ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Ατλαντική Ένωση διαθέτει εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο μετόχων και αντασφαλιστών. Μεταξύ των μετόχων της περιλαμβάνεται και ο ασφαλιστικός οργανισμός Basler, μέλος του Ομίλου της κορυφαίας ελβετικής τραπεζο-ασφαλιστικής εταιρίας Baloise και ενός από τα 13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος το 1907, με παρουσία μεγαλύτερη των 120 ετών στον ελληνικό χώρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ατλαντική Ένωση είναι συνδεδεμένη, μέσω σταθερών και πολυετών συμβάσεων, με πρώτης σειράς Αντασφαλιστικές Εταιρίες, διεθνούς κύρους και τεράστιας οικονομικής επιφάνειας, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 15 μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύντομα απέκτησε δυναμική παρουσία στην ασφαλιστική αγορά, με Διοίκηση που διαθέτει τεράστια εμπειρία και διαχρονικά βρίσκεται κοντά σε πελάτες και συνεργάτες και στήριγμα την άριστη οργάνωσή της και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Για 50 ολόκληρα χρόνια χαράσσει την πορεία της με Φερεγγυότητα, Αξιοπιστία και Συνέπεια. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Ατλαντική Ένωση έχει πετύχει: - Να είναι ΠΡΩΤΗ σε φερεγγυότητα (αξιοπιστία) ασφαλιστική εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής στην Ελλάδα, βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και χωρίς χρήση μεταβατικών μέτρων (Δείκτης Φερεγγυότητας 273,8% - 31/12/2018). Αυτό σημαίνει ότι διαθέτει κεφάλαια σχεδόν 3 φορές περισσότερο από το απαιτούμενο (ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για κάθε ασφαλιστική εταιρία, ποσοστό 100%). - Να συμπεριλαμβάνεται στις 50 ταχύτερα ανερχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της Οικονομίας (Fortune) - Να διατηρεί παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 30 ετών, με παράλληλη αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων - Να διαθέτει σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές και πρωτοποριακές ασφαλιστικές παροχές, όπως ασφάλιση ποδηλάτων, ηλεκτρικών οχημάτων και κατοικίδιων, ενώ είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που ξεκίνησε να ασφαλίζει drones - Να εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες αποζημιώσεων - Να διπλασιάσει την έκταση των κεντρικών της γραφείων από τα 2.500 τ.μ. στα 5.000 τ.μ. - Να εξυπηρετεί πάνω από 400.000 πελάτες (ιδιώτες & επιχειρήσεις) - Να διαθέτει συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα και το σημαντικότερο: - Να διαθέτει φιλική, προσωπική και αξιόπιστη προσέγγιση σε πελάτες και συνεργάτες και Να είναι πολύ σύγχρονη αλλά και με μεγάλη ιστορία!

Our Service

Expertise

Clients

Portfolio

Address:

  • Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36 ΤΚ.115 26 - Αθήνα
  • 2107454000
  • support@atlantiki.gr

Contact Form