ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη

IQ INSURANCE QUALITY
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:3 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ασφαλιστικό γραφείο ζητά υπάλληλο για γραμματειακή υποστήριξη κλάδου Ζωής, Ομαδικών Υγείας και κλάδου Αυτοκίνητου με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IQ INSURANCE QUALITY

Δραστηριοποιείται από το 2007 παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και μεσιτείας ασφαλίσεων σε μεγάλες τοπικές και διεθνείς εταιρείες καθώς και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Η ιδρυτική ομάδα απαρτίζεται από στελέχη με πολυετή εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στη διαχείριση ασφαλιστικών θεμάτων και αποζημιώσεων. Έχοντας επενδύσει σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, η IQ έχει ως αποκλειστικό της στόχο την εξασφάλιση των πελατών. Η διαπραγματευτική δύναμη της IQ στην ασφαλιστική αγορά, που προκύπτει από την αποκλειστική διαχείριση ενός ιδιαίτερα σημαντικού πελατολογίου, εγγυάται το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών. Η προσήλωση στην ποιότητα της εξυπηρέτησης, καθιστά τη σχέση με τον πελάτη μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.

Ασφαλιστικό γραφείο ζητεί υπάλληλο για γραμματειακή υποστήριξη, με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό χώρο.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή Γνώση H/Y
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού
  • Επαγγελματική Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Σπουδών (επιπέδου Α’)

Επιπλέον καθήκοντα:

  • Διαχείριση CRM (INFODROMIO / ONESOFT) και portal ασφαλιστικών εταιρειών
  • Παρακολούθηση εκκρεμοτήτων, εκδόσεων – ανανεώσεων συμβολαίων, εξοφλήσεων ασφαλίστρων
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση πελατολογίου
  • Ενημέρωση ταμείου εταιρείας και συνεργασία με το λογιστήριο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στo info@iqbrokers.gr