Cyber Insurance Ειδήσεις & Νέα

Κρίσιμο σημείο η συλλογή/επεξεργασία δεδομένων υγείας στον GDPR


Για τα τα σημεία του GDPR που έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στο επιχειρηματικό μοντέλο της MetLife και στις διαδικασίες που η Εταιρεία έχει δώσει έμφαση μιλά η Εύη Μαρτίνοβιτς, Head of Legal στη MetLife.

Όπως τονίζει «στη MetLife η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων μας αποτελούσε και αποτελεί προτεραιότητα ύψιστης σημασίας. Πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο αποδίδ αμε ιδιαίτερη βαρύτητα και πριν την 25η Μαΐου 2018, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων. Αυτό που έγινε, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις επιταγές του Κανονισμού, ήταν να επικαιροποιηθούν οι διαδικασίες της Εταιρείας σε μηχανο γραφικό και διαχειριστικό επίπεδο, ενώ πραγματοποιήθηκε και ειδική εκπαίδευση του προσωπικού και του δικτύου διαμεσολαβούντων της MetLife, σε σχέση με τις πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό. Κατά την άποψή μας άλλωστε, η δυνατότητα ανταπόκρισης στα διαρκώς εξελισσόμενα νέα δεδομένα και απαιτήσεις αποτελεί προνόμιο, το οποίο έχουμε κατακτήσει στον τομέα προστασίας δεδομένων. Όπως είναι αντιληπτό, με βάση τη δραστηριότητα της MetLife, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της εφαρμογής του Κανονισ μού αφορά στη Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Υγείας των ασφαλισμένων μας.

 Ο GDPR δεν είναι τυ πική υποχρέωση αλλά βάση για την προστασία θεμελιώδους δικαιώματος

Για το λόγο αυτό, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια της ενημέρωσης των ασφαλισμένων, σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων τους, αλλά και τους λόγους για τους ο ποίους αυτή είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτό φροντίσαμε, επίσης, για την πλήρη ενημέρωση των πελατών μας, σε σχέση με τα συγκεκριμένα πλέον δικαιώματά τους, που απορρέουν από τον Κανονισμό, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπ ορούν να τα ασκήσουν. Δημιουργήσαμε τα σχετικά έντυπα, τα οποία τίθενται στη διάθεση των ασφαλισμένων και παράλληλα υιοθετήσαμε συγκεκριμένες διαδικασίες, για την απάντηση και την παρακολούθηση σχετικών αιτημάτων. Το σημαντικότερο κομμάτι, ωστόσο, σε αυτή την προσπάθεια, ήταν η ενδελεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας, για τη διαχείριση αυτών των περιπτώσεων.

Πλέον, στους ανθρώπους της MetLife έχει καθιερωθεί η αίσθηση ότι η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, αλλά και των αιτημάτων που σχετίζονται με αυτά, αποτελεί μέρος της καθημερινής εργασίας και όχι κάτι το οποίο μπορεί ενδεχομένως να προκύψει. Εμείς στη MetLife δεν αντιλαμβανόμαστε τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ μόνο ως τυπική υποχρέωση. Θεωρούμε ότι αποτελεί τη βάση για την προστασία θεμελιώδους δικαιώματο ς. Κι αυτό δεν αποτελεί για εμάς καινούργια έννοια, αλλά διαρκή προτεραιότητα. Γι’ αυτό και στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση σε αυτό τον τομέα. Όσο για τους υπευθύνους επεξεργασίας των δεδομένων, αυτοί ανήκουν στο προσωπικό του Ομίλου MetLife, καθώς υ πήρχε ήδη επαρκής εξειδίκευση και γνώση στον τομέα αυτό. Άλλωστε, το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας, ο όγκος των δεδομένων και το είδος της επεξεργασίας που απαιτείται, προϋποθέτουν σε βάθος γνώση της λειτουργίας μας. Επομένως, η κάλυψη του συγκεκριμ ένου ρόλου εσωτερικά ήταν από την αρχή η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή, σε σχέση με την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη. Στη MetLife, εδώ και 150 χρόνια, βασίζουμε τις σχέσεις με τους πελάτες μας στην εντιμότητα, τη διαφάνεια και την ειλικρίνεια. Κι αυτό συνε χίζουμε να κάνουμε. Μέσα από τη λήψη και τήρηση των αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων, την πλήρη ενημέρωση των ασφαλισμένων μας και την εξασφάλιση της δυνατότητας να ασκούν τα δικαιώματά τους, διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωσή μας, όχι μόνο με το γράμμα, αλλά και με το πνεύμα και το σκοπό του Κανονισμού» .

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing Φεβρουάριος 2019


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + eight =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Κρίσιμο σημείο η συλλογή/επεξεργασία δεδομένων υγείας στον GDPR! https://www.insurancedaily.gr/krisimo-simio-syllogi-epexergasia-dedomenon-ygias-ston-gdpr/