ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Θέση για υπάλληλο με γνώσεις λογιστικών υπηρεσιών

Veritas Consultants
Αθήνα
Κατηγορία: Accounting/Finance Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Veritas Consultants

Σύμβουλοι με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και απόλυτο επαγγελματισμό απαρτίζουν την εταιρία μας, εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Τα στελέχη μας συνεχώς εκπαιδεύονται και καταρτίζονται πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο, δεδομένου ότι είναι μονόδρομος για την παρακολούθηση των συνεχών εξελίξεων και στοχεύοντας πάντα στη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Με συνεχή εργασία και προσήλωση στις ανάγκες των πελατών μας, δημιουργούμε το οικονομικότερο και πιο ταιριαστό ασφαλιστικό πλάνο προσαρμοσμένο στα μέτρα και τις απαιτήσεις τους. Εξετάζουμε τον καθένα ξεχωριστά, εκεί αποδίδουμε την αμέριστη και αδιάλειπτη εμπιστοσύνη που καθημερινά απολαμβάνουμε.

Η Veritas Consultants ΙΚΕ επιθυμεί να προσλάβει στο ανθρώπινο δυναμικό της υπάλληλο με γνώσεις λογιστικών υπηρεσιών.

Περιγραφή θέσης- καθήκοντα:

  • Συμφωνία ταμείου-τραπεζών
  • Εξυπηρέτηση Συνεργατών
  • Συμφωνία πινακίων παραγωγής
  • Διάφορες λογιστικές εργασίες
  • Έκδοση Πιστοποιητικών

Προφίλ Υποψηφίου:

  • Πτυχιούχος ΑΕΙ, ΤΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης
  • Καλή Γνώση H/Y
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού

Παρακαλούμε για την αποστολή των βιογραφικών σας στο i.skoufalos@veritasbr.gr