ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η DioDea είναι μέρος της Commercial League Healthcare & Insurance Group – μιας από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες δομές με εταιρείες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και ασφαλίσεων στη Βουλγαρία και την Ανατολική Ευρώπη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DioDea

Καμία άλλη εταιρεία δεν μπορεί να μετρήσει το μέγεθος, την ακεραιότητα, την ταχύτητα ανάπτυξης ή την πολυπλοκότητα της τεχνογνωσίας που έχει επιτύχει η Commercial League μέσω του μοναδικού συνδυασμού υπηρεσιών, πωλήσεων, επικοινωνίας υγειονομικής περίθαλψης και παγκόσμιας διανομής, ασφαλιστικών λύσεων και προϊόντων.

Our Service

Expertise

Clients

Portfolio

Address:

  • 38, Emmanouil Benaki Str. 10678 Athens, Greece
  • +30 2105 233 211
  • office.gr@diodea.eu

Contact Form