Ασφαλιστικές Ειδήσεις

IDD: 25 σημεία στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή


Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων συζητείται σήμερα το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση της IDD στην ελληνική νομοθεσία.

 του Νίκου Μωράκη 

Οι περισσότερες διατάξεις τίθενται άμεσα σε εφαρμογή με την ψήφιση του ν/σ, ωστόσο υφίστανται και περιπτώσεις όπως η η ενσωμάτωση των ασφαλιστικών συμβούλων στους πράκτορες, που προβλέπεται περίοδος προσαρμογής.

Ειδικότερα προβλέπεται:

 1. Απελευθερώνεται πλήρως η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, δίνοντας τη δυνατότητα στα δίκτυα να πωλούν ελεύθερα προϊόντα από άλλες χώρες της Ε.Ε.
 2. Γενικότερα, ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο διατάξεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν στην ενιαία αγορά.
 3. Καθιερώνονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
 4. Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της IDD περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και στις απευθείας πωλήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
 5. Ορίζονται τα εμπορικά δικαιώματα των διαμεσολαβούντων (προϋποθέσεις καταγγελίας σύμβασης). Ειδικότερα η σύμβαση λύεται μόνο σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης και υπό προϋποθέσεις δεν καταβάλλονται οι προμήθειες.
 6. Ενισχύεται η διαφάνεια στις συναλλαγές των υποχρεώσεων προσυμβατικής πληροφόρησης και ενημέρωσης του ασφαλισμένου.
 7. Ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή.
 8. Ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα ενημερώνονται οι πελάτες για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι διαμεσολαβητές.
 9. Προσδιορίζεται ποιοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, απαλλάσσονται των υποχρεώσεων του νόμου.
 10. Ορίζεται ωστόσο συγκεκριμένες ελάχιστες υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης του πελάτη.
 11. Καθιερώνεται η αρχή της ισότητας και για όσους ασκούν δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και εκτός Ε.Ε.
 12. Ως κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ορίζονται οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων και οι μεσίτες ασφαλίσεων, με τους ασφαλιστικούς συμβούλους μνα ενσωματώνονται στους πράκτορες. Ισχύει απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο πρώτων κατηγοριών με τους μεσίτες κατηγορία.
 13. Καθορίζεται ότι οι διαφορές μεταξύ πρακτόρων και μεσιτών αφορούν στο βαθμό ανεξαρτησίας τους από την ασφαλιστική επιχείρηση με την οποία συνεργάζονται και πιθανόν στον τρόπο αμοιβής, εάν υπάρχει αμοιβή για τον μεσίτη και από την ασφαλιστική εταιρία και τον πελάτη ή μόνον από τον πελάτη, αποκλεισμένης της αμοιβής από την ασφαλιστική.
 14. Καθορίζεται ότι οι τρεις πλέον κατηγορίες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις ενημέρωσης και δεοντολογίας, όπως και τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις σε περίπτωση επαγγελματικής αστικής ευθύνης τους.
 15. Ορίζεται ότι μόνο ο μεσίτης έχει τη δυνατότητα προώθησης αντασφαλιστικών προϊόντων.
 16. Σε ότι αφορά τους μεσίτες προβλέπεται πως η επαρκής διασπορά των κινδύνων μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μπορεί να διασφαλίσει την έναντι αυτών ανεξαρτησία τους.
 17. Θεσμοθετείται η εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων.
 18. Θεσμοθετείται η υποχρέωση υποχρέωση  των διαμεσολαβούντων να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις επί της δραστηριότητάς τους.
 19. Θεσπίζεται ειδικώς μητρώο στο οποίο υποχρεούνται να εγγραφούν όλοι οι διαμεσολαβούντες.
 20. Θεσπίζονται συγκεκριμένοι όροι ενημέρωσης των πελατών επί των πληροφοριών που περιλαμβάνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
 21. Θεσπίζεται η γραπτή ενημέρωση των πελατών, που θα πρέπει να γίνεται με σαφή και αναλυτική διατύπωση.
 22. Προσδιορίζονται οι όροι υπό τους οποίους ο ασφαλισμένος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης.
 23. Προβλέπεται ειδικό πλαίσιο ενημέρωσης των πελατών σε ότι αφορά τη διανομή επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται στην ασφάλιση.
 24. Δίνεται ένας μήνας προθεσμίας από την ψήφιση του νόμου για την προσαρμογή των επιμελητηρίων στο νέο πλαίσιο.
 25. Προβλέπεται διετής περίοδος προσαρμογής προκειμένου οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι να ενσωματωθούν στους πράκτορες.

Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
IDD: 25 σημεία στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή! https://www.insurancedaily.gr/idd-25-simia-sto-nomoschedio-pou-katatethike-sti-vouli/