ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Επιθεωρητής Πωλήσεων

Safe Plus
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:3 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η SAFE PLUS στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά στέλεχος από το χώρο της Ασφαλιστικής Αγοράς, με σκοπό την κάλυψη της θέσης του Επιθεωρητή Πωλήσεων στους Κλάδους Ζωής και Ομαδικών Ασφαλίσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Safe Plus

Η εξειδίκευση αυτή, μοναδική στο χώρο, μας δίνει τη δυνατότητα της αναλυτικής προσέγγισης των προγραμμάτων Ζωής / Υγείας / Συντάξεων που διατίθενται στην Αγορά, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τις βέλτιστες λύσεις για τις ειδικές, προσωπικές ανάγκες του κάθε ασφαλισμένου. Η προσέγγιση αυτή επεκτείνεται και στους συνεργάτες μας, ώστε να τους προσφέρει την απαραίτητη, οργανωμένη πληροφόρηση για να εξυπηρετούν πληρέστερα και ταχύτερα τους ασφαλισμένους τους. Στο πλαίσιο και στην κατεύθυνση αυτή, η Εταιρεία μας σχεδίασε μια εντελώς πρωτοποριακή διαδικασία / πρόγραμμα ασφάλισης, το SafePlus / Νοσοκομειακό, σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρία Generali, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά στην Ελληνική Αγορά.

Η SAFE PLUS στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά στέλεχος από το χώρο της Ασφαλιστικής Αγοράς, με σκοπό την κάλυψη της θέσης του Επιθεωρητή Πωλήσεων στους Κλάδους Ζωής και Ομαδικών Ασφαλίσεων.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Ηλικία έως 50 ετών
 • Εμπειρία στο αντικείμενο, τουλάχιστον 3 ετών, σε αντίστοιχη θέση Ασφαλιστικής Επιχείρησης ή Εταιρείας Διαμεσολάβησης
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα εκτιμηθεί
 • Ικανότητα επίτευξης των στόχων ανάπτυξης παραγωγής
 • Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (A)
 • Καλή γνώση MS Office και CRM
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Βασικά Καθήκοντα:

 • Δημιουργία &  Παρακολούθηση Δικτύου Συνεργατών
 • Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργατών
 • Υλοποίηση Στόχων Πωλήσεων

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου:

 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Ομαδικό Πνεύμα
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Η Εταιρεία προσφέρει εξαιρετικό πακέτο αποδοχών (μισθός, bonus επίτευξης στόχων) σε ένα οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στο gkontogiannis@safe-plus.gr .

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.