ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Θέση υπαλλήλου – βοηθού λογιστή στην IQ Brokers

IQ INSURANCE QUALITY
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Θέση υπαλλήλου – βοηθού λογιστή στην IQ Brokers

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IQ INSURANCE QUALITY

Δραστηριοποιείται από το 2007 παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και μεσιτείας ασφαλίσεων σε μεγάλες τοπικές και διεθνείς εταιρείες καθώς και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Η ιδρυτική ομάδα απαρτίζεται από στελέχη με πολυετή εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στη διαχείριση ασφαλιστικών θεμάτων και αποζημιώσεων. Έχοντας επενδύσει σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, η IQ έχει ως αποκλειστικό της στόχο την εξασφάλιση των πελατών. Η διαπραγματευτική δύναμη της IQ στην ασφαλιστική αγορά, που προκύπτει από την αποκλειστική διαχείριση ενός ιδιαίτερα σημαντικού πελατολογίου, εγγυάται το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών. Η προσήλωση στην ποιότητα της εξυπηρέτησης, καθιστά τη σχέση με τον πελάτη μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.

H IQ Brokers ζητεί υπάλληλο – βοηθό λογιστή , με τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία.

Απαιτούμενα προσόντα: Καλή Γνώση H/Y, Ομαδικό πνεύμα, αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού, καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (Εργασιακή εμπειρία σε ασφαλιστικό πρακτορείο θα εκτιμηθεί)

Καθήκοντα: Διαχείριση ανείσπρακτων συμβολαίων, εξοφλήσεις συμβολαίων, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και καταχώρηση πελατολογίου, ενημέρωση ταμείου εταιρείας, συμφωνία πινακίων παραγωγής και συνεργασία με το εξωτερικό λογιστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@iqbrokers.gr