ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Brokers Union: Στέλεχος για τον Κλάδο Αυτοκινήτων

BROKERS UNION
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Brokers Union Α.Ε. Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, δυναμικό στέλεχος για τον Κλάδο Αυτοκινήτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BROKERS UNION

Η εταιρία λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες τεχνολογικά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., παρέχει εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη στους συνεργάτες της και χρησιμοποιεί νέες, σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους. Διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ανάληψης & διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων, μηχανογραφική υποστήριξη για την τιμολόγηση και διαχείριση του κλάδου αυτοκινήτου μέσω web services, CRM για στοχευμένες πωλήσεις, ενώ παρέχει ενημέρωση στους συνεργάτες της μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών για τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια όλων των κλάδων. Η Brokers Union επενδύει σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες με στόχο να προσφέρει τις αποδοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά. Καλλιεργούμε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες ασφαλιστές και τους πελάτες ασφαλισμένους παρέχοντας αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Περιγραφή Θέσης :

 • Καταχώρηση αιτήσεων, παρακολούθηση έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων και προσθέτων πράξεων

 • Επικοινωνία με Ασφαλιστικές εταιρίες και τους συνεργάτες του δικτύου μας

 • Δημιουργία και follow up προσφορών

 • Υπηρεσίες back office

 • Τήρηση αρχείου

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου:

 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Πρακτορειακής / Μεσιτικής εταιρίας

 • Εξοικείωση με τις εφαρμογές Datawise και BlueByte θα ληφθεί ως προσόν

 • Γνώση & διαχείριση των portals των Ασφαλιστικών Εταιρειών

 • Πιστοποίηση Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 • Πνεύμα ομαδικότητας, εργατικότητας, υπευθυνότητας και εμπιστευτικότητας.

 • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office

 • Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου

 • Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή αντίστοιχης Ιδιωτικής Σχολής στον Ασφαλιστικό προσανατολισμό , θα ληφθεί ως επιπλέον προσόν.

 • Γνώση σε τρόπο λειτουργίας ζημιών κλάδου αυτοκινήτων, θα ληφθεί επίσης, ως επιπλέον προσόν

 • Για τους υποψήφιους άνδρες, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας

 • Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση

 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης

 • Σύγχρονο, ευχάριστο, και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email : agencycarriera@brokersunion.gr