ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

IQ INSURANCE QUALITY: Υπεύθυνος ασφαλιστικών εργασιών

IQ INSURANCE QUALITY
Αθήνα
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί υπεύθυνο ασφαλιστικών εργασιών με τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IQ INSURANCE QUALITY

Δραστηριοποιείται από το 2007 παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και μεσιτείας ασφαλίσεων σε μεγάλες τοπικές και διεθνείς εταιρείες καθώς και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Η ιδρυτική ομάδα απαρτίζεται από στελέχη με πολυετή εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στη διαχείριση ασφαλιστικών θεμάτων και αποζημιώσεων. Έχοντας επενδύσει σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, η IQ έχει ως αποκλειστικό της στόχο την εξασφάλιση των πελατών. Η διαπραγματευτική δύναμη της IQ στην ασφαλιστική αγορά, που προκύπτει από την αποκλειστική διαχείριση ενός ιδιαίτερα σημαντικού πελατολογίου, εγγυάται το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών. Η προσήλωση στην ποιότητα της εξυπηρέτησης, καθιστά τη σχέση με τον πελάτη μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.

Απαιτούμενα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, Καλή Γνώση H/Y, Ομαδικό πνεύμα, Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού, Επαγγελματική Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Σπουδών (επιπέδου Α’).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@iqbrokers.gr