ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Προϊστάμενος Τμήματος Ανάληψης Κινδύνων (Underwriting) & Εκδόσεων Κλάδου Αυτοκινήτου

Προϊστάμενος Τμήματος Ανάληψης Κινδύνων (Underwriting)

Γενική Πανελλαδική
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:5 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αναζητά Προϊστάμενο του Τμήματος Ανάληψης Κινδύνων (Underwriting) & Εκδόσεων Κλάδου Αυτοκινήτου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενική Πανελλαδική

To 1978, μια μικρή, αλλά σημαντική από πλευράς μεγεθών, ομάδα τουριστικών επιχειρήσεων, ενσάρκωσε το όραμα της αμοιβαίας ασφάλισης των τουριστικών λεωφορείων των επιχειρήσεων τους. Δημιουργήθηκε έτσι μία ασφαλιστική επιχείρηση, τα μέλη της οποίας γίνονταν δεκτά μετά από αξιολόγηση και μόνον εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις επαγγελματισμού και φερεγγυότητας όπως είχαν προκαθοριστεί. Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η ίδρυση και η λειτουργία της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, μίας υγιούς, εύρωστης και εξειδικευμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, που λειτουργεί με τη μορφή του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού και η οποία σήμερα δραστηριοποιείται στην ασφάλιση ολων των τύπων Λεωφορείων με αιχμή της δραστηριότητας της την ασφάλιση Τουριστικών Λεωφορείων. Oι καλύψεις που διαθέτουμε για τους ασφαλισμένους μας, περιλαμβάνουν εκτός από την αστική ευθύνη από την κυκλοφορία των λεωφορείων, όλο το εύρος των πιθανών ασφαλιστικών κινδύνων που διατρέχουν τα ίδια τα λεωφορεία όπως Πυρός, Κλοπή, Θραύση Κρυστάλλων κ.α. Ισχυρά μεγέθη και αναπτυξιακή πορεία Με αδιάλειπτη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και με έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ο οποίος για το έτος 2017 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 230%, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό, που συνεχώς εμπλουτίζεται, επενδύοντας συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό του και στις νέες τεχνολογίες, εξελίσσοντας την ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ σε κορυφαία εξειδικευμένη ασφαλιστική επιχείρηση.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ αναζητά Προϊστάμενο του Τμήματος Ανάληψης Κινδύνων (Underwriting) & Εκδόσεων Κλάδου Αυτοκινήτου.

Αρμοδιότητες

 • Ανάληψη Κινδύνων
 • Έκδοση Συμβολαίων

Προσόντα/Δεξιότητες

 • Απόφοιτος τμήματος ΑΕΙ Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή παρεμφερούς σχολής.
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, τουλάχιστον 5 ετών.
 • Προγενέστερη εμπειρία σε παραμετρική τιμολόγηση επιθυμητή.
 • Προγενέστερη εμπειρία σε συστήματα τηλεματικής στην ασφάλιση επιθυμητή.
 • Κάτοχος Πιστοποιητικού επιπέδου Α’ επιθυμητό.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Microsoft Office και Windows.
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων ασφαλιστικού περιεχομένου.
 • Γνώση NAVins Microsoft επιθυμητή.
 • Ικανότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Συνδυαστική σκέψη και επικοινωνιακές δεξιότητες απαραίτητες.
 • Εκπληρωμένες (για άντρες) στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (μισθό και πρόσθετες παροχές) αναλόγως προσόντων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με την ένδειξη “UW2018” στο email επικοινωνίας: hr@genpan.gr

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.