ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται συνεργάτης Μηχανικός

EXPERTEAM
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Building/Construction Μισθός: Εμπειρία: Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Διεθνής Εταιρία Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων ζητά συνεργάτη Μηχανικό κατά προτίμηση πολιτικό ή μηχανολόγο για το γραφείο της Αθήνας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPERTEAM

Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας αποτελεί τον θεμελιώδη κανόνα μας. Προτεραιότητά μας αποτελεί η Ολοκληρωμένη και Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας, η οποία βασίζεται στις εξής αρχές : Στην Άμεση ανταπόκριση και συνεχή παρακολούθηση κάθε υπόθεσης. Στην Τεκμηριωμένη και Αξιόπιστη Πραγματογνωμοσύνη. Στην Υποστήριξη κάθε υπόθεσης μέχρι την τελική διευθέτησή της. Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, η ”EXPERTEAM” είναι η μοναδική Eταιρία πραγματογνωμόνων στον Ασφαλιστικό Χώρο που : Εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 Τα στελέχη της διαθέτουν πιστοποιημένη Ασφαλιστική Παιδεία Οι υποθέσεις αντιμετωπίζονται συλλογικά από ομάδα πραγματογνωμόνων.

Διεθνής Εταιρία Ασφαλιστικών Πραγματογνωμόνων ζητά συνεργάτη Μηχανικό κατά προτίμηση πολιτικό ή μηχανολόγο για το γραφείο της Αθήνας.

Απαραίτητα Αγγλικά & άδεια οδήγησης. Ασφαλιστική γνώση επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. Πλήρης απασχόληση. Ανταγωνιστικό πακέτο εκπαίδευσης & ασφάλισης. Δυνατότητες εξέλιξης.

Βιογραφικά στο manager@experteam.gr μέχρι 10/8/2022 υπόψη κ.Δημόπουλου