ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Senior Developer

PK DATA
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Computer/Information Technology Μισθός: Εμπειρία:2 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η εταιρεία PKDATA, η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στην Ασφαλιστική Αγορά (μέσω των βραβευμένων συστημάτων της διακινείται το 60% της ασφαλιστικής παραγωγής) ζητά να προσλάβει άμεσα στέλεχος για τη θέση του Senior Developer, μέλος του τεχνικού της τμήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PK DATA

Ο Ιδρυτής τής εταιρείας Παναγιώτης Κατσαϊδώνης, θέλησε ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος τότε, να δημιουργήσει εργαλεία που θα τον βοηθούσαν να αυξήσει τις πωλήσεις του. Εκμεταλλεύτηκε την πληροφορική, στην οποία είχε έφεση και δημιούργησε μια σειρά από πρώιμα πλην όμως καινοτόμα εργαλεία μέσω των οποίων οργάνωσε το πελατολόγιό του, τα συμβόλαια και τις ανανεώσεις του και κατάφερε να μειώσει καθοριστικά το χρόνο τής γραφειοκρατίας, αυξάνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες επαναπώλησης στο πελατολόγιό του. Σύντομα, τις καινοτομίες του αντιλήφθηκαν οι υπόλοιποι διαμεσολαβητές και έτσι το επάγγελμα τού Ασφαλιστικού Συμβούλου γρήγορα διαδέχτηκε αυτό της πληροφορικής. Το πλεονέκτημα τής PKData είναι πως εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να σκέφτεται ως Διαμεσολαβητής. Σήμερα, η PKData είναι η Ασφαλής Επιλογή. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στην Ασφαλιστική Αγορά, και μέσω των συστημάτων της διακινείται το 60% της Ασφαλιστικής Παραγωγής.

Η εταιρεία PKDATA, η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στην Ασφαλιστική Αγορά (μέσω των βραβευμένων συστημάτων της διακινείται το 60% της ασφαλιστικής παραγωγής) ζητά να προσλάβει άμεσα στέλεχος για τη θέση του Senior Developer, μέλος του τεχνικού της τμήματος.

Περιγραφή θέσης εργασίας – Κύριες Αρμοδιότητες

Ο/Η Ιδανικός υποψήφιος/α θα ενσωματωθεί στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας και θα συμμετέχει σε έργα αυτής.

Προφίλ Υποψηφίων

 • Πτυχίο σε Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες (βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος).
 • Άριστη γνώση Angular.
 • Άριστη γνώση C# / VB.Net
 • Καλή γνώση MS SQL.
 • Καλή γνώση Windows Forms
 • Καλή γνώση ASP.Net MVC
 • 1-2 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία. (επιθυμητή σε ασφαλιστικό οργανισμό)
 • Ικανότητα παρουσίασης ιδεών και απόψεων με γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε μικρές ή μεγάλες ομάδες.
 • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών – μισθός ανάλογος προσόντων.
 • Ασφάλιση.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.

Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε το βιογραφικό σας στο jobinquirypkdata@gmail.com έως 28/2/2020 σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.