ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η IQ INSURANCE QUALITY αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση στον τομέα ασφαλιστικών υπηρεσιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IQ INSURANCE QUALITY

Δραστηριοποιείται από το 2007 παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και μεσιτείας ασφαλίσεων σε μεγάλες τοπικές και διεθνείς εταιρείες καθώς και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Η ιδρυτική ομάδα απαρτίζεται από στελέχη με πολυετή εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στη διαχείριση ασφαλιστικών θεμάτων και αποζημιώσεων. Έχοντας επενδύσει σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, η IQ έχει ως αποκλειστικό της στόχο την εξασφάλιση των πελατών. Η διαπραγματευτική δύναμη της IQ στην ασφαλιστική αγορά, που προκύπτει από την αποκλειστική διαχείριση ενός ιδιαίτερα σημαντικού πελατολογίου, εγγυάται το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών. Η προσήλωση στην ποιότητα της εξυπηρέτησης, καθιστά τη σχέση με τον πελάτη μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.

Our Service

Expertise

Clients

Portfolio

Address:

  • Λ. Αθηνών 71, Αθήνα - Βοτανικός 10173
  • 211 5004000
  • info@iqbrokers.gr

Contact Form