International Medical Insurance

Η κοινωνική ασφάλιση απαιτεί βαθιές τομές


του Φίλιππου Μυτιληναίου, Consensus Insurance Services & Μέλος του ΔΣ του ΣΕΜΑ

Για να αποδώσουν, γενικότερα, τα όποια μέτρα στον τομέα της ασφάλισης, απαιτείται μεγάλος χρονικός ορίζοντας, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, θα υπερβαίνει τη διάρκεια μιας τετραετούς κυβερνητικής θητείας. Ακόμη κι αν δεν υπήρχε η βαθιά και επί πολλά χρόνια παρατεινόμενη οικονομική κρίση, είναι αυτονόητη και πρόδηλη η ανάγκη της ανάπτυξης ολοκληρωμένης πολιτικής για την ασφάλιση και την ασφαλιστική αγορά.

Το γενικό πλαίσιο αυτής της πολιτικής μπορεί να οριοθετηθεί από ορισμένες γενικές παραμέτρους. Πρωταρχικής σημασίας παράμετρος είναι η ενιαία αντιμετώπιση του θέματος «ασφάλιση», και από πλευράς κοινωνικής ασφάλισης (περίθαλψη-συνταξιοδότηση), αλλά και από πλευράς ασφάλισης αγαθών και κατά κινδύνων. Είναι δεδομένο ότι η φορά των πραγμάτων οδηγεί στη συνύπαρξη και συμπληρωματική δράση του κρατικού και του ιδιωτικού τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

Και τούτο ως άμεσο αποτέλεσμα θα έχει την εξοικονόμηση τεράστιων ποσών των δημόσιων δαπανών. Η διαφορά της ανταποδοτικότητας καταβολών και απολαβών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και μόνο αυτή -όσο διευρύνεται ο ιδιωτικός τομέας- απελευθερώνει κεφάλαια του Δημοσίου που μπορούν να διοχετευθούν σε άλλες κρατικές δραστηριότητες, κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα. Παράλληλα, η ανταγωνιστική λειτουργία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα βελτιώσει την οργάνωση και τις μεθόδους λειτουργίας των δημόσιων φορέων ασφάλισης, με πρώτο ωφελημένο το Δημόσιο, που θα μειώσει θεαματικά τις αντίστοιχες σημερινές δαπάνες του.

Στον τομέα, εξάλλου, της ασφάλισης αγαθών και κατά κινδύνων, ως προς τις δυνατότητες εξοικονόμησης τεράστιων κρατικών πιστώσεων, θα φέρω ένα μόνο παράδειγμα και θέτω ένα μόνο ερώτημα: Ας υποθέσουμε ότι, όπως στα αυτοκίνητα, έτσι και στην κατοικία είχε καθιερωθεί η υποχρεωτική ασφάλιση και κατά σεισμών, έναντι ενός πολύ χαμηλού ετήσιου ασφαλίστρου. Πόσα κρατικά κεφάλαια θα είχαν εξοικονομηθεί μέσα στην τελευταία 30ετία και μόνο; Το ερώτημα δεν θέλει, φυσικά, απάντηση. Για να υπάρξει όμως ανάλογη πολιτική και για να ληφθούν οι

Και είναι απόλυτα φυσικό ο τομέας αυτός να χαρακτηρίζεται «ιδιαίτερα φορτισμένος» από πολιτικής άποψης. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι πολιτικοί ασκούν εξουσία και μέσω αυτής αντλούν πολιτική δύναμη. Όσο δύσκολο είναι να αλλάξει η νοοτροπία τους στην προσέγγιση των συναφών με την ασφάλιση θεμάτων άλλο τόσο επιβεβλημένη είναι και η αλλαγή στάσης τους.

Για να αποδώσουν, γενικότερα, τα όποια μέτρα στον τομέα της ασφάλισης, απαιτείται μεγάλος χρονικός ορίζοντας, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, θα υπερβαίνει τη διάρκεια μιας τετραετούς κυβερνητικής θητείας. Οι τομές πρέπει να είναι βαθιές, να έχουν συνέχεια και συνέπεια και να τυγχάνουν της αποδοχής και της στήριξης κάθε επόμενης κυβέρνησης.

Μόνο έτσι μπορούν να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να παγιωθεί η εμπιστοσύνη που απαιτείται για την ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης και να λειτουργήσει ομαλά η ασφάλιση, ώστε, ως ένας συνεχώς ανελισσόμενος θεσμός, να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες του ατόμου, της οικογένειας, του κοινωνικού συνόλου, καθώς και της οικονομίας.

Πηγή: Broker’s Time 51*

 


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 4 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Η κοινωνική ασφάλιση απαιτεί βαθιές τομές! https://www.insurancedaily.gr/kinoniki-asfalisi-apeti-vathies-tomes/