ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ, με 45 χρόνια φερέγγυας παρουσίας στην ασφάλιση λεωφορείων – οχημάτων και ισχυρές αντασφαλιστικές συνεργασίες, παρέχει ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των ασφαλισµένων της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενική Πανελλαδική

Αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό, που συνεχώς εξελίσσεται, επενδύοντας συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό του και στις νέες τεχνολογίες. Με αδιάλειπτη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και με έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ο οποίος για το έτος 2021 διαμορφώθηκε σε 379%, καθώς και με συνεχή ποιοτική υποστήριξη και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της, η εταιρία αναδεικνύεται σε κορυφαία ασφαλιστική επιχείρηση, που παρέχει τις πλέον εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα δραστηριότητάς της. Συνεργάζεται με σημαντικό αριθμό επιλεγμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών πανελλαδικά και έχει το δικό της Πρακτορείο ασφαλίσεων, την GP Agents A.E (www.agents.gr), η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες με εξαιρετικά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Our Service

Expertise

Clients

Portfolio

Address:

  • Αθήνα Βουλής 7 Σύνταγμα, Τ.Κ. 105 62 1ος Όροφος
  • 2103217801 - 2103217805
  • info@genpan.gr

Contact Form