμίδας. Στην ουσία πολλοί λίγοι είναι αυτοί που διαφοροποιούνται στον τρόπο λειτουργίας τους ως Μεσίτες στην Ελλάδα. Η διαφοροποίηση του σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες διαμεσολάβησης, δεν είναι σαφής στον καταναλωτή. Ευθύνη έχουν ως επί το πλείστον οι ίδιοι οι Μεσίτες αφού οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τις βασικές διαφορές λειτουργίας τους για να μπορέσουν να ενημερώσουν κατάλληλα και τον καταναλωτή. Ευθύνη έχει όμως και το κράτος για την έλλειψη ασφαλιστικής παιδείας του καταναλωτή. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι η σωστή και συστηματική ενημέρωση του καταναλωτή για να αποκτήσει ασφαλιστική παιδεία. Ευθύνη για την ενημέρωση δεν έχει μόνο το κράτος αλλά και οι ίδιοι οι διαμεσολαβητές και οι σύλλογοί τους. Έτσι θα αναβαθμιστεί όλη η ασφαλιστική αγορά και φυσικά ο ρόλος του Μεσίτη. Γιατί κανένας διαμεσολαβητής οποιασδήποτε βαθμίδας δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό ρόλο εάν δεν αναβαθμιστεί η ασφαλιστική αγορά.

2. Τι εξελίξεις βλέπετε στην ελληνική ασφαλιστική αγορά τη διετία 2015-2016; Πώς πιστεύετε ότι θα προσαρμοστεί στις επιταγές του Solvency II αλλά και της Ελληνικής Εποπτικής Αρχής; Θα εξορθολογισθούν ή θα ενταθούν περαιτέρω οι σχέσεις μεταξύ Εταιρειών και Διαμεσολαβητών;

Θ. Αντωνογεώργος: Οι εξελίξεις της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς την επόμενη διετία θα είναι ραγδαίες. Τον  προηγούμενο χρόνο είδαμε την προσπάθεια αρκετών εταιριών, να προσπαθούν να εναρμονίσουν τις διαδικασίες, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους. Η προσαρμογή στις επιταγές του SOLVENCYIIκαι της Ελληνικής Εποπτικής Αρχής είναι αναγκαία και θα γίνει, παρά το αυξημένο κόστος, το οποίο καλούνται να επωμιστούν οι ασφαλιστικές εταιρίες. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών θα ενταθεί στην προσπάθεια τους να αυξήσουν τα μεγέθη τους. Οι νέες συνθήκες της αγοράς δεν « αντέχουν» μικρά σχήματα. Ως συνέπεια των παραπάνω πιστεύουμε ότι δημιουργούνται νέες και σαφώς καλύτερες προοπτικές για τους διαμεσολαβούντες. Οι συνέργειες και η συγκέντρωση των δυνάμεων τους σε μεγαλύτερα σχήματα θα είναι πλεονέκτημα στις όποιες διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρίες. Το αυξημένο κόστος λειτουργίας των διαμεσολαβούντων λόγω των νέων δεδομένων της Εποπτικής Αρχής θα πρέπει να καλυφθεί από την αύξηση παραγωγής και τις αμοιβές που λαμβάνουν από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

3. Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από νέα γενιά διαφορετικών ασφαλιστικών προϊόντων, τόσο στους κλάδους ζωής και υγείας, όσο και στις κατά ζημιών ασφαλίσεις, ως απόρροια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η οποία δεν είναι εύκολο να ανατραπεί. Κινούνται οι εταιρείες προς την κατεύθυνση αυτή; Ποιον ρόλο θα μπορούσατε να αναλάβετε ως Μεσίτες για την αναπλήρωση τέτοιων κενών;

Θ. Αντωνογεώργος: Η ελληνική κοινωνία, μετά από τα “χτυπήματα” που έχει δεχθεί επί 6 συνεχή έτη ανάγκασε την ασφαλιστική αγορά να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες της. Ήδη στην ασφαλιστική αγορά διανέμονται προϊόντα τα οποία μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν “μειονεκτικά”. Τα ετησίως ανανεούμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας, διαπιστώνουμε ότι πλέον προσφέρονται από όλες τις εταιρίες. Τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων έχουν μειωθεί και πάλι από όλες τις εταιρίες κατά 40% σε σχέση με το 2009. Η ασφαλιστική αγορά προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και δημιουργεί νέα προϊόντα, γιατί οι διαμεσολαβούντες είναι αυτοί που μεταφέρουν προς τις ασφαλιστικές εταιρίες τα νέα δεδομένα και τις ανάγκες της κοινωνίας. Εμείς οι διαμεσολαβούντες δημιουργούμε τα προϊόντα, προτείνοντας τα στις ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες καλούνται να δημιουργήσουν τον καλύτερο συνδυασμό κόστους και παροχής προς τον πελάτη.

4. Είναι γνωστό ότι στο χώρο της διαμεσολάβησης υπάρχουν ακόμα αρκετές εστίες αθέμιτων διαδικασιών ή μη επαγγελματικών συμπεριφορών. Τι πρωτοβουλίες θα μπορούσατε να αναλάβετε, ατομικά ή συλλογικά, για την εξάλειψή τους, αφού είναι κοινώς παραδεκτό ότι επιφέρουν ζημιά στη συνολική εικόνα και αξιοπιστία του χώρου;

Μ. Παρλαμάς: Οι διαδικασίες για την εξάλειψη αθέμιτων διαδικασιών και μη επαγγελματικών συμπεριφορών  πρέπει να κινηθούν από το κράτος μετά από παραίνεση των συλλογικών οργάνων όλων των βαθμίδων των διαμεσολαβητών. Πως μπορούμε όμως να συζητάμε για εξάλειψη  αθέμιτων διαδικασιών και μη επαγγελματικών συμπεριφορών, όταν δεν έχει περιχαρακωθεί το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και ασκείται από οποιονδήποτε ασκεί και ένα άλλο επάγγελμα. Είσαι γιατρός, εάν δώσεις εξετάσεις χωρίς καμία ιδιαίτερη μόρφωση ή σχετική εκπαίδευση μπορείς να γίνεις και ασφαλιστής. Ο ασφαλιστής όμως δεν μπορεί τόσο εύκολα να γίνει γιατρός. Δεν μπορεί να είσαι τραπεζικός υπάλληλος και να κάνεις την δουλειά του ασφαλιστή που ζει από αυτό το επάγγελμα. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οποιασδήποτε βαθμίδας πρέπει να ασκεί μόνο το συγκεκριμένο επάγγελμα και το επάγγελμα του ασφαλιστή να ασκείτε μόνο από επαγγελματίες ασφαλιστές κι όχι από κάποιος που ασκούν και άλλα επαγγέλματα ή είναι υπάλληλοι τραπεζών.


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Γνωρίστε τον Πρώτο Μεσίτη της Ευρώπη Ασφαλιστική! https://www.insurancedaily.gr/gnoriste-ton-proto-mesiti-tis-evropi-a/