ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Aναζητά νέο μέλος στην ομάδα του τμήματος Ζωής & Υγείας

SOFOS A.E. Insurance Agency
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOFOS A.E. Insurance Agency

Η SOFOS A.E. Insurance Agency αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξυπηρέτησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, με εμπειρία στην ασφαλιστική αγορά 45 και πλέον ετών και πανελλαδική παρουσία. Η δομή του οργανισμού έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ποιοτική και αποδοτική εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία. Η εμπιστοσύνη των συνεργατών και των ασφαλιστικών εταιρειών αποτυπώνει τις αρχές της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας που εφαρμόζει σε όλη την πορεία της η εταιρεία.

Η SOFOS A.E. Insurance Agency επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, νέο μέλος στην ομάδα του τμήματος υποστήριξης εκδόσεων Ζωής και Υγείας με προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε ανάλογη θέση.

Απαιτούμενες Ικανότητες

  • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office
  • Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου
  • Εξοικείωση με την καταχώρηση δεδομένων
  • Εμπειρία στον χειρισμό των Portal των ασφαλιστικών εταιρειών
  • Εμπειρία στον χειρισμό του προγράμματος Bluebyte θα εκτιμηθεί

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο hr@sofos-ins.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOFOS A.E. INSURANCE AGENCY

Η SOFOS A.E. Insurance Agency αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες  εταιρείες εξυπηρέτησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, με εμπειρία στην  ασφαλιστική αγορά 40 και πλέον ετών και πανελλαδική παρουσία. Η δομή του οργανισμού έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ποιοτική και αποδοτική εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού. Η εμπιστοσύνη των συνεργατών και των ασφαλιστικών εταιρειών επικαιροποιούν την αξιοπιστία, την φερεγγυότητα και την περαιτέρω πορεία της εταιρείας.