ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

CNP ΖΩΗΣ
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Accounting/Finance Μισθός: Εμπειρία:3 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξής της, η CNP ΖΩΗΣ επιθυμεί να στελεχώσει την ομάδα της με άτομο δυναμικό και φιλόδοξο για τη θέση Βοηθού Λογιστηρίου (Κωδικός Θέσης 004/GR).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CNP ΖΩΗΣ

Η CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS LTD είναι μέλος του γαλλικού πολυεθνικού Ομίλου CNP ASSURANCES, με 160 χρόνια ιστορική παρουσία σε τρεις ηπείρους με πάνω από 35εκ. ασφαλισμένους. Η CNP ΖΩΗΣ, με πολυετή εμπειρία στον ελληνικό ασφαλιστικό χώρο, διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και μια μεγάλη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, υγείας, σοβαρών ασθενειών, προσωπικού ατυχήματος και αποταμίευσης σε ατομική και ομαδική βάση τα οποία δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της. Η Εταιρεία προσφέρει τα προϊόντα της μέσω δικτύου Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Ομίλου, η δύναμη της CNP ASSURANCES, η ικανότητα, η τεχνογνωσία, η εμπειρία και ο επαγγελματισμός των στελεχών αλλά και του δικτύου της Εταιρείας, αποτελούν εγγύηση για επιτυχία.

Η CNP ΖΩΗΣ, μέλος του γαλλικού πολυεθνικού ασφαλιστικού ομίλου CNP ASSURANCES, στηρίζει την ανάπτυξή της, στην ελληνική αγορά, στη μεγάλη τεχνογνωσία του Ομίλου που ανήκει και στις ισχυρές, διακριτές, τοπικές της δυνάμεις.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξής της, η CNP ΖΩΗΣ επιθυμεί να στελεχώσει την ομάδα της με άτομο δυναμικό και φιλόδοξο για τη θέση Βοηθού Λογιστηρίου (Κωδικός Θέσης 004/GR).

Κύρια Καθήκοντα θέσης:

 • Λογιστική καταχώρηση όλων των συναλλαγών (πληρωμών, εσόδων, δαπανών, παγίων, εισπράξεων, κ.τ.λ.) στο ERP και τήρηση λογιστικών βιβλίων.
 • Συμφωνία λογαριασμών (π.χ. τραπεζικών λογαριασμών, προμηθευτών, πελατών, κ.τ.λ.).
 • Εξωτερικές εργασίες που αφορούν το Λογιστήριο.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Οικονομικά / Λογιστικά
 • Εξαίρετη γνώση Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών (Word/Excel etc)
 • Σημαντική προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 3-5 έτη

Άλλα Προσόντα που θα θεωρηθούν σχετικά:

 • Άλλα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα, συναφή με τον λογιστικό κλάδο ή/και το περιεχόμενο της θέσης εργασίας
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή επικοινωνία

Ικανότητες/Γνώσεις:

 • Εξαιρετικές αναλυτικές ικανότητες
 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ευελιξία και προσαρμογή στις αλλαγές
 • Πολύ καλή διαχείριση χρόνου και ικανότητα να ενεργεί βάσει στενών χρονοδιαγραμμάτων

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνουν ένα ελκυστικό πακέτο μισθού και παροχών καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη σε ένα σταθερό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν  εμπιστευτικού χειρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Ιανουαρίου μέσω του συστήματος «e-Recruitment» το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της CNP ΖΩΗΣ (Καριέρα – Επαγγελματίες – Ευκαιρίες Καριέρας)

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης για τους Ενδιαφερόμενους:

 • Δημιουργία Προφίλ Υποψηφίου (Candidate Profile), στην πλατφόρμα e-Recruitment. Σε περίπτωση που το Προφίλ ήδη υπάρχει, ο υποψήφιος ανοίγει το Προφίλ με τους κωδικούς πρόσβασής του.
 • Επιλογή Employment Opportunities
 • Επιλογή Application via Reference Code
  • Πληκτρολόγηση του Reference Code της θέσης
  • Επιλογή Start Search
  • Επιλογή της θέσης από την κατάσταση Search Results
  • Επιλογή Apply για ολοκλήρωση της διαδικασίας