ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

H 3P Insurance είναι μία εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων που ιδρύθηκε το 2013 με την μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και ειδικεύεται στην Δημιουργία, Υποστήριξη και Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δικτύων Πωλήσεων, ικανών να καλύψουν κάθε είδους ασφαλιστικής ανάγκης των πελατών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3P Insurance

Η 3P Insurance εμπνεύστηκε και ιδρύθηκε από καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας πού θεωρούν επιβεβλημένη ανάγκη την δημιουργία μίας Εταιρίας Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που να διαθέτει, Σεβασμό και ήθος Εμπειρία και Γνώση αλλά και τις Δυνατότητες να αντεπεξέλθει με επιτυχία στα νέα δεδομένα που ταχύτατα διαμορφώνονται στην Ασφαλιστική Αγορά Στην 3P Insurance πιστεύουμε ότι: Μόνο ενωμένες δυνάμεις, που κοινωνούν το ίδιο όραμα, μπορούν να κάνουν την υπέρβαση και να οδηγηθούν με επιτυχία αλλά και ασφάλεια στην επόμενη ημέρα. Management (Διοίκηση) Η Εταιρία εκπροσωπείται από τους Διαχειριστές αυτής και διοικείται από το Διευθυντικό της Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους: Παναγιώτη Παλαιολόγο (Πρόεδρος Διευθυντικού Συμβουλίου) Γεώργιο Λούβαρη (Νόμιμος Εκπρόσωπος & Διαχειριστής) Aνδρέα Γερομουσταλάκη (Διεύθυνση Ζωής & Υγείας) Δέσποινα Δημητσάνου (Διεύθυνση Γενικών Κλάδων) Aντικείμενο Εργασιών Ασφαλιστικοί Πράκτορες και Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

Our Service

Expertise

Clients

Portfolio