Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Κλάδος Υγείας: Έλεγχος Ασφαλισιμότητας… καλή τη πίστει;


Επιπτώσεις στην ασφαλιστική αγορά και τους ασφαλισμένους έχει
το άρθρο 84 του νόμου 4600/2019 που απαγορεύει την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται στα Μητρώα Ασθενών.

του Νίκου Μωράκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αγορά έχουν δημιουργηθεί διαδικασίες “δύο ταχυτήτων” -βάσει των οδηγιών των εταιρειών- καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι Ασφαλιστικές εταιρείες “άτυπα” μέσω των συνεργατών τους –  ζητούν και ελέγχουν μέσω ΑΜΚΑ τα ιστορικά των ασθενών – χωρίς να μπορούν να αναγκάσουν τον πελάτη, ενώ κάποιες άλλες Ασφαλιστικές εταιρείες έχουν περάσει γραμμή στους συνεργάτες τους να μην ζητάνε & επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι η απόφαση που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2019 δημιούργησε μεγάλο “κενό” στην ασφαλιστική αγορά υγείας, καθώς πλέον δεν καθίσταται εφικτό η ασφαλιστική να ελέγξει τον ασφαλισμένο κατά την ανάληψη του κινδύνου. Με δεδομένο ότι το ρίσκο για τις ασφαλιστικές εταιρείες αυξάνεται και από το ότι ο εν δυνάμει ασφαλισμένος μπορεί να κάνει ψευδείς δηλώσεις για ήδη υπάρχουσες ασθένειες και να δούμε προϊόντος του χρόνου αυξημένες αποζημιώσεις, είναι πιθανό να υπάρξει και αναπροσαρμογή των τιμολογίων των ασφαλιστικών εταιρειών προς τα πάνω. Στην ουσία – βάσει του νόμου- ο έλεγχος του ασφαλισμένου έχει πλέον περάσει στα έγγραφα της νοσηλείας. Ο κίνδυνος ωστόσο που υπάρχει είναι να βρεθεί ή να δηλωθεί εκεί κάποια προϋπάρχουσα ασθένεια ή κάποια παράμετρος που θα οδηγήσει την ασφαλιστική στο να μην καλύψει τον ασθενή.

Εδώ λοιπόν δημιουργείται ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται σε κάθετη αντίθεση με τον τρόπο που λειτουργεί η Ασφαλιστική Βιομηχανία. Η Ασφαλιστική πρέπει «καλή τη πίστει» να πάρει ως δεδομένο ότι αναφέρει ο «ενδιαφερόμενος προς ασφάλιση» στον προασφαλιστικό έλεγχο χωρίς να διπλοτσεκάρει αυτά που δηλώνονται αυξάνοντας το ρίσκο της.   

Τι αναφέρει ο νόμος 4600

Τον Μάρτιο του 2019 στο πλαίσιο του νόμου 4600 “Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις” προβλέπονται τα εξής:

  • (άρθρο 84) «Καθιερώνεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) για όλους τους κατόχους Α.Μ.Κ.Α. και Α.Υ.Π.Α., ο οποίος τίθεται σε λειτουργία με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Α.Η.Φ.Υ. περιέχει το ατομικό ιστορικό υγείας του λήπτη υπηρεσιών υγείας, καθώς και δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του προσώπου αυτού, ως ασθενούς, καθ’ όλη τη διαδικασία περίθαλψής του. Το περιεχόμενο του Α.Η.Φ.Υ. τηρείται ισοβίως και είναι ενιαίο και υποχρεωτικό σε εθνικό επίπεδο
  • Η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στον Α.Η.Φ.Υ., για τους σκοπούς και με τη διαδικασία που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος, δεν μπορεί να επιφέρει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από τρίτους, όπως εργοδότες ή ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες. Η προαναφερόμενη απαγόρευση επεξεργασίας των δεδομένων αυτών που καταχωρούνται στον Α.Η.Φ.Υ. για άλλους σκοπούς από τρίτους, όπως εργοδότες ή ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες, δεν μπορεί να αρθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.
  • Όποιος, χωρίς δικαίωμα, επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στα συστήματα αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ., του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) και του ηλεκτρονικού φακέλου δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου, που δημιουργήθηκε και τηρείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα Μητρώα αυτά, ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και, αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, με φυλάκιση ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.
  • Αν ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούμενης παραγράφου είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.»

Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + 6 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Κλάδος Υγείας: Έλεγχος Ασφαλισιμότητας… καλή τη πίστει;! https://www.insurancedaily.gr/klados-ygeias-elegchos-asfalisimotit/