ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ζητείται στέλεχος για τους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων

SOFOS A.E. Insurance Agency
Αθήνα
Full Time 
Κατηγορία: Insurance Μισθός: Εμπειρία:5 Χρόνος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η SOFOS A.E. Insurance Agency επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, στέλεχος για τους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων με προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση. Απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή πιστοποίησης τύπου Ά από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOFOS A.E. Insurance Agency

Η SOFOS A.E. Insurance Agency αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξυπηρέτησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, με εμπειρία στην ασφαλιστική αγορά 45 και πλέον ετών και πανελλαδική παρουσία. Η δομή του οργανισμού έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ποιοτική και αποδοτική εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία. Η εμπιστοσύνη των συνεργατών και των ασφαλιστικών εταιρειών αποτυπώνει τις αρχές της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας που εφαρμόζει σε όλη την πορεία της η εταιρεία.

Η SOFOS A.E. Insurance Agency επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της, στέλεχος για τους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων με προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση. Απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή πιστοποίησης τύπου Ά από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ζητούμενες Ικανότητες

  • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office
  • Εξοικείωση με την διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου
  • Εξοικείωση με την καταχώρηση δεδομένων
  • Εμπειρία στο χειρισμό των Portal των ασφαλιστικών εταιρειών
  • Εμπειρία στο χειρισμό του προγράμματος Bluebyte θα εκτιμηθεί

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο hr@sofos-ins.gr