Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Ν. Σοφρωνάς: Μοχλός ανάπτυξης η εκπαίδευση


«Σε έναν «κόσμο» γεμάτο προκλήσεις, η εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστικότατο παράγοντα επιτυχίας και ισχυρό «μοχλό» περαιτέρω ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς και των στελεχών της» δηλώνει σε συνέντευξή του στο ΑΜ ο γενικός διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών Νίκος Σωφρονάς, προτρέποντας τον κλάδο να επιμείνει σε υψηλές επενδύσεις υπέρ της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της. «Αυτό έχει θετικό αντίκρισμα στην παραγωγικότητα της εργασίας των στελεχών μας, ενώ διασφαλίζει καλές προϋποθέσεις προόδου και εξέλιξης» τονίζει.

Συνέντευξη του Νίκου Σωφρονά, Γενικού Διευθυντή του ΕΙΑΣστον Πλάτωνα Τσούλο

1.Ποιες είναι οι προκλήσεις που εμφανίζονται σήμερα στην ασφαλιστική αγορά και πώς η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους;

Οι προκλήσεις είναι πολλές και σημαντικές. Συνδέονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς μας, τις απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και το νέο μοντέλο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επεκτείνονται στις επιδράσεις των νέων τεχνολογιών και, επομένως, στην ανάγκη εφαρμογής νέων συστημάτων διοίκησης, υψηλής ευελιξίας και αποτελεσματικότητας. Όλα αυτά προέχουν και η τέλεια εφαρμογή τους απαιτεί επιταγή των καιρών μας. Μάλιστα, οι προκλήσεις αυτές αφορούν από κοινού τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μας, ενώ τελικός κριτής της έγκαιρης και αποδοτικής αφομοίωσης και αντιμετώπισης των προκλήσεων αυτών από την αγορά μας, είναι ο πελάτης μας. Σήμερα είναι περισσότερο ενήμερος από ποτέ. Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν άριστες δυνατότητες κατανόησης των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και καλές δυνατότητες συγκριτικής ανάλυσής τους. Ο «νέος» πελάτης μας, επομένως, καθώς και ο τρόπος που σκέπτεται, δρα και επιλέγει, συνιστά, επίσης, αξιοπρόσεχτη πρόκληση, τόσο για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όσο και για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μας.

Σε αυτό τον «κόσμο» των προκλήσεων, η εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστικότατο παράγοντα επιτυχίας και ισχυρό «μοχλό» περαιτέρω ανάπτυξης της αγοράς μας και των στελεχών της. Συμβάλει στην έγκαιρη κατανόηση αυτών των προκλήσεων και στη σωστή πρόβλεψη των επιδράσεών τους. Διαπλάθει άριστους επαγγελματικούς χαρακτήρες και συνεισφέρει στη διαρκή επικαιροποίηση της τεχνογνωσίας των στελεχών μας. Πολύ σημαντικό, βοηθά στην ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε το μέλλον, σήμερα. Άρα, είναι η εκπαίδευση που προσθέτει στοιχεία ετοιμότητας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, τεχνογνωσία ικανή να ανταποκριθεί στις πλέον απαιτητικές προσδοκίες των πελατών μας, αλλά και ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ώστε να αναπτύσσουμε ακόμη πιο πολύ τις εργασίες μας, την ποιότητά τους και την αειφορία τους.

2. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, οι προαναφερόμενες προκλήσεις αποτελούν ευκαιρία ή απειλή;

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση έχει εξαιρετικές προοπτικές και το μέλλον της είναι πραγματικά ευοίωνο και λαμπρό. Απαιτείται η ανάδειξη της συμβουλευτικής σε πρώτιστο μέλημα των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών μας,  ώστε ο κοινωνικός ρόλος τους να ισχυροποιηθεί στο έπακρο και να αναγνωρισθεί ακόμη πιο πολύ. Η οικονομική κρίση δεν είναι δυσδιάκριτη, ενώ οι παρενέργειές της παραμένουν «ορατές» και εξακολουθούν να πλήττουν το εισόδημά μας και την αγοραστική μας δύναμη. Οι συμπολίτες μας δεν διαθέτουν, στο σύνολό τους, εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις, ούτε πλήρη ασφαλιστική και επενδυτική τεχνογνωσία, ώστε να διαχειρισθούν οι ίδιοι και κατά τρόπον άρτιο, την περιπλοκότητα των οικονομικών συνθηκών. Επομένως, ο σημαντικός ρόλος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή είναι προφανής, ενώ η αξία της συμβουλευτικής που μπορεί να προσφέρει στους συμπολίτες του, είναι ανεκτίμητη.

Όμως, προκειμένου να ανταποκριθεί σωστά και να εξελιχθεί περαιτέρω σε ουσιαστικό παράγοντα επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων ή ανησυχιών, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής είναι καλό να μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση και μετεκπαίδευσή του, την υψηλότερη εφικτή εξειδίκευσή του, αλλά και την ποιότητα της σχέσης του με το πελατειακό του κοινό.

Εάν τα προαναφερόμενα σημεία αποτελέσουν μέρος της καθημερινότητας και του εργασιακού ενδιαφέροντος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, τότε οι πλέον δύσκολες προκλήσεις θα μετεξελιχθούν σε μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης των εργασιών του και περαιτέρω ανάδειξης του σπουδαίου κοινωνικού ρόλου του.

3. Η μεταβλητότητα των συνθηκών της αγοράς, όπως αναφέρατε, οδηγεί σε νέους κινδύνους; Το Ινστιτούτο δημιουργεί αξία στο εκπαιδευτικό του κοινό, ώστε παρόμοιοι κίνδυνοι να αποτρέπονται;

Η μεταβλητότητα των συνθηκών οδηγεί σε νέες ευκαιρίες. Σκεφτείτε, επί παραδείγματι, τις καταιγιστικές τεχνολογικές εξελίξεις. Μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε καθημερινά με πολλούς πελάτες μας, ενώ προσφέρουν καλή πρόσβαση των δυνητικών πελατών μας στα ασφαλιστικά προϊόντα μας. Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να πολλαπλασιάσουν την αναγνωρισιμότητά τους και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε πελάτες και δυνητικούς πελάτες τους. Η λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η Ψηφιακή, αλλάζει τα δεδομένα εργασίας και καταργεί τις διαστάσεις του χρόνου και του χώρου, προς όφελος της ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών.

Το Ινστιτούτο μας εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και e-learning, ώστε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά του να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές προσδοκίες των στελεχών της αγοράς μας. Την ίδια στιγμή, η εκτεταμένη αξιοποίηση των νέων αυτών εκπαιδευτικών τεχνολογιών, μεταλαμπαδεύεται ως υψηλή τεχνογνωσία στο εκπαιδευτικό μας κοινό και το βοηθά να ανταποκριθεί άριστα στις απαιτήσεις του σύγχρονου ψηφιακού και πραγματικού «κόσμου» μας.

Άρα, συμβάλει αποφασιστικά και προς όφελος των στελεχών της αγοράς μας, στην αποτροπή του κινδύνου υστέρησης έναντι των εξελίξεων.  

4. Ποια είναι τα κύρια θεματικά αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ε.Ι.Α.Σ. και ποια οφέλη εγγυάται στο εκπαιδευτικό του κοινό;

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου μας είναι εξαιρετικά ισχυρό και υποστηρίζει το εκπαιδευτικό μας κοινό σε όλο το «φάσμα» των Κλάδων Ασφαλιστικής Δραστηριότητας και των διαστάσεων της ασφαλιστικής τεχνικής, ενώ επεκτείνει τη θεματολογία του, μεταξύ άλλων, σε καίρια θέματα Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης και Διοίκησης Πωλήσεων, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Customer Service Excellence και Νέων Τεχνολογιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ασφαλιστικών Εργασιών.

Το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον φυσικής τάξης και σύγχρονης ή ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar ή e-learning, κατά την επιλογή του εκπαιδευτικού μας κοινού, στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Σημαντικά στοιχεία του Εκπαιδευτικού μας Προγράμματος, είναι οι ακαδημαϊκές συνεργασίες του Ινστιτούτου, με υψηλού κύρους ελληνικά πανεπιστήμια, ενδεικτικά αναφέρω το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αλλά και εξέχουσες συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς ασφαλιστικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης, όπως ενδεικτικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων, EFICERT.

5. Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες της αγοράς μας κατά τη νέα αυτή χρονιά;

Κατ΄ αρχάς, η αγορά μας είναι καλό να επιμείνει σε υψηλές επενδύσεις υπέρ της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της. Αυτό έχει θετικό αντίκρισμα στην παραγωγικότητα της εργασίας των στελεχών μας, ενώ διασφαλίζει καλές προϋποθέσεις προόδου και εξέλιξης. Ταυτοχρόνως, προσθέτει στα αποτελέσματα, τόσο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όσο και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Επομένως, βασική προτεραιότητα όλων μας είναι να θέσουμε ακόμη πιο «ψηλά»,  ως αναπόσπαστο στοιχείο του DNA της αγοράς μας, τις αξίες της εκπαίδευσης και την περαιτέρω συστηματοποίηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, με «πυξίδες» την ασφαλιστική τεχνική, τις νέες τεχνολογίες, τα soft skills, και την πελατοκεντρική αντίληψη των προσεγγίσεών μας.

Πηγή: Ασφαλιστικό Marketing Μαρτίου 2019


Σχολιαστε ελευθερα

Σχολιαστε ελευθερα

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − eight =

To Top

Κοινοποιείστε αυτό το άρθρο σε κάποιον!

Καλησπέρα,
ο παρακάτω σύνδεσμος ίσως σας ενδιαφέρει:
Ν. Σοφρωνάς: Μοχλός ανάπτυξης η εκπαίδευση! https://www.insurancedaily.gr/n-sofronas-mochlos-anaptyxis-i-ekpaide/