Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Κύριοι Δείκτες Δραστηριότητας Ομίλου ΑΧΑ το εννεάμηνο 2016

ΑΧΑ

«Η ΑΧΑ συνέχισε να αναπτύσσεται με συνέπεια στους στόχους της κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2016, ευθυγραμμισμένη με τη νέα μας Φιλοδοξία 2020» ανέφερε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ.

«Οι τομείς Ζωής και Επενδύσεων κατέγραψαν ισχυρές καθαρές εισροές στην Προστασία & Υγεία, στα Αποταμιευτικά Προϊόντα χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων και στα Unit-Linked, διατηρώντας υψηλά περιθώρια κέρδους νέας παραγωγής, παρά το απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον. Στις Γενικές ασφαλίσεις τα έσοδα συνέχισαν να αυξάνονται, τόσο για τις ασφαλίσεις ιδιωτών όσο και για τις ασφαλίσεις εμπορικών κινδύνων, ευνοούμενα από την ισχυρή θέση μας σε πολύ σημαντικές γεωγραφικές περιοχές. Οι καθαρές εισροές από τη διαχείριση κεφαλαίων ήταν επίσης ισχυρές για τους πρώτους εννιά μήνες.»

«Η ισχύς του ισολογισμού μας έχει αποδειχθεί για μία ακόμα φορά από το ανθεκτικό μας Περιθώριο Φερεγγυότητας ΙΙ, κατά πολύ μέσα στο εύρος των στόχων μας, καθώς και από την πρόσφατη αναβάθμισή μας σε ΑΑ- από τη Standard & Poor’s.»

«Στο τρίτο τρίμηνο του έτους, η ΑΧΑ αναγνωρίστηκε ως η κορυφαία παγκόσμια ασφαλιστική επωνυμία για 8η συνεχή χρονιά, ανήκοντας πλέον στις κορυφαίες 3 παγκόσμιες επωνυμίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτό αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης των περισσότερων από 100 εκατομμύρια πελατών μας σε όλο τον κόσμο.»

Κύριοι Δείκτες Δραστηριότητας  
         
Σε δισεκατομμύρια Ευρώ 9Μ15

Αναμορφωμένα1

9Μ16 Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση
Έσοδα από Ζωή & Επενδύσεις 44,5 44,2  

-0,9%

 

-1,0%

Καθαρές εισροές +6,2 +4,9    
Ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα (APE2) 4,8 4,8 -0,4% -0,3%
Κέρδος νέας παραγωγής (NBV3) 1,8 1,8 0,0% -1,3%
 

Περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής (NBV margin) (%)

 

38% 38% +0,2pt -0,4pt
         
  9M15

Αναμορφωμένα1

9M16 Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε σταθερή ισοτιμία
Έσοδα από Γενικές ασφαλίσεις 24,8 25,4 +2,3 +3,4
Έσοδα από διεθνείς ασφαλίσεις 2,9 3,0 +4,7% +3,3%
Έσοδα από Διαχείριση κεφαλαίων 2,9 2,7 -6,5% -5,8%
Καθαρές εισροές +32,1 +18,0    
Συνολικά έσοδα 75,7 75,7 +0,1% +0,4%

Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =

To Top