ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ν. Μπλάνας: Οι 5 σημαντικές αλλαγές που φέρνει η IDD στην εκπαίδευση


Η Οδηγία 2016/97/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον Νόμο 4583/2018 επέφερε σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων.

του Ν. Μπλάνα, Διευθυντή Εκπαίδευσης στην Allianz

Οι σημαντικές μεταβολές μπορούν να συνοψιστούν σε 5 μεγάλες περιοχές:

  1. Επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
  2. Παροχή πληροφοριών και Διαφάνεια.
  3. Στρατηγική διανομής, Πολιτική και διαδικασία έγκρισης ασφαλιστικού προϊόντος (είτε για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, είτε για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που σχεδιάζουν προϊόντα).
  4. Σύγκρουση συμφερόντων.
  5. Προστασία καταναλωτή.
Νικόλαος Μπλάνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης στην Allianz Ελλάδος

Αναφορικά με το θέμα της επάρκειας γνώσεων και ικανοτήτων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ο Νόμος 4583/2018 στο Παράρτημα XIII ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις τους. Πέρα από τις γραπτές εξετάσεις που ορίζει η ΤΤΕ για την απόκτηση της άδειας διαμεσολάβησης και την υποχρέωση επαναπιστοποίησης για 15 ώρες τουλάχιστον σε ετήσια βάση, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οφείλει να έχει τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, τη γνώση και εμπειρία, αλλά και την αξιοπιστία για να προτείνει στον πελάτη το κατάλληλο με βάση τις ανάγκες του προϊόν.

Στην κατεύθυνση αυτή, η εκπαίδευση που υλοποιούμε στην Allianz στοχεύει στην καθιέρωση του ρόλου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ως επαγγελματία και ως εξειδικευμένου συμβούλου για τον πελάτη του.

Ο Οδηγός Εκπαίδευσης για το 2019 εστιάζει στην επαγγελματική πιστοποίηση και επαναπιστοποίηση, στην εκπαίδευση προϊόντων και κλάδων, στην κανονιστική συμμόρφωση και στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων με άξονα δημιουργίας επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών υψηλής απόδοσης.

Εξίσου σημαντικά αποτελούν τα ακόλουθα πεδία του Νόμου σχετικά με: α) τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών, β) την επεξήγηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος με αντικειμενικό και κατανοητό τρόπο και γ) την παροχή συμβουλής εξηγώντας για ποιο λόγο το προτεινόμενο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην πώληση επενδυτικών προϊόντων βασισμένων σε ασφάλιση. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οφείλει να λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη γνώση και την προηγούμενη εμπειρία του πελάτη ως επενδυτή, τη χρηματοοικονομική του κατάσταση και τη δυνατότητα να υποστεί ζημιές, ώστε να προτείνει το κατάλληλο προϊόν που να ταιριάζει στο προφίλ κινδύνου του πελάτη (συμπλήρωση της δήλωσης αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος).

Το νέο κανονιστικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί δημιουργεί αρκετές απαιτήσεις, αλλά παράλληλα δίνει ευκαιρίες για την προσαρμογή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στις νέες συνθήκες της εποχής.

Απόλυτη προτεραιότητα για την Allianz είναι η ενδυνάμωση και η εξέλιξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέσα από την παροχή ουσιαστικών και καινοτόμων υπηρεσιών εκπαίδευσης που στόχο έχουν οι Συνεργάτες της Allianz να ξεχωρίζουν για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing Μαρτίου 2019


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × four =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ν. Μπλάνας: Οι 5 σημαντικές αλλαγές που φέρνει η IDD στην εκπαίδευση! https://www.insurancedaily.gr/n-mplanas-oi-5-simantikes-allages-poy-f/