ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η “EXPERTEAM” ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ & ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ, ιδρύθηκε το έτος 2000 και αποτελεί τη φυσική συνέχεια του Γραφείου Πραγματογνωμοσυνών ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, που ξεκίνησε την δραστηριότητά του στον ασφαλιστικό χώρο το έτος 1970.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPERTEAM

Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας αποτελεί τον θεμελιώδη κανόνα μας. Προτεραιότητά μας αποτελεί η Ολοκληρωμένη και Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας, η οποία βασίζεται στις εξής αρχές : Στην Άμεση ανταπόκριση και συνεχή παρακολούθηση κάθε υπόθεσης. Στην Τεκμηριωμένη και Αξιόπιστη Πραγματογνωμοσύνη. Στην Υποστήριξη κάθε υπόθεσης μέχρι την τελική διευθέτησή της. Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, η ”EXPERTEAM” είναι η μοναδική Eταιρία πραγματογνωμόνων στον Ασφαλιστικό Χώρο που : Εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 Τα στελέχη της διαθέτουν πιστοποιημένη Ασφαλιστική Παιδεία Οι υποθέσεις αντιμετωπίζονται συλλογικά από ομάδα πραγματογνωμόνων.

Our Service

Expertise

Clients

Portfolio

Address:

  • Αγ.Κων/νου 6, 104 31 - Αθήνα
  • 2105234220
  • adjuster@experteam.gr

Contact Form