ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Fasmagroup ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην ασφαλιστική αγορά το 1992.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Fasmagroup Μεσίτες Ασφαλίσεων ΕΠΕ

Η Fasmagroup ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην ασφαλιστική αγορά το 1992 με ξεκάθαρους στόχους. Αυτοί ήταν τόσο η έρευνα της ασφαλιστικής αγοράς για λογαριασμό των πελατών της, με σκοπό την αξιόπιστη εύρεση λύσεων όλων των αναγκών τους, όσο και η απαλλαγή των δυνητικών πελατών τους από την αποκλειστική δέσμευση τοποθέτησης των εκάστοτε κινδύνων που τους αφορούσαν, σε μία ή σε συγκεκριμένες εταιρίες. Αρχικά η εταιρία λειτούργησε σε πρακτορειακή μορφή, με μια ομάδα 4 ασφαλιστών και βασικό ιδρυτή και χρηματοδότη τον Γιώργο Νικολάκο ασφαλιστικό σύμβουλο από το 1981 και στέλεχος πωλήσεων μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών μέχρι το 1991. Σήμερα η Fasmagroup Μεσίτες Ασφαλίσεων ΕΠΕ έχοντας πλέον πετύχει τον αρχικό της στόχο, λειτουργεί ως μεσιτική εταιρία και διαχειρίζεται ασφάλιστρα πελατών της ύψους περίπου 3.500.000 € ετησίως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρία , είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α), ενώ παράλληλα ο διαχειριστής της Νικολάκος Γιώργος είναι από το 2000 συνεχώς εκλεγμένο μέλος του ΔΣ, έχοντας παράλληλα υπηρετήσει τον σύνδεσμο και τα μέλη του, για 4 συνεχή έτη ως Γεν Γραμματέας. Η εταιρία μας συνεργάζεται με 45 συνεργάτες-διαμεσολαβητές στις περιοχές Αττικής και επαρχίας.. Στα κεντρικά και ιδιόκτητα γραφεία μας που βρίσκονται στην Αθήνα, Πιπίνου 25Α και Πατησίων 110, απασχολείται διοικητικό προσωπικό 4 ατόμων. Με βάση τις νέες συνθήκες και τις απαιτήσεις των πελατών αλλά και της αγοράς γενικότερα, προβλέπεται ότι κάθε εταιρία μεσιτείας ασφαλίσεων, οφείλει να παρέχει ποιότητα υπηρεσιών αλλά και εμπεριστατωμένες επαγγελματικές συμβουλές. Εξ' άλλου αυτό προβλέπεται και από την σχετική η νομοθεσία, που θέτει αυστηρές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος. Γι αυτό η εταιρία μας είναι σε θέση, λόγω της άριστης εικόνας που έχει προς τους πελάτες της και την αγορά γενικότερα, να καλύψει και να εξυπηρετήσει επάξια όσους την εμπιστεύονται. Η φιλοσοφία της Fasmagroup Insurance Brokers βασίζεται στις εξής αρχές: Σωστή διαχείριση, η οποία επιτρέπει στην εταιρία να καλύπτει σωστά και έγκαιρα τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της. και την αγορά. Οργάνωση, με άρτιο μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης και σύγχρονο εξοπλισμό. Έμπειρο και εκπαιδευμένο διοικητικό μηχανισμό και άψογα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους υπαλλήλους και συνεργάτες - διαμεσολαβητές Αξιοπιστία , η οποία οφείλεται αφενός στη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση, όλων των υπαλλήλων καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών της εταιρίας,, και αφετέρου στην πολύτιμη πείρα που αποκτούν όλοι μέσα από τα καθημερινά προβλήματα της αγοράς,. Δεδομένων αυτών, οι συνεργάτες της εταιρίας είναι σε θέση να προτείνουν τις πιο αξιόλογες και αξιόπιστες λύσεις τοποθέτησης κινδύνων, μέσω σοβαρών και οικονομικά εύρωστων ασφαλιστικών εταιριών. Η Fasmagroup Insurance Brokers έχει τοποθετήσει κινδύνους στην Ελλάδα σε όλες τις μεγάλες πολυεθνικές και ιδιωτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και στην τεράστια εξειδικευμένη αγορά του Λονδίνου. Ασφαλώς συνεργάζεται άψογα με όλες τις μεγάλες και αξιόπιστες εταιρίες στην Ελληνική και την διεθνή αγορά, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει, ότι υπάρχει συνεργασία αποκλειστικά και μόνον με αυτές τις εταιρίες ή μόνον με μία συγκεκριμένη αγορά. Ο πελάτης μας μπορεί ελεύθερα να επιλέξει οποιαδήποτε άλλη εταιρία ή αγορά της προτίμησης του, πλέον των αναφερομένων, εφόσον θεωρεί ότι ικανοποιούνται οι προσωπικές του επιλογές. Ωστόσο βασικός γνώμονας των συμβουλών μας θα εξακολουθεί να είναι πάντα το ικανοποιητικό κριτήριο αξιοπιστίας των οποιονδήποτε ασφαλιστικών εταιριών, ώστε να εξασφαλίσουμε τους πελάτες μας από πιθανές περιπέτειες σε περίπτωση ζημιάς. Συμπερασματικά επιμένουμε στους πελάτες μας, να θέτουμε πάντα ως πρώτιστο το κριτήριο την αξιοπιστία την εταιρίας που θα τοποθετηθεί ο κίνδυνος και όχι απαραίτητα το κόστος.

Our Service

Expertise

Clients

Portfolio

Address:

Contact Form