ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Ο ρόλος της Ηγεσίας


Πασίγνωστη πολυεθνική εταιρεία εκτοπίστηκε από την παγκόσμια αγορά φωτογραφίας διότι, όπως επισημαίνεται, δεν ανέπτυξε ηγεσία πρόβλεψης των επερχόμενων καταιγιστικών αλλαγών και εισαγωγής καινοτομιών, όπως επιτάσσουν οι απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής.

Τόσο οι Ακαδημαϊκοί Επιστήμονες όσο και οι Ερευνητές συμπεραίνουν ότι, κατά τα πρώτα αυτά χρόνια της νέας χιλιετίας, οι αλλαγές που έχουν επέλθει σε όλες τις διαστάσεις της ζωής μας και οι καινοτομίες που χαρακτηρίζουν όλες τις πτυχές της εργασιακής μας ζωής, είναι καταλυτικές, πρωτόγνωρες, αμέτρητες και σωρευτικές. Λέγουν, μάλιστα, ότι αυτές οι καινοτομίες και αλλαγές των τελευταίων δεκαπέντε – είκοσι χρόνων, έχουν ήδη αφήσει ένα εντονότατο «αποτύπωμα» στη ζωή μας, τεράστιο και πραγματικά πολύ μεγαλύτερο αυτού της Βιομηχανικής Επανάστασης, στο σύνολο της.

Η ψηφιακή επανάσταση έχει πολλαπλασιάσει τις ταχύτητες των συναλλαγών, των επικοινωνιών και των όρων εργασίας και οικονομικής δραστηριότητας, ενώ έχει επίσης αλλάξει αυτό το ίδιο το DNA της κοινωνίας μας, στον τρόπο δουλειάς, στον τρόπο επικοινωνίας των μελών της και στις λειτουργίες της καθημερινότητας τους ειδικότερα. Στο προαναφερόμενο πλαίσιο, τίθενται καίρια ερωτήματα και οι απαντήσεις σε αυτά μας επηρεάζουν καθοριστικά.

Αντιστεκόμαστε, ακολουθούμε ή προηγούμαστε αυτών των αλλαγών;

Οι αλλαγές είναι καλές και ωφέλιμες ή καταναγκαστικές και απευκταίες;

Είμαστε θιασώτες των αλλαγών και των καινοτομιών ή τις θεωρούμε αναγκαίο κακό και πολύ περισσότερο τις εξοστρακίζουμε;

Οι απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα μπορεί να μοιάζουν εύκολες ή αυτονόητες, αλλά κάθε άλλο παρά έτσι είναι. Διαχρονικά, φαίνεται πως η αποδοχή αλλαγών και η εισαγωγή καινοτομιών δεν αποτελούν εύκολα εγχειρήματα, παρά τα οφέλη που μπορεί να κομίζουν.

Η Ηγεσία είναι ο παράγοντας εκείνος που μας κινητοποιεί, μας ενδυναμώνει και μας καθιστά επιδεκτικούς στις αλλαγές και στις καινοτομίες είτε είμαστε εμείς που τις αναπτύσσουμε και τις εφαρμόζουμε, είτε είμαστε εμείς που τις αποδεχόμαστε.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναλύει ενδελεχώς την έννοια και το περιεχόμενο των δημιουργικών αλλαγών και καινοτομιών που χαρακτηρίζουν τη ζωή μας των τελευταίων δεκαπέντε – είκοσι ετών και επικεντρώνεται κυρίως σε εκείνες τις επιχειρησιακές αλλαγές και τις καινοτομίες που καλούμαστε να διαχειριστούμε στη δουλειά μας ή να εισαγάγουμε στην καθημερινότητα της εργασίας μας. Μας βοηθά να βλέπουμε στρατηγικά την προοπτική των αλλαγών και των καινοτομιών στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και είμαστε αποδοτικοί. Ταυτοχρόνως, μας βοηθά να εντάξουμε καλά και όχι φοβικά στην ψυχολογία μας τις εν λόγω αλλαγές ή καινοτομίες, ώστε να εξακολουθούμε να νιώθουμε καλά στη δουλειά μας, στις σχέσεις μας, με τους συναδέλφους, συνεργάτες μας και τους πελάτες μας, καθώς και να τις αξιοποιούμε προς όφελος της παραγωγικότητας μας, της εργασιακής μας σταθερότητας και της ψυχικής μας ισορροπίας.

Σε αυτή την έννοια, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, διάρκειας οκτώ (8) ωρών αναπτύσσει την ακόλουθη κύρια θεματολογία:

α. Η ζωή μας και η δουλειά μας στην ψηφιακή εποχή

β. Πηγές αλλαγών και καινοτομιών: Η Διοίκηση τους, οι ευκαιρίες που απορρέουν και η διαχείριση των απειλών

γ. Τι έχει αλλάξει και τι θα αλλάξει σύντομα στη δουλειά μας

δ. Πώς διαχειριζόμαστε εγκαίρως, δημιουργικά και αποδοτικά, αλλαγές και καινοτομίες που πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε

ε. Πώς δημιουργούμε αξία υπέρ της επιχείρησης και των πελατών μας

στ. Ο ρόλος της Ηγεσίας στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή αλλαγών και καινοτομιών: Όραμα, έμπνευση, αξιοπιστία και ήθος.

ζ. Πόσο ηγετικοί είμαστε

η. Ηγετικά πρότυπα και τύποι Ηγετών

θ. Πώς κινητοποιούμε θετικά το περιβάλλον μας;

ι. Η αξιοπιστία και το ήθος, συνώνυμα της Ηγεσίας

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, είναι πρωτίστως εργαστηριακό, εμπεριέχει ψυχομετρικά τεστ Ηγεσίας και case studies που διευκολύνουν τους συμμετέχοντες να αντιλαμβάνονται εγκαίρως επερχόμενες αλλαγές και να προηγούνται αυτών, να διαμορφώνουν θετική σκέψη και να παράγουν καινοτομίες, καθώς και να εξελίσσουν τα ηγετικά τους χαρακτηριστικά ως βασικούς παράγοντες προόδου των ιδίων, της επιχείρησής τους και του περιβάλλοντός τους.

Σε ποιους απευθύνεται

α. Διοικητικούς Υπαλλήλους και Στελέχη που επιθυμούν να λειτουργούν σωστά με ισχυρή ψυχολογία και δημιουργική στάση σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας, αλλαγών και καινοτομιών να τα επηρεάζουν θετικά, να τα κινητοποιούν και να διαμορφώνουν άριστες συνθήκες συνεργασίας, συνεργιών και team belongingness.

β. Υπαλλήλους, Στελέχη και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να αντιλαμβάνονται εγκαίρως συμβαίνουσες ή επερχόμενες αλλαγές και καινοτομίες και να αναπτύσσουν κατάλληλες διορθωτικές ή βελτιωτικές κινήσεις.

γ. Στελέχη Management Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζών, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τα ηγετικά τους χαρακτηριστικά, καθώς καλούνται να διαμορφώνουν θετικό, ανταγωνιστικό και καινοτομικό «κλίμα» εργασίας και να αναπτύσσουν δημιουργικές συνεργασίες και συνέργειες, παρά τις δυσκολίες των καιρών και τις επιπτώσεις των διατρεχόμενων συνθηκών αβεβαιότητας.

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της πρώτης γραμμής (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Financial Planners, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων), που καλούνται να διατηρούν ψηλά την ψυχολογία τους και το ηθικό τους, να επηρεάζουν θετικά τους πελάτες και τους συνεργάτες τους και να διαμορφώνουν δημιουργικές συνθήκες συνεργασίας μαζί τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Να ενημερώσει ενδελεχώς το εκπαιδευτικό κοινό περί των σύγχρονων παγκόσμιων αρχών διοίκησης και πρόληψης που αφορούν στην Ηγεσία, στη διοίκηση αλλαγών και στην καινοτομία

Να παρουσιάσει περιεκτικά στους συμμετέχοντες τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τρέχουσες ή επικείμενες αλλαγές και καινοτομίες και να τους αναγνωρίσει σε δυσμενείς ή θετικούς, ώστε οι πρώτοι να αποτρέπονται ή να προλαμβάνονται και οι δεύτεροι να ενισχύονται και να «καλλιεργούνται».

Να εμφυσήσει στο εκπαιδευτικό κοινό ηγετικά χαρακτηριστικά και κατευθύνσεις θετικής σκέψης προς την κατανόηση και εμπέδωση των αλλαγών, στις ανθρώπινες σχέσεις και στις εργασιακές ισορροπίες

Να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τρόπους σωστής, υγιούς και αποτελεσματικής διαχείρισης καταστάσεων αλλαγών και πιέσεων, προς όφελος μιας θετικής αντίληψης όλων των πλευρών της ζωής και της εργασίας μας

Να τους καθοδηγήσει στη διαμόρφωση κατάλληλων ισορροπιών, σωστών διαπροσωπικών σχέσεων και συνθηκών θετικής ψυχολογίας, ώστε οι αλλαγές και οι καινοτομίες να κατανοούνται και να αντιμετωπίζονται ως φυσικές εξελίξεις προόδου και ανάπτυξης.

Να τους αναπτύξει ηγετικά γνωρίσματα μέσω της αξιοποίησης κατάλληλων ευκαιριών δημιουργικής αλλαγής και καινοτομίας

Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό την ανάπτυξη δυνάμεων ηγεσίας και θετικών στάσεων ζωής και συμπεριφοράς.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κ. Αντώνης Σπανός, Επικεφαλής Αξιολογητής και Senior Trainer, πιστοποιημένος από την ΕΕ και τον EFQM. Δίδαξε ως επισκέπτης στα Πανεπιστήμια Πειραιά, Dubrovnik της Κροατίας και St Joseph Beirut του Λιβάνου. EFQM Ambassador για την Ελλάδα και την Κύπρο. Management & Excellence Expert της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγγραφέας βραβευμένων βιβλίων Διοίκησης και Αριστείας. Υπήρξε σύμβουλος της Κυβέρνησης του Λιβάνου σε θέματα Αριστείας. Είναι Απόφοιτος των Διεθνών Οργανισμών Επαγγελματικής Ασφαλιστικής Εκπαίδευσης LOMA, LIMRA και LUTC, καθώς και Πιστοποιημένος Εμπειρογνώμονας Αειφορίας και Ανάπτυξης κατά τα πρότυπα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών UN Global Compact.

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κ. Γιάννης Πολλάλης, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επισκέπτης Καθηγητής του Syracuse University της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ. Ο κος Πολλάλης διδάσκει Εφαρμοσμένη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικές Επιστήμες σε μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Διεθνών Πανεπιστημίων και σε Ινστιτούτα Management εξειδικευόμενος σε θέματα Ηγεσίας, Οργανωτικής και Συμπεριφορικής Αλλαγής καθώς και σε θέματα Εισαγωγής και Αξιοποίησης Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Καινοτομιών.

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

εξατομικευμένες συμμετοχές: €100

πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

εξατομικευμένες συμμετοχές: €130

πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 2 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
ΕΙΑΣ: Ο ρόλος της Ηγεσίας! https://www.insurancedaily.gr/ias-o-rolos-tis-igesias/