ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

PHP developer

DATAWISE
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Computer/Information Technology Μισθός: Εμπειρία:1 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Datawise is looking to hire a PHP developer.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DATAWISE

Σύγχρονη εταιρεία, με νέους, ευέλικτους ανθρώπους, που αντιλαμβάνονται τις ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς, παρέχει λύσεις για την υποστήριξη παραγωγής δικτύου συνεργατών μέσω ιντερνετικής πλατφόρμας Β2Β. Με γνώμονα την έξυπνη και αποδοτική επιχειρηματικότητα, στόχος της είναι η επέκτασή της, δημιουργώντας κατάλληλες προϋποθέσεις και αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις των πελατών της. Μας εμπιστεύονται εκτός από Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές σε πανελλαδικό επίπεδο, επίσης ένας μεγάλος αριθμός Ασφαλιστικών Εταιριών για ποικίλες ανάγκες για κάθε ασφαλιστικό κλάδο.

Datawise is looking to hire a PHP developer.

The PHP developer will be responsible for:

 • Working on the design and the development of web applications and services
 • Producing organized, efficient, maintainable and scalable code
 • Contributing to application development planning, implementation and testing

What we are looking for:

 • Proven 1 year experience in Web Application Development using PHP
 • Excellent knowledge of PHP programming and its capabilities
 • Experience in front end web development (HTML, CSS, Javascript, jQuery)\
 • Experience in object oriented programming
 • Fulfilled military obligations (for male candidates)

Other qualifications:

 • Excellent communication and interfacing skills
 • Keen on new technologies
 • Results oriented with a “can-do” attitude

What we offer:

 • Attractive remuneration package
 • Careers prospects in a fast moving environment
 • Friendly working environment
 • Other benefits, such as coupons and free parking
 • Insurance

Please send your CV to the email: info@datawise.gr