ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Γραμματειακή υποστήριξη

interasfalisi.gr
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ interasfalisi.gr

Το interasfalisi.gr είναι μία μέθοδος σύγκρισης και εύρεσης ασφαλιστικών προϊόντων που υποστηρίζεται από το ασφαλιστικό γραφείο inDeaLs. Η πολυετής εμπειρία μας, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το

Το ασφαλιστικό γραφείο interasfalisi.gr ζητά 2 υπαλλήλους γραφείου για τη γραμματειακή υποστήριξη και το τμήμα ανανεώσεων. Γνώσεις τιμολόγησης κλάδου αυτοκινήτου, μηχανογραφικών συστημάτων bluebyte και webinsurer καθώς και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα ληφθούν σοβαρά υπ΄ όψιν. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο dliodakis@indeals.gr