ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Novilus Α.Ε. είναι εταιρία παροχής ασφαλιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και διασφάλισης διαδικασιών και περιουσιακών στοιχείων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NOVILUS

Η Novilus Α.Ε. είναι εταιρία παροχής ασφαλιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και διασφάλισης διαδικασιών και περιουσιακών στοιχείων, παρέχοντας συμβουλευτική στην διαχείριση ασφαλιστικών επιχειρηματικών και ατομικών κινδύνων σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες.

Our Service

Expertise

Clients

Portfolio

Address:

  • Ιωάννη Κρανιδιώτη 2 & Χαριλάου, Θέρμης Πυλαία, Θεσσαλονίκη 55535

Contact Form