ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Undewriter Γενικών κλάδων Ασφαλιστικού Πρακτορείου

Υπεύθυνος Γενικών Κλάδων πλην Αυτοκινήτου

Protect Insurance Consultants
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:2 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η Protect Insurance Consultants, Ασφαλιστικό Πρακτορείο με πολυετή Εμπειρία, στην περιοχή της Καλλιθέας, ζητά να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της άτομο, πλήρους απασχόλησης, για τη θέση Υπεύθυνου Γενικών Κλάδων πλην Αυτοκινήτου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Protect Insurance Consultants

Η Protect Insurance Consultants σκοπό έχει να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια την πρώτη επιλογή για κάθε άνθρωπο που θέλει να ανακαλύψει και εν συνεχεία να καλύψει τις πραγματικές του ανάγκες εξασφαλίζοντας ένα ποιοτικότερο κι ασφαλέστερο τρόπο διαβίωσης. Η Protect Insurance είναι Μέλος του Ομίλου FI Leaders. Η εταιρεία μετρά 18 διοικητικά στελέχη και πάνω από 200 ενεργούς συνεργάτες. Τα γραφεία μας επιφάνειας 1.400 τμ στεγάζονται στην Καλλιθέα και τα ετήσια ασφάλιστρα που βρίσκονται στη διαχείριση μας υπερβαίνουν τα 12.000.000€. Στο κέντρο όλων βρίσκεται ο άνθρωπος και η ανάγκη να νιώθει ασφαλής για την οικογένειά του, για τον ίδιο και για τα περιουσιακά του στοιχεία, ως αποτέλεσμα των δικών του αποφάσεων και ενεργειών, μετά από την πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση που θα του προσφέρουν οι άριστα καταρτισμένοι Επαγγελματίες Διαμεσολαβητές που συνεργάζονται μαζί μας. Προσπαθούμε και καταφέρνουμε να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις. Δεν επαναπαυόμαστε αλλά συνεχώς ψάχνουμε, προτείνουμε, διεκδικούμε το καλύτερο δυνατό για τον άνθρωπο που θα μας εμπιστευτεί, ώστε να αναπτύξουμε μαζί του μια αληθινή σχέση που δε θα είναι μόνο εργασιακή-πελατειακή αλλά κυρίως ανθρώπινη. Για αυτό το λόγο είμαστε πάντα διαθέσιμοι να συζητήσουμε – απαντήσουμε σε κάθε προβληματισμό που μπορεί να μας τεθεί και να οδηγηθούμε από κοινού στην καταλληλότερη πρόταση που θα εξυπηρετεί και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του καθενός. Οι αξίες που διέπουν τον κορμό της εταιρείας μας άλλωστε είναι η έμπνευση, η εργατικότητα, η εμπιστοσύνη, η εντιμότητα, καθώς κι η διαρκής ενημέρωση και παρακολούθηση των μεταβολών που επιτελούνται στην καθημερινότητα και αναδιαμορφώνουν τις ανάγκες όλων μας. Κύριος στόχος μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες και άκρως προσωποποιημένες λύσεις για τους ‘’ανθρώπους’’ μας.

Η Protect Insurance Consultants, Ασφαλιστικό Πρακτορείο με πολυετή Εμπειρία, στην περιοχή της Καλλιθέας, ζητά να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της άτομο, πλήρους απασχόλησης, για τη θέση Underwriter Γενικών Κλάδων πλην Αυτοκινήτου.

Απαραίτητα Προσόντα:

  1. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχο τμήμα του ασφαλιστικού κλάδου
  2. Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, του Microsoft Office καθώς και των portals των ασφαλιστικών εταιρειών
  3. Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
  4. Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
  5. Ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά προσόντα:

  • Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα από την Τράπεζα της Ελλάδος

Προσφέρονται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

E-mail για αποστολή βιογραφικού: echaralampaki@protectinsurance.gr