Ασφάλιση για Φυσικές Καταστροφές

Μόνο 1 εκατ. από τα 6,4 εκατ. σπίτια είναι ασφαλισμένα

Patrick Perkins

Το κενό στην ασφάλιση κατοικιών στην Ελλάδα αναδεικνύει έρευνα της ΕΑΕΕ για την ασφάλιση περιουσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται μόνο 1 εκατ. κατοικίες από τα 6,4 εκατ. σπίτια έχουν ασφαλιστική κάλυψη.

Συνολικά το 2016 στον κλάδο περιουσίας δραστηριοποιήθηκαν 34 ασφαλιστικές επιχειρήσεις και η παραγωγή στον κλάδο προήλθε στο 42,6% επί του συνόλου από τις τράπεζες (bancassurance), το 41,5% από τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) στο 10,5% από τους ασφαλιστικούς συμβούλους (ιδιόκτητο δίκτυο) και στο 4,5% από τις απευθείας πωλήσεις.

Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην έρευνα της ΕΑΕΕ είχαν ασφαλίσει περίπου 1 εκατ. κατοικίες και 205 χιλιάδες λοιπούς κινδύνους στο τέλος του 2016. Για τα παραπάνω συμβόλαια, η συνολική ασφαλισμένη αξία σε ότι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτιρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των 249 δισ. €, εκ των οποίων 112 δισ. € αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και 137 δισ. € σε λοιπούς κινδύνους.

Για το σύνολο των ανωτέρω συμβολαίων δηλώθηκαν 10,5 χιλιάδες ζημιές και πληρώθηκαν 23,6 εκατ. € σε αποζημιώσεις ενώ σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 40,0 εκατ. €. Τα ως άνω μεγέθη αποζημιώσεων αναφέρονται στην εκτίμηση στην λήξη του έτους αναφοράς (2016) που αφορά το έτος έκδοσης/έναρξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Με δεδομένο ότι κατά τον ως άνω χρόνο δεν έχουν λήξει όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα ως άνω μεγέθη θα εξελιχθούν περαιτέρω και συνεπώς για την εκτίμηση του τελικού κόστους των αποζημιώσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη τόσο του πλήθους των ζημιών όσο και του ποσού των αποζημιώσεων μέχρι την λήξη τους καθώς και της πλήρους ωρίμανσης των αποζημιώσεων.

Με βάση την στατιστική επεξεργασία των αποζημιώσεων παρελθόντων ετών (ενότητα 6) προκύπτει ότι οι αποζημιώσεις στο τέλος του 2ου έτους εξελίσσονται με συντελεστή 1,92 σε σχέση με τα μεγέθη στην λήξη του έτους αναφοράς. Σε μεταγενέστερη επεξεργασία θα γίνει επανεκτίμηση του τελικού κόστους των αποζημιώσεων. Όσον αφορά το μέρος της έρευνας για τις αιτίες των ζημιών, για τις περισσότερες αναφέρονται ως αίτια οι κλοπές, τα καιρικά φαινόμενα και η φωτιά. Η μέση ζημία έφθασε τα 6.049€ (2.128€ για τις κατοικίες, 9.929€ για τους λοιπούς κινδύνους). Το μέγεθος πιθανώς να διαφοροποιηθεί με βάση την πληρέστερη ενημέρωση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω. Σύμφωνα με την μελέτη των αποζημιώσεων, το συνολικό ύψος της αποζημίωσης για τις ζημιές κάθε έτους είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ικανοποιητικά μετά από 3-4 έτη από την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ 


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Μόνο 1 εκατ. από τα 6,4 εκατ. σπίτια είναι ασφαλισμένα! https://www.insurancedaily.gr/mono-1-apo-ta-64-ekat-spitia-ine-asfalismena/