ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Με 40 χρόνια φερέγγυας παρουσίας στην ασφάλιση λεωφορείων και ισχυρές αντασφαλιστικές συνεργασίες, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των ασφαλισμένων της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενική Πανελλαδική

To 1978, μια μικρή, αλλά σημαντική από πλευράς μεγεθών, ομάδα τουριστικών επιχειρήσεων, ενσάρκωσε το όραμα της αμοιβαίας ασφάλισης των τουριστικών λεωφορείων των επιχειρήσεων τους. Δημιουργήθηκε έτσι μία ασφαλιστική επιχείρηση, τα μέλη της οποίας γίνονταν δεκτά μετά από αξιολόγηση και μόνον εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις επαγγελματισμού και φερεγγυότητας όπως είχαν προκαθοριστεί. Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η ίδρυση και η λειτουργία της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, μίας υγιούς, εύρωστης και εξειδικευμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, που λειτουργεί με τη μορφή του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού και η οποία σήμερα δραστηριοποιείται στην ασφάλιση ολων των τύπων Λεωφορείων με αιχμή της δραστηριότητας της την ασφάλιση Τουριστικών Λεωφορείων. Oι καλύψεις που διαθέτουμε για τους ασφαλισμένους μας, περιλαμβάνουν εκτός από την αστική ευθύνη από την κυκλοφορία των λεωφορείων, όλο το εύρος των πιθανών ασφαλιστικών κινδύνων που διατρέχουν τα ίδια τα λεωφορεία όπως Πυρός, Κλοπή, Θραύση Κρυστάλλων κ.α. Ισχυρά μεγέθη και αναπτυξιακή πορεία Με αδιάλειπτη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και με έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ο οποίος για το έτος 2017 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 230%, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό, που συνεχώς εμπλουτίζεται, επενδύοντας συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό του και στις νέες τεχνολογίες, εξελίσσοντας την ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ σε κορυφαία εξειδικευμένη ασφαλιστική επιχείρηση.

Our Service

Expertise

Clients

Portfolio

Address:

  • Αθήνα Βουλής 7 Σύνταγμα, Τ.Κ. 105 62 1ος Όροφος
  • 2103217801 - 2103217805
  • info@genpan.gr

Contact Form