ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Ασφαλιστικός Υπάλληλος

IQ INSURANCE QUALITY
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:3 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η IQ INSURANCE QUALITY IKE – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ επιθυμεί να προσλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της ασφαλιστικό υπάλληλο με προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών σε αντίστοιχη θέση Μεσιτικού Ασφαλειών ή Πρακτορείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IQ INSURANCE QUALITY

Δραστηριοποιείται από το 2007 παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και μεσιτείας ασφαλίσεων σε μεγάλες τοπικές και διεθνείς εταιρείες καθώς και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Η ιδρυτική ομάδα απαρτίζεται από στελέχη με πολυετή εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση στη διαχείριση ασφαλιστικών θεμάτων και αποζημιώσεων. Έχοντας επενδύσει σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, η IQ έχει ως αποκλειστικό της στόχο την εξασφάλιση των πελατών. Η διαπραγματευτική δύναμη της IQ στην ασφαλιστική αγορά, που προκύπτει από την αποκλειστική διαχείριση ενός ιδιαίτερα σημαντικού πελατολογίου, εγγυάται το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών. Η προσήλωση στην ποιότητα της εξυπηρέτησης, καθιστά τη σχέση με τον πελάτη μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.

Η IQ INSURANCE QUALITY IKE – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ επιθυμεί να προσλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της ασφαλιστικό υπάλληλο με προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών σε αντίστοιχη θέση Μεσιτικού Ασφαλειών ή Πρακτορείο.

Περιγραφή θέσης

 • Παρακολούθηση & διεκπεραίωση αιτημάτων δικτύου πωλήσεων
 • Εξυπηρέτηση πελατολογίου
 • Διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών (έκδοση προσφορών, αιτήσεων, συμβολαίων, αποζημιώσεων)
 • Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες για ορθή διαχείριση ασφαλιστικών εργασιών
 • Διερεύνηση και αξιολόγηση κινδύνων συμβολαίων του Κλάδου

Προφίλ Υποψηφίου

 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ασφαλιστικής εταιρίας ή ασφαλιστικό γραφείο
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή Γνώση H/Y
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού
 • Επαγγελματική Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Σπουδών (επιπέδου Α’)

Προσφέρονται

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο info@iqbrokers.gr